LETECKÉ LOGO

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE

AIRCARE-Pedestal-Odparovací-Zvlhčovač-PRODUKT

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE

MODEL: SÉRIA EP9

EP9 800 (CN); EP9 500 (CN)

 • Nastaviteľný hygrostat
 • Ventilátor s premenlivou rýchlosťou
 • Jednoduché predné plnenie

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - IKONA

PRE OBJEDNÁVKU DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA VOLAJTE: 1.800.547.3888

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM ZVLHČOVAČA

NEBEZPEČENSTVO: znamená, že ak sa niekto nebude riadiť bezpečnostnými informáciami, bude vážne zranený alebo zabitý.
VAROVANIE: To znamená, že v prípade nedodržania bezpečnostných informácií môže niekto vážne zraniť alebo zabiť.
POZOR: To znamená, že ak sa niekto nebude riadiť bezpečnostnými informáciami, môže sa zraniť.

 1. Na zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom má tento zvlhčovač polarizovanú zástrčku (jedna čepeľ je širšia ako druhá.) Zapojte zvlhčovač priamo do 120V, AC
  elektrická zásuvka. Nepoužívajte predlžovacie káble. Ak zástrčka úplne nezapadá do zásuvky, otočte zástrčku. Ak stále nepasuje, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval správnu zásuvku. Doplnok nijako nemeňte.
 2. Udržujte elektrický kábel mimo oblastí s pohybom. Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, nikdy nedávajte elektrický kábel pod podložky, v blízkosti tepelných registrov, radiátorov, sporákov alebo ohrievačov.
 3. Pred premiestňovaním, čistením alebo vyberaním časti zostavy ventilátora zo zvlhčovača alebo vždy, keď nie je v prevádzke, vždy odpojte jednotku zo zásuvky.
 4. Udržujte zvlhčovač v čistote. Aby ste znížili riziko poranenia, požiaru alebo poškodenia zvlhčovačov, používajte iba čistiace prostriedky, ktoré sú špeciálne odporúčané pre zvlhčovače. Na čistenie zvlhčovača nikdy nepoužívajte horľavé, horľavé ani jedovaté materiály.
 5. Aby ste znížili riziko oparenia a poškodenia zvlhčovača, nikdy do zvlhčovača nedávajte horúcu vodu.
 6. Do zvlhčovača nevkladajte cudzie predmety.
 7. Nedovoľte, aby bol prístroj používaný ako hračka. Pri použití deťmi alebo v blízkosti detí je potrebná veľká pozornosť.
 8. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zvlhčovača, zvlhčovač nenakláňajte, nepreklápajte ani nepreklápajte, pokiaľ je jednotka v prevádzke.
 9. Aby ste znížili riziko náhodného úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa kábla alebo ovládacích prvkov mokrými rukami.
 10. Aby ste znížili riziko požiaru, nepoužívajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako je sviečka alebo iný zdroj plameňa.

UPOZORNENIE: V záujme vlastnej bezpečnosti nepoužívajte zvlhčovač, ak sú niektoré diely poškodené alebo chýbajú.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia, vždy pred údržbou alebo čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevylievajte ani nevylievajte vodu do ovládacieho alebo motorového priestoru. Ak ovládacie prvky zvlhnú, nechajte ich úplne vyschnúť a pred zapojením nechajte jednotku skontrolovať autorizovaným servisným personálom.
UPOZORNENIE: Ak je rastlina umiestnená na podstavci, pri zalievaní rastlín zaistite, aby bola jednotka odpojená. Pri zalievaní rastliny zaistite, aby sa na ovládací panel nevyliala žiadna voda. Ak sa do elektronického ovládacieho panela dostane voda, môže dôjsť k poškodeniu. Pred použitím sa uistite, že je ovládací panel úplne suchý.

ÚVOD

Váš nový zvlhčovač vzduchu dodáva vášmu domu neviditeľnú vlhkosť pohybom suchého vstupného vzduchu nasýteným knôtom. Keď vzduch prechádza knôtom, voda sa odparí
vzduch, zanechávajúc za sebou všetok biely prach, minerály alebo rozpustené a suspendované pevné látky v knôte. Pretože sa voda odparuje, je tu len čistý a neviditeľný vlhký vzduch.
Keď odparovací knôt zachytáva nahromadené minerály z vody, jeho schopnosť absorbovať a odparovať vodu klesá. Odporúčame zmeniť knôt na začiatku
v každom ročnom období a po každých 30 až 60 dňoch prevádzky na udržanie optimálneho výkonu. V oblastiach s tvrdou vodou môže byť potrebná častejšia výmena, aby sa zachovala účinnosť vášho zvlhčovača.
Používajte iba náhradné knôty a aditíva značky AIRCARE ®. Ak chcete objednať diely, knôty a ďalšie výrobky, volajte na číslo 1-800-547-3888. Zvlhčovač radu EP9 (CN) používa knôt #1043 (CN). Iba knôt AIRCARE® alebo Essick Air® zaručuje certifikovaný výkon vášho zvlhčovača. Použitie iných značiek knôtov spôsobuje neplatnosť certifikácie výstupu.
Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - ZVLHČOVAČAKO VAŠE
ZVLHČOVAČ FUNGUJE
Akonáhle sa knôt nasýti, nasaje sa vzduch, prejde knôtom a vlhkosť sa absorbuje do vzduchu.
K všetkému odparovaniu dochádza vo zvlhčovači, takže všetky zvyšky zostávajú v knôte. Tento prirodzený proces odparovania nevytvára žiadny biely prach ako niektoré iné zvlhčovače.
Suchý vzduch je nasávaný do zvlhčovača cez chrbát a pri prechode odparovacím knôtom zvlhčený. Potom sa prevzdušní do miestnosti.
dôležité:
Ak sa na oknách alebo stenách začne vytvárať kondenzácia, môže dôjsť k poškodeniu vodou. HODNOTA Vlhkosti by mala byť znížená, kým sa už nevytvorí kondenzácia. Odporúčame, aby vlhkosť v miestnosti nepresahovala 50%.
* Výstup na základe 8 'stropu. Pokrytie sa môže líšiť v dôsledku tesnej alebo priemernej konštrukcie.

POZNAJTE SVOJ ZVLHČOVAČ

Popis Séria EP9
Kapacita jednotky 3.5 galónov
Sq. ft. pokrytie Až 2400 XNUMX (tesné
konštrukcia)
Rýchlosti ventilátorov Premenná (9)
Náhradný knôt Č. 1043 (KN)
Automatický zvlhčovač vzduchu Áno
Riadenie Digitálne
Zoznam ETL Áno
voltov 120
Hertz 60
Watts 70

UPOZORNENIA NA PRÍDAVNÉ LÁTKY DO VODY:

 • Aby bola zachovaná integrita a záruka knôtu, nikdy do vody nepridávajte nič okrem bakteriostatu Essick Air pre odparovacie zvlhčovače. Ak máte iba zmäkčenú vodu
  k dispozícii vo vašej domácnosti, môžete ho použiť, ale k nahromadeniu minerálov dôjde rýchlejšie. Na predĺženie životnosti knôtu môžete použiť destilovanú alebo čistenú vodu.
 • Nikdy nepridávajte éterické oleje do vody. Môže to poškodiť plastové tesnenia a spôsobiť netesnosti.

POZNÁMKY K UMIESTNENIU:
Aby ste dosiahli čo najefektívnejšie využitie zvlhčovača, je dôležité umiestniť jednotku tam, kde je potrebná najvyššia vlhkosť alebo kde bude vlhký vzduch.
cirkuluje po celom dome, napríklad v blízkosti návratu studeného vzduchu. Ak je jednotka umiestnená blízko okna, na okennej tabuli sa môže vytvárať kondenzácia. Ak k tomu dôjde, jednotka by mala byť premiestnená na iné miesto.

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - POZNÁMKY K UMIESTNENIU

Umiestnite zvlhčovač na rovný povrch. NEUMIESTŇUJTE jednotku priamo pred teplovzdušné potrubie alebo radiátor. NEUMIESTŇUJTE na mäkký koberec. Vzhľadom na uvoľnenie chladného a vlhkého vzduchu zo zvlhčovača je najlepšie nasmerovať vzduch mimo termostatov a registrov horúceho vzduchu. Zvlhčovač umiestnite vedľa vnútornej steny na rovné miesto, najmenej 2 palce od steny alebo záclon.

Uistite sa, že zvlhčovač vzduchu, ktorý je umiestnený na napájacom kábli, je bez prekážok a mimo akéhokoľvek zdroja horúceho vzduchu.
MONTÁŽ

 1. Vybaľte zvlhčovač z kartónu. Odstráňte všetok obalový materiál.
  KOLÁČE
 2. Nadvihnite podvozok zo základne a odložte ho nabok. Vyberte vrecko na diely, držiak knôtu/ knôtu a vznášajte sa zo základne.
 3. Otočte prázdnu základňu hore dnom. Zasuňte každý hriadeľ kolieska do otvoru v každom rohu dna zvlhčovača. Kolieska by mali tesne priliehať a zasúvať ich, kým rameno drieku nedosiahne povrch skrinky. Otočte základňu pravou stranou nahor.
  PLAVÁK
 4. Nainštalujte plavák tak, že oddelíte dve pružné polovice príchytky, vložíte plavák do spony a zaistíte ho v základni.
  ODparovací knôt
 5. Zaistite, aby bol 1043 (CN) nainštalovaný v dvojdielnej základni knôtu v spodnej časti zvlhčovača
 6. Umiestnite podvozok na základný rám a pevne ho pritlačte na základňu, kým nezapadne na svoje miesto.
  UPOZORNENIE: Zaistite, aby bol podvozok umiestnený na základni plavákom smerom dopredu, aby ste predišli poškodeniu komponentov.
  AIRCARE Podstavcový odparovací zvlhčovač - VÝPARNÝ knôtVODNÁ VÝPLŇ
  UPOZORNENIE: Pred plnením sa uistite, že je jednotka VYPNUTÁ a odpojená zo zásuvky
 7. Otvorte plniace dvierka na prednej strane jednotky. Vložte lievik do otvorených plniacich dverí.
  Pomocou džbánu opatrne nalejte vodu na úroveň MAX FILL na knotovom ráme.
  POZNÁMKA: Pri prvom naplnení bude trvať približne 20 minút, kým bude jednotka pripravená na prevádzku, pretože knôt musí byť nasýtený. Následné plnenie bude trvať približne 12 minút, pretože knôt je už nasýtený.
  POZNÁMKA: Pri dopĺňaní zásobníka vody odporúčame používať Essick Air® Bacteriostat Treatment, aby sa eliminoval rast baktérií. Pridajte bakteriostatikum podľa pokynov na fľaši.
 8. Po dokončení procesu plnenia a nasýtení knôtu je jednotka pripravená na použitie.

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - VODNÁ NÁPLŇ

O VLHKOSTI
To, kde nastavíte požadované úrovne vlhkosti, závisí od vašej osobnej pohody, vonkajšej teploty a vnútornej teploty.
POZNÁMKA: Nedávne testy CDC ukazujú, že iba 14% častíc vírusu chrípky by mohlo infikovať ľudí po 15 minútach pri hladinách 43% vlhkosti.
Možno budete chcieť kúpiť vlhkomer na meranie vlhkosti vo vašej domácnosti.
Nasleduje tabuľka odporúčaných nastavení vlhkosti.

dôležité: Ak sa na oknách alebo stenách začne vytvárať kondenzácia, môže dôjsť k poškodeniu vodou. HODNOTA Vlhkosti by mala byť znížená, kým sa už nevytvorí kondenzácia. Odporúčame, aby vlhkosť v miestnosti nepresahovala 50%.

Keď vonku
Teplota je:
Odporúčaná
Vnútorný relatívny
Vlhkosť (RH) je
° C          °C
-20    -30 ° 15 - 20%
-10 °    -24 ° 20 - 25%
  2 °    -18 ° 25 - 30%
10 °    -12 ° 30 - 35%
20 °     -6 ° 35 - 40%
30 °      -1 ° 40 - 43%

PREVÁDZKA
Zapojte kábel do zásuvky v stene. Váš zvlhčovač je teraz pripravený na použitie. Zvlhčovač by mal byť umiestnený najmenej DVOJ palcov od akýchkoľvek stien a mimo tepelných registrov. Neobmedzené prúdenie vzduchu do jednotky bude mať za následok najlepšiu účinnosť a výkon.
POZNÁMKA: Táto jednotka má automatický zvlhčovač umiestnený v ovládači, ktorý sníma úroveň vlhkosti v bezprostrednej blízkosti zvlhčovača. Zapína zvlhčovač, keď je relatívna vlhkosť vo vašej domácnosti nižšia ako nastavenie zvlhčovača, a vypne ho, keď relatívna vlhkosť dosiahne nastavenie zvlhčovača.

OVLÁDACÍ PANEL
Táto jednotka má digitálny ovládací panel, ktorý vám umožňuje nastaviť rýchlosť ventilátora a úroveň vlhkosti view informácie o stave jednotky. Na displeji sa tiež zobrazí, či sa v tom čase používa voliteľný diaľkový ovládač. Diaľkový ovládač je možné zakúpiť samostatne a použiť ho s ktoroukoľvek jednotkou série EP9. Pozrite si zoznam náhradných dielov vzadu a objednajte si číslo dielu 7V1999.

POZOR: Ak je rastlina umiestnená na podstavci, uistite sa, že pri zalievaní rastliny neleje voda na ovládací panel. Ak sa do elektronického ovládacieho panela dostane voda, môže dôjsť k poškodeniu. Ak ovládacie prvky zvlhnú, nechajte ich úplne vyschnúť a pred zapojením nechajte jednotku skontrolovať autorizovaným servisným personálom.

 1. Digitálny ovládač má displej, ktorý poskytuje informácie o stave jednotky. V závislosti od toho, ku ktorej funkcii sa pristupuje, zobrazuje relatívnu vlhkosť, rýchlosť ventilátora, nastavenú vlhkosť a indikuje, že je jednotka bez vody.
  Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - POZORRÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
 2. Tlačidlo Speed ​​ovláda motor s premenlivými otáčkami. Deväť rýchlostí poskytuje presné ovládanie ventilátora. Stlačte vypínač a zvoľte rýchlosť ventilátora: F1 až F9 od nízkych po vysoké otáčky. Počiatočné predvolené nastavenie je vysoké (F9). Upravte podľa želania. Pri krokovaní rýchlostí sa na ovládacom paneli zobrazia otáčky ventilátora.
  Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

POZNÁMKA: Ak dochádza k nadmernej kondenzácii, odporúča sa nastaviť nižšie otáčky ventilátora.
KONTROLA VLHKOSTI
POZNÁMKA: Pri prvom uvedení jednotky do prevádzky nechajte zvlhčovač 10 až 15 minút, aby sa prispôsobil miestnosti.
POZNÁMKA: EP9500 (CN) má automatický zvlhčovač umiestnený na kábli, ktorý meria relatívnu vlhkosť v miestnosti, zvlhčovač sa podľa potreby zapína a vypína, aby sa zachovalo zvolené nastavenie.

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - REGULÁCIA VLHKOSTI

 1. Pri prvom spustení sa zobrazí relatívna vlhkosť miestnosti. Každým ďalším stlačením ovládača vlhkosti sa zvýši nastavenie v 5% krokoch. Pri 65% nastavenej hodnoty bude jednotka pracovať nepretržite.

ĎALŠIE FUNKCIE / INDIKÁCIE
Stav filtra je rozhodujúci pre účinnosť zvlhčovača. Funkcia kontrolného filtra (CF) sa zobrazí každých 720 hodín prevádzky, aby používateľovi pripomenul, aby skontroloval stav knôtu. Odfarbenie a vývoj chrumkavých minerálnych ložísk naznačuje potrebu výmeny knôtu. Výmena môže byť potrebná častejšie, ak existujú podmienky v tvrdej vode.

 1. Tento zvlhčovač má pripomenutie kontrolného filtra načasované, aby sa zobrazilo po 720 hodinách prevádzky. Keď sa zobrazí správa Check Filter (CF), odpojte napájací kábel a skontrolujte stav filtra. Ak je evidentný nárast usadenín alebo silné zafarbenie, vymeňte filter, aby sa obnovila maximálna účinnosť. Funkcia CF sa resetuje po opätovnom zapojení jednotky.Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - INDIKÁCIE
 2. Keď je jednotka mimo vody, na displeji sa zobrazí blikajúce písmeno F.
  Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - INDIKÁCIE2

AUTOMATICKÉ SUŠENIE
V tomto čase sa jednotka automaticky prepne na REŽIM AUTOMATICKÉHO SUŠENIA a pokračujte v prevádzke na najnižších otáčkach, kým filter úplne nevyschne. Ventilátor sa vypne, takže vám zostane suchý zvlhčovač, ktorý je menej náchylný na plesne a plesne.
If REŽIM AUTOMATICKÉHO SUŠENIA nie je žiaduce, naplňte zvlhčovač vodou a ventilátor sa vráti na nastavenú rýchlosť.

VÝPLATNÁ VÝMENA

Séria EP používa Super Wick 1043 (CN). Na údržbu jednotky a zachovanie záruky používajte vždy originálny knôt značky AIRCARE.
Najprv odstráňte všetky položky z vrchu podstavca.

 1. Nadvihnite podvozok zo základne, aby ste odhalili knôt, príchytku knôtu a plavák.
 2. Odstráňte zostavu knôtu a držiaka zo základne a nechajte odtiecť prebytočnú vodu.
 3. Odstráňte knôt z rámu tak, že knôt trochu zatlačíte a potiahnete cez spodok rámu.
 4.  Vymeňte podvozok v hornej časti základne. Dávajte si pozor na prednú časť jednotky a pri premiestňovaní šasi nepoškodte plavák.

AIRCARE podstavec, odparovací zvlhčovač - odstráňte knôt z rámu

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Pravidelné čistenie zvlhčovača pomáha eliminovať zápach a rast baktérií a plesní. Bežné domáce bielidlo je dobrý dezinfekčný prostriedok a dá sa použiť na vymazanie základne a zásobníka zvlhčovača po vyčistení Odporúčame zvlhčovač vyčistiť pri každej výmene knôtov. Odporúčame tiež použiť Essick Air® Bacteriostat Treatment pri každom plnení zvlhčovača, aby sa eliminoval rast baktérií. Pridajte bakteriostatikum podľa pokynov na fľaši.
Zavolajte na číslo 1-800-547-3888 a objednajte si liečbu bakteriostatikami, číslo dielu 1970 (CN).

ŠTANDARDNÉ ČISTENIE

 1.  Odstráňte všetky položky z hornej časti podstavca. Zariadenie úplne vypnite a odpojte zo zásuvky.
 2. Nadvihnite podvozok a odložte ho.
 3.  Nosič alebo valcovaný podstavec preneste do čistiacej misky. Odstráňte a zlikvidujte použitý knôt. Nevyhadzujte držiak.
 4.  Vylejte zvyšnú vodu zo zásobníka. Naplňte nádrž vodou a pridajte 8 oz. (1 šálka) nezriedeného bieleho octu. Nechajte stáť 20 minút. Potom roztok vylejte.
 5. Dampen mäkkou handričkou s nezriedeným bielym octom a zotrite nádržku, aby ste odstránili vodný kameň. Pred dezinfekciou nádrž dôkladne opláchnite čerstvou vodou, aby ste odstránili vodný kameň a čistiaci roztok.
  DEZINFEKČNÁ JEDNOTKA
 6. Naplňte nádržku vodou a pridajte 1 čajovú lyžičku bielidla. Roztok nechajte pôsobiť 20 minút, potom opláchnite vodou, kým nezmizne zápach bielidla. Vnútorné povrchy osušte čistou handrou. Vonkajšok jednotky utrite mäkkou handričkou dampzalejte čerstvou vodou.
 7. Doplňte jednotku a znova zostavte podľa MONTÁŽ inštrukcie.

LETNÉ SKLADOVANIE

 1. Čistá jednotka, ako je uvedené vyššie.
 2. Zlikvidujte použitý knôt a všetku vodu zo zásobníka. Pred skladovaním nechajte poriadne zaschnúť. Neskladujte vodu vo vnútri nádrže.
 3. Neskladujte zariadenie v podkroví alebo v iných oblastiach s vysokou teplotou, pretože je pravdepodobné poškodenie.
 4. Na začiatku sezóny nainštalujte nový filter

ZOZNAM OPRAVNÝCH DIELOV

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE - ZOZNAM OPRAVNÝCH DIELOV

Náhradné diely k dispozícii na nákup

ITEM
Nie.
POPIS Číslo dielu
EP9 500 (CN) EP9 800 (CN)
1 Deflektor/vetranie 1B71973 1B72714
2 lievik 1B72282 1B72282
3 Vyplňte dvere 1B71970 1B72712
4 Plavák 1B71971 1B71971
5 Plavákový držiak 1B71972 1B72713
6 Kolieska (4) 1B5460070 1B5460070
7 Knôt 1043 (CN) 1043 (CN)
8 Držiak knôtu 1B72081 1B72081
9 základňa 1B71982 1B72716
10 Vložiť 1B72726 1B72726
11 Diaľkové ovládanie t 7V1999 7V1999
- Užívateľská príručka (bez obrázku) 1B72891 1B72891

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať na telefónnom čísle 1-800-547-3888. Objednávajte vždy podľa čísla dielu, nie podľa čísla položky. Pri telefonovaní majte k dispozícii číslo modelu zvlhčovača.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

ťažkosti Pravdepodobná príčina liek
Jednotka nepracuje pri žiadnom nastavení rýchlosti • Jednotka nie je napájaná. • Zaistite, aby bola polarizovaná zástrčka úplne zasunutá v elektrickej zásuvke.
• V jednotke došla voda - ventilátor nebude fungovať, pokiaľ voda nie je
predložiť
• Doplňte nádržku.
• Namontujte späť spínač/nesprávne umiestnenie plavákového zariadenia. • Zaistite, aby bola zostava plaváka správne umiestnená, ako je popísané v
• Doplňte vodu. strana 5.
Po vypnutí jednotky zostane svetlo v podvozku zapnuté. • LED dióda zostane v skrini rozsvietená vždy, keď je napájané. •Toto je normálne.
Nedostatočná vlhkosť. • Knot je starý a neúčinný.
• Humidistat nie je nastavený dostatočne vysoko
• Vymeňte knôt, ak je tvrdý alebo vytvrdený minerálmi.
• Zvýšte nastavenie vlhkosti na ovládacom paneli.
Príliš veľa vlhkosti.
(kondenzácia sa stáva ťažkou na skladacích plochách v miestnosti)
• Humidistat je nastavený príliš vysoko. • Znížte nastavenie zvlhčovača alebo zvýšte teplotu v miestnosti.
Únik vody • Skrinka môže byť preplnená. V zadnej časti skrinky je bezpečnostný prepadový otvor. • Skrinku nepreplňujte. Správna hladina vody je vyznačená na bočnej stene skrinky.
vône • Môžu byť prítomné baktérie. • Čistenie a dezinfekcia fúkania skrinky Pokyny k starostlivosti a údržbe.
• Pridajte baktérie registrované podľa EPA
Ošetrenie podľa pokynov na fľaši.
• Ak zápach pretrváva, môže byť potrebné vymeniť knôt.
Ovládací panel nereaguje na vstup.
Na displeji sa zobrazí CL
• Funkcia uzamknutia ovládania bola zapnutá, aby sa zabránilo zmenám v nastaveniach. • Funkciu deaktivujete súčasným stlačením tlačidiel Vlhkosť a Rýchlosť na 5 sekúnd.
Z jednotky uniká voda • Uzávery fliaš nie sú správne utiahnuté alebo dotiahnuté • Skontrolujte, či je plniaci uzáver v správnej polohe a či je uzáver fľaše správne zarovnaný v základni.
Displej bliká -20 ′ • Vlhkosť v miestnosti je nižšia ako 20%. • Wdl odčítava skutočnú vlhkosť, keď je na úrovni 25%.
Displej bliká „ -“ • Iniciovanie jednotky.
• Vlhkosť v miestnosti je viac ako 90%.
• Vlhkosť v miestnosti sa zobrazí po dokončení inicializácie.
• Nechajte pôsobiť, kým vlhkosť neklesne pod 90%.

ZVLHČOVACÍ ZÁSOBNÍK DVOJROČNÁ ZÁRUKA

PRÍJEM PREDAJA VYŽADOVANÝ ako DÔKAZ NÁKUPU VŠETKÝCH ZÁRUKS.
Táto záruka sa rozširuje iba na pôvodného kupujúceho tohto zvlhčovača, ak je jednotka nainštalovaná a používaná za normálnych podmienok proti chybám vo vyhotovení a materiáli nasledujúcim spôsobom:

 • Dva (2) roky od dátumu predaja jednotky a
 • Tridsať (30) dní na knôtoch a filtroch, ktoré sa považujú za jednorazové komponenty a mali by sa pravidelne vymieňať.

Výrobca podľa vlastného uváženia nahradí chybnú súčiastku/produkt náhradným prepravným, ktoré platí výrobca. Je dohodnuté, že takáto výmena je výhradným nápravným opatrením, ktoré má výrobca k dispozícii, a že NA MAXIMÁLNU ROZMER POVOLENÚ ZÁKONOM VÝROBCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VRÁTANE NÁHODNÉHO A NÁSLEDNÉHO POŠKODENIA ALEBO STRATY ZISKU ALEBO VÝNOSOV.
Niektoré štáty nepripúšťajú obmedzenia, ako dlho trvá implicitná záruka, takže vyššie uvedené obmedzenia sa vás nemusia týkať.

Výnimky z tejto záruky
Nezodpovedáme za výmenu knôtov a filtrov.
Nezodpovedáme za akékoľvek náhodné alebo následné škody spôsobené poruchou, nehodou, nesprávnym použitím, zmenami, neoprávnenými opravami, zneužitím vrátane nevykonávania primeranej údržby, bežného opotrebovania ani v prípade, žetage je viac ako 5% nad typovým štítkom objtage.
Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené používaním zmäkčovačov vody alebo úprav, chemikálií alebo odvápňovacích materiálov.
Nezodpovedáme za náklady na servisné hovory za účelom diagnostikovania príčiny problému alebo poplatky za opravu a/alebo výmenu dielov.
Žiadny zamestnanec, zástupca, predajca ani iná osoba nie je oprávnená poskytovať žiadne záruky alebo podmienky v mene výrobcu. Zákazník je zodpovedný za všetky vzniknuté mzdové náklady.
Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.
Ako získať servis v rámci tejto záruky
V rámci obmedzení tejto záruky by sa mali kupujúci s nefunkčnými jednotkami obrátiť na zákaznícky servis na čísle 800-547-3888 so žiadosťou o pokyny, ako získať servis v rámci záruky, ako je uvedené vyššie.
Táto záruka poskytuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od provincie alebo štátu od štátu.
Zaregistrujte svoj produkt na www.aircareproducts.com.

Zámerne ponechané prázdne.

5800 Murray St.
Little Rock, AR 72209

STIAHNUŤ ZDROJE

FAQ

Je bezpečné používať v tejto jednotke destilovanú vodu?

Áno. Destilovaná voda sa odporúča používať vo všetkých odparovacích zvlhčovačoch. Voda z vodovodu môže obsahovať minerály, ktoré sa usadzujú na odparovacej podložke a znižujú jej účinnosť.

Ako často by som mal meniť zvlhčovaciu podložku?

Vložka zvlhčovača by sa mala meniť každých 30-60 dní v závislosti od používania. Ak sa zvlhčovač používa nepretržite, výmena by sa mala vykonávať každých 30 dní. Ak sa zvlhčovač používa prerušovane, výmena by sa mala vykonávať každých 60 dní.

Ako často by som mal čistiť zvlhčovač?

Jednotka by sa mala čistiť raz týždenne alebo v prípade potreby aj častejšie. Pokyny na čistenie sú súčasťou vašej jednotky.

Môžem použiť zvlhčovač počas výpadku elektrickej energietage?

Nie, zvlhčovač nepoužívajte počas výpadku elektrického prúdutage pretože to môže spôsobiť poškodenie jednotky a/alebo poškodenie majetku v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ako funguje odparovací zvlhčovač AIRCARE?

Majú vnútorný kotúč, ktorý vibruje na ultrazvukovej frekvencii, ktorá rozbíja vodu na drobné kvapôčky a vytvára jemnú hmlu. Táto hmla je vyfukovaná do vášho vzduchu ventilátorom jednotky. To môže znieť ako zbytočnosť – žiadne knôty sa nerovnajú žiadne problémy!

Čistia odparovacie zvlhčovače vzduch?

Z funkcií každého typu zvlhčovača vyššie môžete povedať, že zvlhčovače nečistia vzduch. Jeho účelom je zvýšiť úroveň vlhkosti alebo pridať vodu do suchého prostredia. Zvlhčovače síce zlepšujú kvalitu vzduchu, ale nečistia ho.

Ochladí odparovací zvlhčovač miestnosť?

Keďže nasávajú čerstvý vzduch, odparovacie chladiče sú skvelým ekonomickým spôsobom chladenia vášho domova, ale sú aj zdravým spôsobom chladenia vášho domova. Pridaním zdravej vlhkosti do vášho domova môže pomôcť znížiť množstvo alergénov. Zvýšená vlhkosť tiež pomáha zmierniť podráždenie očí a pokožky, krvácanie z nosa, dokonca aj ochorenia dýchacích ciest.

Mal by sa zvlhčovač nechať zapnutý celú noc?

Ak necháte zvlhčovač bežať v noci, má to množstvo výhod pre vaše celkové zdravie a pohodu. Budete mať oveľa lepší spánok, menšie riziko infekcie a hydratovanú pokožku. Lepší zážitok zo spánku: Keď je váš zvlhčovač zapnutý, keď v noci spíte, udržiava vlhkosť v miestnosti.

Aký je rozdiel medzi zvlhčovačom a odparovacím zvlhčovačom?

Ako bolo uvedené vyššie, ultrazvukový zvlhčovač vytvára kvapky vody pomocou vibračného prvku. Medzitým odparovacie zvlhčovače odparujú vodu vo vnútri ventilátorom, ktorý vytláča vodnú paru do vzduchu.

Aká je dobrá vlhkosť vo vnútri počas zimy?

Vo všeobecnosti je ideálna úroveň komfortu medzi 30-50%. Zimné hladiny sa budú pohybovať medzi 30-40% a v lete by to malo byť okolo 40-50% v závislosti od vonkajšej teploty. V lete sa chcete cítiť chladne a v zime teplo a vlhkosť zohráva kľúčovú úlohu v úrovni pohodlia vo vašom dome.

Používajú odvlhčovače veľa elektriny?

Mini modely dokážu spotrebovať len 22 wattov, zatiaľ čo veľkoobjemové odvlhčovače dosahujú výkon okolo 500 wattov. Bývalýample odvlhčovač, ktorý dokáže pomocou wattu odsať až 20 litrov dennetage 480 W by spotrebovalo 0.48 kWh, čo znamená, že hodina používania by stála tesne pod 16 p.

Ako udržím môj zvlhčovač bez plesní?

Aby ste predišli rastu plesní a iných nečistôt, odporúčame denne opláchnuť, osušiť uterákom a naplniť nádržku zvlhčovača čerstvou vodou. Raz týždenne je potrebné nádrž a základňu dôkladne vyčistiť a dezinfikovať. Vymeňte filtre a knôty podľa plánu odporúčaného výrobcom.

VIDEO

LETECKÉ LOGO

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE
https://aircareproducts.com/

Dokumenty / zdroje

Stojanový odparovací zvlhčovač AIRCARE [pdf] Používateľská príručka
Stojanový odparovací zvlhčovač, SÉRIA EP9, EP9 800, EP9 500

Pripojte sa ku konverzácii

1 Comment

 1. David G. Westfall hovorí:

  Ak F svieti, nebliká a je vložený nový filter, v čom je problém? Zobrazuje vlhkosť a umožňuje nám upraviť toto nastavenie, tiež beží na najnižšom nastavení ventilátora, ale nedovolí nám nastaviť ventilátor.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *