LOGO LGNÁVOD NA OBSLUHU
Magický diaľkový ovládač

Pred použitím diaľkového ovládača si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre budúce použitie.
Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu inovácie funkcií produktu.
MR21GC
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc.
Všetky práva vyhradené.

Diaľkové ovládanie LG MR21GC Magic -Qr

https://www.lg.com/global/ajax/common_manual

LG MR21GC Magic Remote -sn
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

Doplnky do kuchyne

 • Magické diaľkové a alkalické batérie (AA)
 • Užívateľská príručka

Inštalácia batérií

 • Stlačte hornú časť krytu batérie, posuňte ho späť a zdvihnite kryt podľa obrázku nižšie.
 • Ak chcete vymeniť batérie, otvorte kryt batérií a nahraďte zodpovedajúce alkalické batérie (1.5 V, AA) + a - končí na štítku vo vnútri priehradky a zatvorte kryt batérie. Diaľkový ovládač namierte na senzor diaľkového ovládača na televízore.
 • Ak chcete vybrať batérie, vykonajte inštalačné činnosti v opačnom poradí. Nemiešajte staré alebo použité batérie s novými. Bezpečne zatvorte kryt.
 • Nedodržanie správnej polarity batérie môže spôsobiť jej prasknutie alebo vytekanie, čo môže mať za následok požiar, zranenie osôb alebo znečistenie okolia.
 • Otvorte kryt batérie a nájdite štítok.

LG MR21GC Magic Remote -Inštalácia batérií

Zaregistrujte/zrušte registráciu diaľkového ovládača Magic

 • Zapnite televízor a stlačte tlačidloKoloKoleso (OK) na diaľkové ovládanie Magic na registráciu.
 • Stlačte a podržte tlačidlo Domov(Domov) tlačidlo a späť(späť) spolu na viac ako 5 sekúnd, aby ste odpojili diaľkový ovládač Magic.
 • Stlačte a podržte tlačidloDomov Tlačidlo (Domov) a Q. Nastavenia(Q. Nastavenia) spolu na viac ako 5 sekúnd, čím súčasne odpojíte a znova zaregistrujete diaľkový ovládač Magic.

Diaľkový popis

Diaľkové ovládanie LG MR21GC Magic Remote Výkon(Výkon) Zapína alebo vypína televízor.
Číselné tlačidlá Zadajte čísla.
9 ** Prístup k [Rýchlej pomoci].
-(Dash) Vloží a (DASH) medzi číslami ako 2-1 a 2-2.
Prístupy Vstúpi do zoznamu uložených kanálov alebo programov.
navádzať Prístup k [Sprievodcovi]
Rýchly prístup ** Prístup k [Upraviť rýchly prístup].
[Upraviť rýchly prístup] je funkcia, ktorá vám umožňuje vstúpiť do konkrétnej aplikácie alebo živého televízneho vysielania priamo stlačením a podržaním číselných tlačidiel.
...(Ďalšie akcie) Zobrazuje viac funkcií diaľkového ovládača.
AD/SAP **
Bude povolená funkcia popisu videa/zvuku. (V závislosti od krajiny) Funkciu SAP (Secondary Audio Program) je možné aktivovať aj stlačením... tlačidlo. (V závislosti od krajiny)
+-(Zväzok) Nastavuje úroveň hlasitosti.
Stlmiť) (Vypnutie) Stlmí všetky zvuky.
Ignorovať 1(Vypnutie) Vstúpi do ponuky [Prístupnosť].
∧∨ (Ch/P) Prechádzajte uloženými kanálmi alebo programami.
Domov (Domov) Prístup k domovskej ponuke.
Domov 1 (Domov) Spustí naposledy použité aplikácie.
Hlas(Rozpoznávanie hlasu) Na používanie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.
Skontrolujte odporúčaný obsah. (Niektoré odporúčané služby nemusia byť v niektorých krajinách k dispozícii.)
Hlas 1(Rozpoznávanie hlasu) Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, hovorte a podržte tlačidlo.

**Ak chcete použiť tlačidlo, stlačte a podržte dlhšie ako 1 sekundu.

Vstup(Vstup) Mení vstupný zdroj.
Vstup 10(Vstup) Prístup k [domovskému panelu].
Kolo Koleso (OK) Stlačte stred KoloKoleso (OK) vyberte ponuku.
Kanály alebo programy môžete meniť pomocou
Kolo** Koleso (OK) tlačidlo. Koliesko (OK) Prístup k [Magic Explorer]. Funkciu [Magic Explorer] môžete spustiť, keď sa farba ukazovateľa zmení na purpurovú. Ak sledujete program, stlačte a podržte ukazovateľ na videu. Keď používate [TV sprievodca], [Nastavenia], [Športové upozornenie] alebo [Galéria umenia], stlačte a podržte text.
up (hore / dole / vľavo / vpravo)
V ponuke sa môžete posúvať stlačením tlačidla nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Ak stlačíte upKeď sa ukazovateľ používa, ukazovateľ zmizne z obrazovky a magický diaľkový ovládač bude fungovať ako všeobecné diaľkové ovládanie.
Ak chcete ukazovateľ znova zobraziť na obrazovke, potraste diaľkovým ovládačom Magic doľava a doprava.
späť(späť) Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku.
Späť 1 (späť) Vymaže zobrazenie na obrazovke a vráti sa na posledný vstup viewing
Q. Nastavenia(Q. Nastavenia) Prístup k Rýchlym nastaveniam.
Otázka: Nastavenia 1(Q. Nastavenia) Zobrazí ponuku [Všetky nastavenia].
niektoré ponukyTieto majú prístup k špeciálnym funkciám v niektorých ponukách.
Beží : Spustí funkciu záznamu. (V závislosti od krajiny)
Tlačidlá streamovacej služby Pripojte sa k službe streamovania videa.
? (Užívateľská príručka) Prístup k [Používateľská príručka]. (V závislosti od krajiny)
Domáca palubná doska(Domáca palubná doska) Prístup k [domovskému panelu]. (V závislosti od krajiny)
obľúbený kanálPrístup k vášmu zoznamu obľúbených kanálov. (V závislosti od krajiny)
(Ovládacie tlačidlá(Ovládacie tlačidlá) Ovláda mediálny obsah. (V závislosti od krajiny)

 • Zobrazený obrázok diaľkového ovládača sa môže líšiť od skutočného produktu.
 • Poradie popisu sa môže líšiť od skutočného produktu.
 •  V závislosti od modelov alebo oblastí nemusia byť niektoré tlačidlá a služby k dispozícii.

Pripojenie inteligentných zariadení pomocou NFC Tagzázvor

Používanie funkcie NFC
NFC je technológia, ktorá využíva technológiu Near Field Communication, ktorá vám umožňuje pohodlne odosielať a prijímať informácie bez samostatných nastavení.
Pripojením inteligentného zariadenia k diaľkovému ovládaniu s podporou NFC si môžete nainštalovať aplikáciu LG ThinQ a pripojiť zariadenie k televízoru.

 1. V nastaveniach inteligentného zariadenia zapnite NFC. Ak chcete používať NFC so zariadeniami Android, nastavením možnosti NFC povoľte „čítanie/zápis“ tags“v nastaveniach inteligentného zariadenia. Nastavenia NFC sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
 2. Priblížte inteligentné zariadenie k NFC(NFC) na diaľkovom ovládači. Požadovaná vzdialenosť pre NFC tagging je asi 1 cm.
 3. Podľa pokynov nainštalujte aplikáciu LG ThinQ do svojho inteligentného zariadenia.
 4. RetagPrepojenie inteligentného zariadenia s diaľkovým ovládaním vám umožní pohodlný prístup k rôznym funkciám pripojeného televízora prostredníctvom aplikácie LG ThinQ.

• Táto funkcia je k dispozícii iba pre inteligentné zariadenia s podporou NFC.
PoznámkyPoznámky
• Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je na diaľkovom ovládači logo NFC.

Opatrenia, ktoré je potrebné urobiť

 • Diaľkový ovládač používajte v uvedenom dosahu (do 10 m).
  Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k poruchám komunikácie.
 • V závislosti od príslušenstva sa môžu vyskytnúť poruchy komunikácie.
  Zariadenia, ako napríklad mikrovlnná rúra a bezdrôtová sieť LAN, fungujú v rovnakom frekvenčnom pásme (2.4 GHz) ako Magic Remote. To môže spôsobiť zlyhanie komunikácie.
 • Magic Remote nemusí správne fungovať, ak je bezdrôtový smerovač (AP) v okruhu 0.2 m od televízora. Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac ako 0.2 m.
 • Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
 • Nenechajte batériu spadnúť. Vyhnite sa extrémnym otrasom batérie.
 • Batérie neponárajte do vody.
 • Upozornenie: Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu
 •  Použité batérie správne zlikvidujte.
 •  Vloženie batérie nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.

technické údaje

KATEGÓRIE INFORMÁCIE
Model č MR21GC
Rozsah frekvencie 2.400 GHz až 2.4835 GHz
Výstupný výkon (max.) 8 dBm
kanál 40 kanály
Napájací zdroj Používajú sa AA 1.5 V, 2 alkalické batérie
Rozsah prevádzkovej teploty 0 ° C až 40 ° C

Podporované televízory LG

• 2021 televízorov
– Z1/M1/G1/C1/B1/A1
– QNED9*/QNED8*/NANO9*/NANO8*/NANO7*
- UP8*/UP7*
(Skontrolujte, či je k dispozícii Bluetooth televízora)
* Nie všetky uvedené modely sú podporované vo všetkých krajinách.
* Uvedené modely sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

LOGO LG

Dokumenty / zdroje

Diaľkové ovládanie LG MR21GC Magic [pdf] Návod na obsluhu
Magic Remote, MR21GC

Referencie

Pripojte sa ku konverzácii

3 Komentáre

 1. Čo sa stalo s konektorom zariadenia? Potrebujem pripojiť svoje diaľkové ovládanie k reproduktorom kina Bose, aby som mohol ovládať hlasitosť pomocou diaľkového ovládača Magic.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.