Používateľská príručka zvukového panela LG SK1D

Používateľská príručka zvukového panela LG SK1D

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúce použitie. Komu view navštívte stránku s pokynmi pre pokročilé funkcie http://www.lg.com a potom si stiahnite Užívateľskú príručku. Časť obsahu v tejto príručke sa môže líšiť od vášho prístroja.
MODEL
SK1D

LG SK1D Sound Bar Užívateľská príručka - Čo je súčasťou balenia

Predný panel

LG SK1D Sound Bar Užívateľská príručka - Predný panel

Zadný panel

LG SK1D Sound Bar Návod na obsluhu - zadný panel

PORT.IN · · · · · · · · · · · · · Pripojenie k prenosnému zariadeniu
OPTICKÝ VSTUP · · · · · · · · · · · Pripojenie k optickému zariadeniu
USBLG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - USB · Pripojte zariadenie USB

Pripojenie k televízoru

(1) Pripojte zvukovú lištu k televízoru pomocou optického kábla.
(2) Nastavte [Externý reproduktor (optický)] v ponuke nastavenia televízora.

LG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - Pripojenie televízora

Pripojenie prídavného zariadenia

(1) Pripojte sa k externému zariadeniu nasledovne. (Set-top box, prehrávač atď.)

LG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - Pripojenie dodatočného zariadenia

(2) Vstupný zdroj nastavte opakovaným stláčaním F na diaľkovom ovládači alebo jednotke.

Diaľkové ovládanie

LG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - diaľkové ovládanie

ASC/BASS BLAST/KINO: Vyberá zvukový efekt.
NOC ZAP/VYP: V noci zníži hlasitosť.
ON/OFF DRC: Ovládanie dynamického rozsahu optimalizuje úroveň hlasitosti kompatibilného obsahu Dolby Digital.
AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE / VYPNUTIE: Automaticky sa zapína pomocou vstupného zdroja.

Výmena batérie

LG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - Výmena batérie

Ďalšie informácie

špecifikácia

LG SK1D Sound Bar Používateľská príručka - Špecifikácia

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POWER: Táto jednotka pracuje so sieťovým napájaním 200 - 240 V ~ 50/60 Hz.
Elektroinštalácie: Táto jednotka sa dodáva s hlavnou zástrčkou schválenou podľa BS ​​1363. Pri výmene poistky používajte vždy poistku s rovnakou hodnotou a schválenú podľa BS ​​1362. Nikdy nepoužívajte túto zástrčku s vynechaným krytom poistky. Ak chcete získať náhradný kryt poistky, kontaktujte svojho predajcu. Ak typ dodanej zástrčky nie je vhodný pre sieťové zásuvky vo vašej domácnosti, zástrčku je potrebné vytiahnuť a namontovať vhodný typ. Prečítajte si nižšie uvedené pokyny k zapojeniu:

Upozornenie: Sieťová zástrčka vytiahnutá zo sieťového kábla tohto zariadenia musí byť zničená. Sieťová zástrčka s obnaženými vodičmi je nebezpečná, ak je zapojená do elektrickej zásuvky. Nepripájajte ani vodič na uzemňovací kolík označený písmenom E alebo symbolom zeme 6 alebo zafarbený zelenou alebo zelenou a žltou farbou. Ak je nainštalovaná akákoľvek iná zástrčka, použite rovnakú poistku v zástrčke.

dôležité: Vodiče v tomto sieťovom kábli sú zafarbené podľa nasledujúcich kódov:
- MODRÁ: NEUTRÁLNA, HNEDÁ: NAŽIVO - Pretože farby vodičov v sieťovom kábli tohto zariadenia nemusia zodpovedať farebnému označeniu svoriek vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne: Vodič, ktorý je zafarbený na modro, musí byť pripojený k pólu označenému písmenom N alebo zafarbené na čierno. Hnedý drôt musí byť pripojený k terminálu, ktorý je označený písmenom L alebo má červenú farbu.

Logo spoločnosti LG

LG SK1D Sound Bar Návod na obsluhu - čiarový kód

www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
1806_Rev01

Dokumenty / zdroje

Zvukový panel LG SK1D [pdf] Návod na použitie
Soundbar SK1D, Soundbar

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.