Ghid de utilizare a sistemului de receptor mobil digital PYLE PLRVSD300

Ghidul utilizatorului sistemului receptor mobil digital PYLE PLRVSD300 Note de instalare: Alegeți locația de montare în care unitatea nu va interfera cu funcția normală de conducere a șoferului. Înainte de a instala în sfârșit unitatea, conectați temporar cablurile și asigurați-vă că toate sunt conectate corect și că unitatea și sistemul funcționează corect. Utilizare …

Manual de utilizare a sistemului de receptor mobil digital PYLE RVSD300

PYLE RVSD300 Sistemul digital mobil receptor Manual de utilizare Operare Funcționare ALARM Apăsați scurt butonul ALARM pentru a activa/dezactiva funcția de alarmă. Când funcția de alarmă este activată. Și timpul curge până la ora alarmei. Difuzorul va emite un bip. Sunetul va fi emis tot timpul până când orice tastă a fost apăsată. Operațiunea SLEEP Apăsați...