2011-2019 ටොයොටා කැම්රි හි කාරය තුළ ෆියුස් කොටුව සටහන

මෙම වීඩියෝ පටයේ අපි 2011-2019 ටොයොටා කැම්රි රථයක වාහනය තුළ තිබූ මගී ෆියුස් පෙට්ටි සටහන පෙන්වන්නෙමු. ෆියුස් පෙට්ටිය රියදුරුගේ පැත්තේ උපකරණ පුවරුව යටින් පිහිටා ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ පාද තිබෙන තැනට ඉහළින් සවි කර ඇත. ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් කරුණාකර පහත අදහස් දක්වන්න, නැරඹීම ගැන ස්තුතියි!

ෆියුස් කොටුව සටහන

ෆියුස් කොටුව සටහන

ෆියුස් කොටුව සටහන

ෆියුස් කොටුව සටහන

 

සංවාදයට එකතු වන්න

4 අදහස්

අදහස අත්හැර

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ.