LG 32TNF5J Digital Signage Display užívateľská príručka
Displej LG 32TNF5J Digital Signage

VAROVANIE – Toto zariadenie je v súlade s triedou A CISPR 32. V obytnom prostredí môže toto zariadenie spôsobovať rádiové rušenie.

BASIC

Ikona poznámky Poznámka

 • Príslušenstvo dodané s vašim výrobkom sa môže líšiť v závislosti od modelu alebo oblasti.
 • Špecifikácie produktu alebo obsah v tejto príručke sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu aktualizácie funkcií produktu.
 • Softvér a manuál SuperSign

Kontrola príslušenstva

Doplnky do kuchyne
Doplnky do kuchyne
Doplnky do kuchyneDoplnky do kuchyne
Ikona : V závislosti od krajiny

KONTROLA PRED INŠTALÁCIOU

Nezodpovedáme za poškodenie produktu spôsobené nedodržaním pokynov.

Orientácia inštalácie

Použitie vertikálne
Pri vertikálnej inštalácii otočte monitor o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek tak, aby smeroval k prednej časti obrazovky.
inštalácia

Uhol sklonu
inštalácia

Pri inštalácii monitora je možné ho nakloniť nahor v uhle až 45 stupňov.

Miesto inštalácie 

Nezodpovedáme za poškodenie produktu spôsobené nedodržaním pokynov.

Tento produkt sa používa ako vstavaný produkt inštalovaný vo vnútri krytu.

 • Záruka na produkt stráca platnosť, ak je predný panel používaný s predným panelom vystaveným priamemu slnečnému žiareniu.
 • Pri inštalácii produktu noste pracovné rukavice.
 • Inštalácia produktu holými rukami môže spôsobiť zranenie.

Krytý

Inštalácia monitora do krytu 

Ak inštalujete produkt do krytu, nainštalujte stojan (voliteľný) na zadnú stranu produktu.
Pri inštalácii produktu pomocou stojana (voliteľného) pripevnite stojan bezpečne k monitoru, aby nespadol.

Montážna diera VESA
inštalácia

Modelka VESA Rozmery (A x B) (mm) štandard Rozmery Dĺžka (maximálna) (Mm) Množstvo
32TNF5J X 200 200 M6 21.0 4
43TNF5J X 200 200 M6 15.5 4
55TNF5J X 300 300 M6 14.0 4

Bočný montážny otvor

Jednotka: mm
32TNF5J inštalácia
43TNF5J inštalácia
55TNF5J inštalácia
Modelka štandard Rozmery Dĺžka
(Maximum) (mm)
Množstvo a tak ďalej
32TNF5J M4 4.5 12 Hore/vľavo/vpravo (4EA každý)
43TNF5J M4 4.5 12 Hore/vľavo/vpravo (4EA každý)
55TNF5J M4 4.0 12 Hore/vľavo/vpravo (4EA každý)
 1. Pri montáži panelu použite bočné otvory pre skrutky.
 2. Uťahovací moment skrutiek: 5~7 kgf
 3. Dĺžka skrutky môže byť dlhšia v závislosti od tvaru krytu a hrúbky materiálu

Výstražná ikona UPOZORNENIE

 • Najskôr odpojte napájací kábel a potom premiestnite alebo nainštalujte monitor. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
 • Ak je monitor nainštalovaný na strope alebo naklonenej stene, môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
 • Poškodenie monitora príliš silným utiahnutím skrutiek môže viesť k strate záruky.
 • Použite skrutky a dosky na upevnenie na stenu v súlade s normami VESA.
  Na rozbitie alebo zranenie osôb v dôsledku používania alebo nesprávneho používania nevhodných komponentov sa nevzťahuje záruka na tento produkt.
 • Pri inštalácii produktu dávajte pozor, aby ste na spodnú časť nepôsobili veľkou silou
  UPOZORNENIE

Ikona poznámky Poznámka

 • Použitie skrutiek dlhších ako je uvedená hĺbka môže poškodiť vnútro produktu. Uistite sa, že používate správnu dĺžku.
 • Ďalšie informácie o inštalácii nájdete v používateľskej príručke držiaka na stenu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽITIE

Funkcia budenia pre režim spánku nie je v tomto modeli podporovaná.

Prach
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené používaním výrobku v nadmerne prašnom prostredí.

Afterimage

 • Po vypnutí produktu sa objaví paobraz.
  • Ak je na obrazovke dlhší čas zobrazený statický obraz, môžu sa pixely rýchlo poškodiť. Použite funkciu šetriča obrazovky.
  • Prepnutie z obrazovky s veľkými rozdielmi v jase (čiernobiely alebo sivý) na tmavšiu obrazovku môže spôsobiť vznik paobrazu. Toto je normálne vzhľadom na vlastnosti displeja tohto produktu.
 • Keď je obrazovka LCD počas dlhšej doby používania v nehybnom stave, mierny objemtagMedzi elektródami, ktoré ovládajú tekutý kryštál (LC), môže nastať rozdiel. ZvtagRozdiel medzi elektródami sa časom zvyšuje a má tendenciu udržiavať tekutý kryštál zarovnaný v jednom smere. V tomto čase zostáva predchádzajúci obrázok, ktorý sa nazýva afterimage.
 • Paobrazy sa nevyskytujú, keď sa používajú neustále sa meniace obrázky, ale vyskytujú sa, keď je určitá obrazovka dlho nehybná. Nasledujú prevádzkové odporúčania na zníženie výskytu zvyškového obrazu pri použití pevnej obrazovky. Maximálny odporúčaný čas prepínania obrazovky je 12 hodín. Kratšie cykly sú lepšie na predchádzanie vzniku paobrazov.
 • Odporúčaný stav použitia
 1. Zmeňte farbu pozadia a farbu textu v rovnakých intervaloch.
  • Paobrazy sa vyskytujú menej, keď sa farby, ktoré sa majú zmeniť, navzájom dopĺňajú.
   Afterimage
   Afterimage
 2. Prepínajte obrazovku v rovnakých časových intervaloch.
  • Buďte opatrní a uistite sa, že text alebo obrázky z obdobia pred zmenou obrazovky nezostanú po zmene obrazovky na rovnakom mieste.
   Afterimage

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Bez predchádzajúceho upozornenia sa všetky informácie o produkte a technické parametre obsiahnuté v tejto príručke môžu zmeniť, aby sa zlepšil výkon produktu.

32TNF5J

Vstupné / výstupné porty HDMI 1, HDMI 2
Vstavaná batéria Aplikovaný
rezolúcia Odporúčané rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max Rozlíšenie
Power Voltage 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.6 A
Environmentálne podmienky Prevádzková teplota
prevádzková vlhkosť
0 ° C až 40 ° C
10 % až 80 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
Teplota skladovania Vlhkosť skladovania -20 °C až 60 °C
5 % až 85 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
* Podmienky skladovania balenia produktu
Spotreba energie Zapnutý režim 55 W (typ.)
Režim spánku / pohotovostný režim ≤ 0.5 W

43TNF5J

Vstupné / výstupné porty HDMI 1, HDMI 2
Vstavaná batéria Aplikovaný
rezolúcia Odporúčané rozlíšenie 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max Rozlíšenie
Power Voltage 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1.1 A
Environmentálne podmienky Prevádzková teplota
prevádzková vlhkosť
0 ° C až 40 ° C
10 % až 80 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
Teplota skladovania Vlhkosť skladovania -20 °C až 60 °C
5 % až 85 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
* Podmienky skladovania balenia produktu
Spotreba energie Zapnutý režim 95 W (typ.)
Režim spánku / pohotovostný režim ≤ 0.5 W

55TNF5J

Vstupné / výstupné porty HDMI 1, HDMI 2
Vstavaná batéria Aplikovaný
rezolúcia Odporúčané rozlíšenie 3840 x 2160 pri 60 Hz (HDMI1, HDMI2)
Max Rozlíšenie
Power Voltage 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 1.7 A
Environmentálne podmienky Prevádzková teplota
prevádzková vlhkosť
0 ° C až 40 ° C
10 % až 80 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
Teplota skladovania Vlhkosť skladovania -20 °C až 60 °C
5 % až 85 % (Podmienka na zabránenie kondenzácii)
* Podmienky skladovania balenia produktu
Spotreba energie Zapnutý režim 127 W (typ.)
Režim spánku / pohotovostný režim ≤ 0.5 W

32/43/55TNF5J 

* Dotyková obrazovka
OS (operačný systém) windows 10 10 bodov (max.)
webOS 10 bodov (max.)
Názov modelu Rozmery (šírka x výška x hĺbka) (mm) Hmotnosť (kg)
32TNF5J X x 723 419.4 39.1 5.6
43TNF5J X x 967.2 559 38 10.4
55TNF5J X x 1231.8 709.6 39.2 16.8

Režim podpory HDMI (PC). 

rezolúcia Horizontálna frekvencia (kHz) Vertikálne Frekvencia (Hz) Poznámky
X 800 600 37.879 60.317
X 1024 768 48.363 60
X 1280 720 44.772 59.855
X 1280 1024 63.981 60.02
X 1680 1050 65.29 59.954
X 1920 1080 67.5 60
X 3840 2160 67.5 30 Okrem 32TNF5J
135 60

* Odporúčame použiť 60 Hz. (Rozmazanie pohybu/chvenie môže byť viditeľné na vstupoch iných ako 60 Hz.)

LICENCIE

Podporované licencie sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Pre viac informácií o licenciách navštívte www.lg.com.
LICENCIE

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vyrobené v licencii od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
LICENCIE

Model a sériové číslo produktu sú umiestnené na zadnej a na jednej strane produktu.
Zaznamenajte si ich nižšie pre prípad, že by ste niekedy potrebovali servis.

MODEL ____________________________
SÉRIOVÉ ČÍSLO. ____________________________

Pri zapnutí alebo vypnutí tohto zariadenia je dočasný hluk normálny.

logo

Dokumenty / zdroje

Displej LG 32TNF5J Digital Signage [pdf] Návod na obsluhu
32TNF5J, 43TNF5J, 55TNF5J, Digital Signage Display, 32TNF5J Digital Signage Display, Digital Signage, Signage Display

Referencie

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *