ලේඛනය

ෆියුස් පෙට්ටිය සහ මගී ෆියුස් පෙට්ටිය 1991-1995 මිට්සුබිෂි ලාන්සර් යන්ත්‍රයක

මෙම වීඩියෝ පටයේ අපි 1991-1995 මිට්සුබිෂි ලාන්සර් යන්ත්‍රයේ එන්ජින් ෆියුස් පෙට්ටිය (බල බෙදා හැරීමේ පෙට්ටිය) සහ මගී ෆියුස් පෙට්ටිය සඳහා වූ ෆියුස් පෙට්ටි රූප සටහන් පෙන්වන්නෙමු. කාර් එකේ ෆියුස් පෙට්ටි ඔබට කොහෙන්ද කියා අපි හරියටම පෙන්වන්නෙමු. ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් කරුණාකර පහත අදහස් දක්වන්න, නැරඹීම ගැන ස්තුතියි!

මගී ෆියුස් පෙට්ටිය

මගී ෆියුස් පෙට්ටිය

ෆියුස් බොක්ස් පිහිටීම

ෆියුස් බොක්ස් පිහිටීම

ෆියුස් බොක්ස් පිහිටීම

ෆියුස් කොටුව සටහන

 

සංවාදයට එකතු වන්න

2 අදහස්

අදහස අත්හැර

සඳහන්

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සලකුණු වේ *