artsound LOGO

artsound PWR01 prenosný vodotesný reproduktor

artsound PWR01 prenosný vodotesný reproduktor

Thank you for buying our ArtSound PWR01 speaker. We hope you’ll 3. Press the button to play or mute the speaker.enjoy it for years to come. Please read these instructions carefully and keep this manual for later reference.

ČO JE V KRABIČKE

 • 1x reproduktor PWR01
 • 1x nabíjací kábel USB typu C
 • 1x kábel AUX IN
 • 1x Používateľská príručka

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 1. artsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-1This logo means that no naked fl ames, such as a candle can be placed on or near the device.
 2. Toto zariadenie používajte iba v miernom podnebí.
 3. This device may be used by children aged 8 years or older any by those with reduced physical, sensory or mental abilities, or tho-se lacking experience or knowledge, provided they are correctly supervised, or if the instructions related to the use of the device have been adequately given and if the risks involved have been understood. Children must not play with this device. Children should not clean or maintain the device without supervision.
 4. Elektrická zásuvka musí zostať ľahko dostupná, ak slúži ako spôsob odpojenia.
 5. Pred čistením zariadenie vždy odpojte.
 6. Zariadenie čistite iba mäkkou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.
 7. Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérie.
 8. The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fi re or the like.

SCHÉMA VÝROBKU

 1. Zvýšenie hlasitosti / ďalšia stopa
 2. Zníženie hlasitosti / predchádzajúca stopa
 3. TWS (True Wireless Stereo)
 4. Pracovný stav LED
 5. Bluetooth / Reset - Prijať / Odmietnuť hovor
 6. Zapnutie / vypnutie - prehrávanie / pozastavenie
 7. Power LED
 8. AUX IN Jack
 9. Nabíjací port

artsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-2

PREVÁDZKA

NABÍJANIE VÁŠHO REPRODUKTORA

 1. Použite napájací kábel typu C v príslušenstve na pripojenie DC 5V nabíjačky a reproduktora na nabíjanie.
 2. Oranžová kontrolka LED napájania sa rozsvieti, čo znamená, že sa jednotka nabíja. potom sa vypne, keď je úplne nabitý.

Poznámka: Plné nabitie trvá približne 3 hodiny.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE
Zapnutie: Press and hold the button for 2 seconds to power on the speaker. The working state LED will fl ash.
Vypnutie: Press and hold the button for 2 seconds to power off the speaker. The working state LED will turn off .

PÁROVANIE ZARIADENÍ BLUETOOTH S REPRODUKTOROM
Reproduktor sa po zapnutí automaticky nepripojí k novému zariadeniu. Ak chcete prvýkrát spárovať svoje zvukové zariadenie Bluetooth s reproduktorom Bluetooth, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Power on your speaker, the working state LED will fl ash in green.
 2. Povoľte Bluetooth na svojich zariadeniach (telefóne alebo audio zariadení). Podrobnosti nájdete v pokynoch výrobcu.
 3. Vyhľadajte zariadenia Bluetooth a vyberte „PWR01“. V prípade potreby zadajte heslo „0000“ na potvrdenie a dokončenie procesu párovania.
 4. Keď sú zariadenia spárované, reproduktor bude pípať. A dióda LED pracovného stavu sa zmení na zelenú.

Poznámka: Ak sa do 20 minút nepripojí, reproduktor sa automaticky vypne.

ODPOJTE BLUETOOTH
stlačte a podržteartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-4 tlačidlo 2 sekundy, reproduktor sa odpojí od zariadenia Bluetooth, ostatné zariadenia Bluetooth sa spoja s reproduktorom.

PREHRÁVANIE HUDBY BLUETOOTH

 1. Otvorte prehrávač hudby a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Stlačte tlačidloartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-3 button to pause/play the music.
 2. Kliknite na tlačidlo + button to increase the volume or long press to skip to the next song.
 3. Kliknite na tlačidlo - button to decrease the volume or long press to skip to the previous song.

TELEFÓNNE HOVORY BLUETOOTH

 1. Kliknite na tlačidloartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-4 tlačidlo na prijatie prichádzajúceho hovoru. Opätovným kliknutím hovor ukončíte.
 2. Stlačte a podržte tlačidloartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-4 tlačidlo na 2 sekundy pre odmietnutie hovoru.

AUX V REŽIME

 1. Na pripojenie zdroja zvuku a reproduktora použite 3.5 mm audio kábel v príslušenstve
 2. Zapnite zdrojové zvukové zariadenie a prehrávajte hudbu
 3. Stlačteartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-3 tlačidlo na prehrávanie alebo stlmenie reproduktora.

FUNKCIA TWS
You can purchase two PWR01 speakers so you can connect them together and enjoy the True Wireless Stereo sound. (32W).

 1. Vypnite Bluetooth na svojom telefóne alebo zariadení a uistite sa, že reproduktory nie sú pripojené k žiadnym zariadeniam (odpojte aj kábel Aux-in).
 2. Vyberte si jednu z nich ako hlavnú jednotku podľa vlastného uváženia. Najprv kliknite na tlačidlo na hlavnom x, potom sa dva reproduktory automaticky navzájom spoja.
 3. Teraz zapnite Bluetooth na svojom telefóne alebo zariadení. A začnite hľadať zariadenia Bluetooth, nájde sa „PWR01“, pripojte ho. Ak chcete pripojiť počítač alebo iné zariadenia so zvukom cez kábel Aux, vyberte hlavnú jednotku.
 4. Po pripojení TWS sa pri ďalšom zapnutí automaticky znova pripojí, inak môžete TWS vymazať dlhým stlačením tlačidla.

SVETLÁ TÉMA
Dvakrát kliknite na položkuartsound PWR01 Portable Waterproof Speaker-3 button when playing the music, the light theme can be changed. There are three light themes: Gradient changing light—Breathing Light—no light.

RESET
Press and hold the button 2 seconds to clear pairing records.(Bluetooth and TWS pairing records)

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Q: My speaker will not switch on.
A: Please recharge it and make sure it has enough power. Plug the unit into a charger and see if the power LED indicator turn on.

Q: Why can’t I pair this speaker with other Bluetooth devices?
A: Skontrolujte nasledujúce položky:
Vaše zariadenie Bluetooth podporuje A2DP profile.
Reproduktor a vaše zariadenie sú vedľa seba (do 1 m). Reproduktor má pripojené jedno Bluetooth zariadenie, ak áno, môžete stlačiť tlačidlo vymazané a spárovať nové zariadenie.

ŠPECIFIKÁCIA

 • Verzia Bluetooth: V5.0
 • Maximálny výkon: 16W
 • Built-in power: Li-ion 3.6V 2500mAh
 • SNR: 75dB
 • Wireless Working Frequency: 80HZ-20KHZ Wireless Transmission
 • Distance: up to 33 ft (10M) Charging
 • Time: about 3-4 hours
 • Playback Time: up to 12 hours
 • Charging: DC 5 V±0.5/1A
 • Dim. (ø) 84mm x (h) 95mm

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

2 year warranty from date of purchase. The warranty is limited to the repair of replacement of the defective material insofar as this defect is a result of normal use and the device has not been dam-aged. Artsound is not responsible for any other costs that ensue as a result of the defect (e.g. transport). For details, please consult our general terms and conditions of sale.

Tento výrobok nesie symbol selektívneho triedenia pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí zaobchádzať v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC, aby sa dal recyklovať alebo rozobrať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie. Ďalšie informácie získate od miestnych alebo regionálnych úradov.
Ja, House Of Music NV, týmto vyhlasujem, že typ rádiového zariadenia ARTSOUND je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ možno nájsť na tejto internetovej adrese: http://www.artsound. byť > Podpora.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Všetky špecifikácie a informácie sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Medzi vytlačenými fotografiami a skutočným produktom sa môžu objaviť mierne odchýlky a rozdiely v dôsledku vylepšenia produktu. House Of Music NV – Schoonboeke 10 B-9600 Ronse – Belgicko

House of Music nv, Schoonboeke 10, BE-9600 Ronse

www.artsound.be artsoundaudio artsound.audio

Dokumenty / zdroje

artsound PWR01 prenosný vodotesný reproduktor [pdf] Návod na použitie
PWR01, prenosný vodotesný reproduktor, vodotesný reproduktor, prenosný reproduktor, reproduktor, vodotesný reproduktor PWR01

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *