logo anko43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka
Používateľská príručkaanko 43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka - obr.2 Používateľská príručka
12V vyhrievaná prenosná cestovná deka
Kľúčový kód: 43235681

43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte všetky informácie a uschovajte si ich pre budúce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

 1. Prikrývku nepoužívajte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu.
 2. Prikrývku nepoužívajte zloženú alebo zloženú.
 3. Nesadajte si na deku.
 4. Nepoužívajte, ak je mokrý
 5. Uchovávajte tašku a napájací kábel mimo dosahu batoliat a detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusenia alebo uškrtenia.
 6. Ak spotrebič spí s ovládačmi nastavenými na vyššiu teplotu, používateľ môže utrpieť popáleniny kože alebo úpal.
 7. Je to prikrývka.
 8. Všetky nastavenia sú bezpečné pre nepretržité používanie.
 9. Tento prístroj nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach
 10. Tento spotrebič nesmú používať osoby necitlivé na teplo a iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie
 11. Deti mladšie ako tri roky nesmú tento spotrebič používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie
 12. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať
 13. Túto prikrývku nesmú používať malé deti, pokiaľ nie sú ovládače vopred nastavené rodičom alebo opatrovníkom a pokiaľ dieťa nebolo dostatočne poučené o tom, ako ovládače bezpečne ovládať.
 14. Táto prikrývka nie je určená na to, aby ju používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
 15. Keď spotrebič nepoužívate, skladujte ho nasledovne: pri skladovaní ho nechajte pred zložením vychladnúť, počas skladovania ho nekrčte tak, že naň kladiete predmety. často kontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak existujú takéto znaky alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný alebo nefunguje, nepoužívajte ho.
anko 43235681 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka - ikona 1 Do prikrývky nevkladajte špendlíky
anko 43235681 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka - ikona 2 Nebieliť
anko 43235681 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka - ikona 3 Nečistite na sucho
anko 43235681 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka - ikona 4 Neumývajte

POZOR! PRED OPUSTENÍM VOZIDLA VŽDY VYPÍNAJTE DEKU. VŽDY VYPÍNAJTE DEKU, KEĎ JE VOZIDLO BEZ DOHĽADU DOSPELÝCH!
Ak sa vaša deka nezohrieva:
Odpojte napájací zdroj a uistite sa, že je 12V DC automatický adaptér čistý. Ak je potrebné čistenie. NEPOUŽÍVAJTE KOVOVÉ NÁRADIE.
Skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá do 12V zásuvky.
Vaše vozidlo môže vyžadovať, aby bolo zapaľovanie otočené do polohy pre príslušenstvo, aby bola 12 V DC zásuvka napájaná. Tento produkt by sa mal používať pri bežiacom vozidle.
Skontrolujte, či nevyhorela poistka v 12V DC automatickom adaptéri.
(Pozri návod na výmenu poistky)
Ak sa napájací kábel 12 V DC zahreje, uistite sa, že napájací kábel nie je zvinutý, zviazaný alebo poškodený.
Ak kontrolka cigaretovej zástrčky stále bliká:
Odpojte prikrývku a skontrolujte, či je prikrývka úplne rozložená a žiadny z drôtov nie je ohnutý alebo poškodený

Špecifikácia produktu

 • Napájanie: 12V DC
 • Dobrý deň: 3.7 A
 • Nízka: 3.2 A
 • Výkon: 44.4 W
 • Poistka: 5AMP sklenená poistka
 • Materiál: 100% polyester
 • Napájací kábel: 220 cm
 • Rozmery: 150*110 cm

ILUSTRÁCIE PRODUKTOV    

 1. anko 43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka - obr.1Vyhrievaná plocha
 2. Clamp
 3. kontrolór
 4. 12 DC adaptér s 5A poistkou

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

 1. Regulátor má vysoký ohrev (HI), nízky ohrev (LO) a vypínač napájania.
 2. Horná poloha (HI): Vysoká úroveň ohrevu zapnutá, ohrievač začne nepretržite ohrievať.
  Stredná poloha (OFF): vypnutie
  Spodná poloha (LO): Nízka úroveň ohrevu je zapnutá, ohrievač začne nepretržite ohrievať.
 3. Na ochranu proti vysokej teplote sú dva termostaty.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

 1. 12V DC auto adaptér má vymeniteľnú poistku navrhnutú na ochranu vás a vášho vozidla. Pokyny na výmenu poistky nájdete na OBRÁZKU 1 (náhradná poistka nie je súčasťou dodávky).
  OBRÁZOK 1
  Výmena poistky 12-voltového adaptéra
  Otočte hrot proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odomkli telo adaptéra poistky anko 43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka - obr.2
 2. Pravidelne kontrolujte prikrývku a 12V DC autoadaptér, či nie sú poškodené.
 3. Udržujte prikrývku suchú, čistú a bez oleja a mastnoty. Pri čistení vždy používajte čistú handričku.
 4. Autoadaptér 12 V DC udržujte suchý, čistý a bez oleja a mastnoty.

Mnoho 12-voltových zásuviek pokračuje v odbere elektriny, keď je motor vypnutý alebo keď je vytiahnutý kľúč zo zapaľovania. Prikrývku nepoužívajte pre deti/dojčatá/zvieratá alebo pre kohokoľvek, kto nie je schopný odpojiť prikrývku bez pomoci.
POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE AC PRÚD NA NAPÁJANIE DEKY.
Používajte iba s 12-voltovými zásuvkami jednosmerného napájania s poistkou.
Dávajte pozor, aby ste nezavreli dvierka na napájacom kábli alebo samotnej prikrývke, pretože to môže spôsobiť skrat prikrývky alebo zásuvky elektrického napájania vozidla, prípadne môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak sa zdá, že kábel alebo deka sú poškodené, deku nepoužívajte. Často kontrolujte, či nie sú natrhnuté a natrhnuté. Na ochranu pred úrazmi elektrickým prúdom nepoužívajte prikrývku, ak je mokrá damp alebo v blízkosti vody alebo iných tekutín. Neponárajte zástrčku ani jednotku do vody alebo iných tekutín.
Nahradiť 5-amp iba poistka.
Prikrývka by sa nemala používať na iné účely, než na aké je určená. Uchovávajte mimo dosahu tepla alebo plameňa.
POUŽÍVAJTE LEN S DOHĽADOM DOSPELÝCH. NEPOUŽÍVAJTE AKO VYHREJUJÚCE PRIKRÝVKY PRE DOJČATÁ ALEBO DETI OD 3 ROKOV.

Pokyny na starostlivosť a umývanie

NEUMÝVAJTE
Bodové čistenie len pomocou damp plátno. Nenamáčajte. Pred zapojením sa uistite, že je deka úplne suchá. Neperte. Uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných tekutín, pred použitím sa uistite, že je prikrývka suchá. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
Zloženie materiálu je 100% polyester.logo anko

Dokumenty / zdroje

anko 43235681 12V Vyhrievaná prenosná cestovná deka [pdf] Návod na použitie
43235681, 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka, 43235681 12V vyhrievaná prenosná cestovná deka, vyhrievaná prenosná cestovná deka, prenosná cestovná deka, cestovná deka, deka

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *