AJAX - Logo

12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX Užívateľská príručka
Aktualizované decembra 15, 2020

12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX je napájacia jednotka, ktorá pripája ústredne Hub/Hub Plus ako aj rozširovač rádiového signálu ReX k 12V DC zdrojom. Ide o elektronickú dosku, nahrádzajúcu štandardný napájací zdroj 110/230 V v tele prístroja.

Inštalácia

12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX by mal inštalovať iba kvalifikovaný elektrikár.
Pred inštaláciou napájacieho zdroja sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete.
Pri inštalácii 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX dodržujte všeobecné pravidlá elektrickej bezpečnosti, ako aj požiadavky regulačných aktov o elektrickej bezpečnosti. Nikdy nerozoberajte prístroj, pokiaľ je pod zvtage!

Proces inštalácie:

 1. Odskrutkujte skrutky a vyberte zariadenie z montážneho panelu SmartBracket, pričom ho silou posuňte nadol.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie
 2. Vypnite zariadenie podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy.
 3. Odpojte napájacie a ethernetové káble.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie 2
  Počkajte 5 minút, kým sa kondenzátory vybijú.
 4. Odskrutkujte štyri skrutky zadného veka a snímte ho.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie 3
 5. Odstráňte skrutky pripevňujúce dosky k telu zariadenia.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie 4
 6. Opatrne odstráňte obe dosky, držte ich v rovnakej rovine a neodpájajte ich. Medzi doskami je konektor: nerozbíjajte ho.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie 5
 7. Odpojte napájaciu jednotku (menšiu dosku) od základnej dosky.
 8. Pripojte 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX k základnej doske pomocou osemkolíkového konektora medzi nimi. Počas výmeny dosky nedeformujte ani neohýbajte antény: môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
  AJAX 17938 12V PSU pre napájaciu jednotku HubHub PlusReX – proces inštalácie 6
 9. Znova namontujte dosky a telo zariadenia a potom utiahnite skrutky.
  Skontrolujte, či batéria a jej káble nie sú klampvyd. Pri správnej inštalácii dosky stoja pevne na všetkých vodidlách a nestojatagger. Držte dosky spolu so zadným vekom a otočte zariadenie. Slot na kartu SIM, napájanie a ethernetové zásuvky by sa mali presne zhodovať s príslušnými zásuvkami a tlačidlo napájania by nemalo byť zaseknuté. Zmeňte informácie o vstupnom objemetage na tele zariadenia, aby ste sa v budúcnosti vyhli nesprávnemu zapojeniu napájania. Použite špeciálnu pribalenú nálepku s návodom.
 10. Pripojte napájanie (a ethernetový kábel) do príslušných zásuviek.
 11. Zapnite 12V zdroj.
  Nepripájajte napájací kábel s objtage, ktorá presahuje prípustný vstupný objtage.
 12. Zapnite zariadenie podržaním vypínača na 2 sekundy.
 13. Zatvorte a x montážny panel SmartBracket.

Zapnite zariadenie, počkajte na načítanie a skontrolujte stav externého napájania v aplikácii Ajax. Ak nie je napájanie a používate koncový adaptér, skontrolujte polaritu pripojených vodičov. Ak nie je napájanie ani po opätovnom pripojení, obráťte sa na službu podpory.

údržba

Zariadenie nevyžaduje technickú údržbu.

Technické špecifikácie

Vstupný objemtage 8-20 V ss
Výstupný objemtage 4.65 V DC ± 3 %
Zapnite objtage 8 V DC ± 2.5 %
Vypnite objtage 6.9-7.5 V (v závislosti od zaťaženia)
Maximálny vstupný prúd <1 A
Maximálny výstupný prúd 1,5
Pripojenie k elektrickej sieti Zásuvka: 6.5 × 2 mm
Zástrčka: 5.5 × 2,1 mm
Rozmery × × 138 64 13 mm
Váha 30 g

Celý set

 1. Ajax 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX
 2. Terminálový adaptér
 3. Stručná príručka spustenia

Záruka

Záruka na produkty AJAX SYSTEMS MANUFACTURING Company Limited Liability Company je platná 2 roky od zakúpenia.
Ak zariadenie nefunguje správne, kontaktujte najskôr službu podpory. V polovici prípadov je možné technické problémy vyriešiť na diaľku!

Záručné povinnosti
Pravidlá pre užívateľa
Technická podpora: [chránené e-mailom]

Dokumenty / zdroje

AJAX 17938 12V PSU pre Hub/Hub Plus/ReX napájaciu jednotku [pdf] Návod na použitie
17938, 12V PSU pre napájaciu jednotku rozbočovača, 12V PSU pre napájaciu jednotku Hub Plus, 12V PSU pre napájaciu jednotku ReX

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.