LUMINAR EVERYDAY 59250 2ft LED cu legături pentru plante pentru creșterea manualului de utilizare

Manual de utilizare și instrucțiuni de siguranță

Salvați acest manual Păstrați acest manual pentru avertismentele și precauțiile de siguranță, procedurile de asamblare, operare, inspecție, întreținere și curățare. Scrieți numărul de serie al produsului în spatele manualului lângă diagrama de asamblare (sau luna și anul achiziției dacă produsul nu are număr). Păstrați acest manual și chitanța într-un loc sigur și uscat pentru referințe ulterioare.

SIMBOLURI ȘI DEFINIȚII DE AVERTIZARE
Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Este folosit pentru a vă avertiza cu privire la potențiale pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care

urmați acest simbol pentru a evita posibile răniri sau deces.

PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau răniri grave.
AVERTISMENT Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau vătămări grave.
ATENȚIE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări minore sau moderate.
ANUNȚ  

Se adresează practicilor care nu au legătură cu vătămarea corporală.

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de INCENDIU, ȘOC ELECTRIC, SAU RĂNIREA PERSOANELOR:

 1. Instalați numai conform acestor instrucțiuni. Instalarea necorespunzătoare poate crea pericole.
 2. Evitați șocurile electrice. Păstrați ștecherele și prizele uscate. Utilizați numai pe circuite protejate cu GFCI.
 3. Potrivit pentru damp locații.
 4. Acest produs nu este potrivit pentru montaj încastrat în tavan sau pe clădiri. Nu instalați pe tavane cu căldură radiantă.
 5. Purtați ochelari de protecție aprobați de ANSI și mănuși de lucru grele în timpul instalării.
 6. Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.
 7. Nu utilizați lumina în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Lumina generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
 8. Ștecherul luminii trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu lumina. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
 9. Nu abuzați de cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul pentru a deconecta lumina. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
 10. Menține Lumina. Verificați dacă piesele sunt sparte și orice altă stare care poate afecta funcționarea Luminii. Dacă este deteriorat, reparați-l înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de obiecte prost întreținute.
 11. Păstrați etichetele și plăcuțele de identificare pe Light. Acestea conțin informații importante de siguranță. Dacă este imposibil de citit sau lipsește, contactați Harbour Freight Tools pentru un înlocuitor.
 12. Acest produs nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
 13. Nu instalați direct peste o sursă de căldură (sobă etc.).
 14. Persoanele cu stimulatoare cardiace ar trebui să consulte medicul (medicii) lor înainte de utilizare. Câmpurile electromagnetice în imediata apropiere a stimulatorului cardiac pot provoca interferențe ale stimulatorului cardiac sau eșecul stimulatorului cardiac.
 15. Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile discutate în acest manual de instrucțiuni nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Operatorul trebuie să înțeleagă că bunul simț și prudența sunt factori care nu pot fi încorporați în acest produs, ci trebuie furnizați de către operator.

Pregătire

PENTRU A PREVENI ELECTRICA ŞI MOARTEA DIN CONECTAREA INCORECTĂ A CARBURILOR DE PĂMÂNARE:
Adresați-vă unui electrician calificat dacă aveți dubii dacă priza este împământată corect.
Nu modificați ștecherul cablului de alimentare furnizat împreună cu lumina. Nu scoateți niciodată știftul de împământare din priză. Nu utilizați lumina dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă este deteriorat, solicitați-l reparat de către a
facilitate de service înainte de utilizare. Dacă ștecherul nu se potrivește în priză, instalați o priză adecvată de către un electrician calificat.

110-120 VAC Lumini cu izolare dublă: lumini cu fișe cu două țevi

 1.  Pentru a reduce riscul de electrocutare, echipamentele cu izolare dublă au un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Acest ștecher se va potrivi într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat pentru a instala priza corespunzătoare. Nu schimbați ștecherul în niciun fel.
 2. Uneltele cu izolare dublă pot fi utilizate în oricare dintre prizele de 120 volți prezentate în ilustrația precedentă. (Consultați Prize pentru ștecher cu 2 fire.)

Corzi de extensie

 1. Luminile împământate necesită un prelungitor cu trei fire. Luminile cu izolare dublă pot folosi fie un prelungitor cu două sau trei fire.
 2. Pe măsură ce distanța de la priza de alimentare crește, trebuie să utilizați un cablu prelungitor cu ecartament mai greu.
  Utilizarea prelungitoarelor cu fire de dimensiuni necorespunzătoare provoacă o scădere gravă a volumuluitage, ducând la pierderea puterii și la posibila deteriorare a sculei. (Vezi tabelul A.)
  TABELUL A: CABĂRUL MINIM RECOMANDAT PENTRU PRELUNGIE* (120 VOȚI)
  PLACA DE NUMELE AMPSUNTEȚI

  (la încărcare maximă)

  PRELUNGITOR LUNGIMEA
  25“ 50“ 75“ 100“ 150“
  0 - 2.0 18 18 18 18 16
  2.1 - 3.4 18 18 18 16 14
  3.5 - 5.0 18 18 16 14 12
  5.1 - 7.0 18 16 14 12 12
  7.1 - 12.0 16 14 12 10 -
  12.1 - 16.0 14 12 10 - -
  16.1 - 20.0 12 10 - - -
  * Bazat pe limitarea vol. LinieitagScade la cinci volți la 150% din valoarea nominală ampsunt.
 3. Cu cât numărul de gabarit al firului este mai mic, cu atât este mai mare capacitatea cablului. De exampun cablu de calibru 14 poate transporta un curent mai mare decât un cablu de calibru 16.
 4. Când folosiți mai multe cabluri prelungitoare pentru a alcătui lungimea totală, asigurați-vă că fiecare cablu conține cel puțin dimensiunea minimă necesară a firului.
 5.  Dacă utilizați un cablu prelungitor pentru mai multe instrumente, adăugați plăcuța de identificare ampși utilizați suma pentru a determina dimensiunea minimă necesară a cablului.
 6. Dacă utilizați un prelungitor în aer liber, asigurați-vă că este marcat cu sufixul „WA” (“W” în Canada) pentru a indica că este acceptabil pentru utilizare în exterior.
 7. Asigurați-vă că prelungitorul este cablat corect și în stare electrică bună. Înlocuiți întotdeauna un cablu prelungitor deteriorat sau reparați-l de către un electrician calificat înainte de al utiliza.
 8. Protejați prelungitoarele de obiecte ascuțite, căldură excesivă și damp sau zone umede.

simbolistică

Specificații

Evaluare electrică 120 VAC / 60 Hz / 19 W / 0.172 A
Sarcina recipientului 1.8A
Lungimea cablului de alimentare 5 ft.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

 

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu partea 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu se vor produce interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției de radio sau televiziune, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

 • Reorientați sau relocați antena de recepție.
 • Măriți distanța dintre echipament și receptor.
 • Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
 • Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

Instrucțiuni de montare

Citiți secțiunea INFORMAȚII IMPORTANTE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ de la începutul acestui document, inclusiv tot textul de la subpozițiile acestuia înainte de a configura sau utiliza acest produs.

Montaj suspendat

 1. Selectați o locație potrivită pentru agățarea Grow Light. Grow Light trebuie să fie atârnat de o suprafață de montare robustă, capabilă să suporte greutatea dispozitivului de fixare.
  PRUDENȚĂ! Nu instalați Grow Light în gips-carton.
  AVERTIZARE! PENTRU A PREVENI RĂNĂRI GRAVE: Verificați dacă suprafața de instalare nu are linii de utilitate ascunse înainte de a găuri sau a șuruburilor.
 2. Marcați locațiile de montare 23.6! separat pe suprafața de montare.
 3. Foraj 1/8! orificii în locurile de montare.
 4. Introduceți cârligele J în găuri.
 5. Adăugați lanțuri la V Hooks.
 6. Atașați cârlige în V la Grow Light.
 7. Agățați lanțul de cârligul J.
 8.  Conectați nu mai mult de opt lumini de creștere împreună.
 9. Conectați cablul de alimentare la priza de 120 VAC cu împământare. Porniți întrerupătoarele de alimentare.

Montare la suprafață

 1. Marcați locațiile de montare 22.6! separat pe suprafața de montare.
 2. Foraj 1/8! orificii în locurile de montare.
 3. Introduceți șuruburile în găuri, lăsând capetele șuruburilor să se extindă cu 0.1! de la suprafata de montare.
 4. Aliniați capetele mari ale găurilor cheilor pe Grow Light cu șuruburi pe suprafața de montare.
 5. Glisați Grow Light către capetele mici ale găurilor cheii pentru a se asigura.
 6. Conectați nu mai mult de opt lumini de creștere împreună.
 7. Conectați cablul de alimentare la priza de 120 VAC cu împământare. Porniți întrerupătoarele de alimentare.

Întreținere

Procedurile care nu sunt explicate în mod specific în acest manual trebuie
să fie efectuate numai de un tehnician calificat

AVERTISMENT

PENTRU PREVENIREA RĂNIRILOR GRAVE DIN FUNCȚIONAREA ACCIDENTALĂ:
Deconectați lumina de la priza sa electrică înainte de a efectua orice procedură din această secțiune.
PENTRU A PREVENI RĂNIREA GRAVĂ DIN DEFECTAREA LUMINEI:
Nu folosiți echipamente deteriorate. Dacă se observă o deteriorare, remediați problema înainte de utilizare ulterioară.

 1. ÎNAINTE FIECARE UTILIZARE, inspectați starea generală a Grow Light. Verifica pentru:
  • hardware slăbit
  • nealinierea sau legarea pieselor mobile
  • cablu/cablajul electric deteriorat
  • piese crăpate sau sparte
  • orice altă condiţie care poate
  afectează funcționarea sa în siguranță.
 2. PERIODIC, curățați capacul difuzorului cu un produs de curățare neabraziv pentru sticlă și o cârpă curată.

AVERTIZARE! PENTRU A PREVENI RĂNĂRI GRAVE: Dacă cablul de alimentare al acestei lămpi este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de un tehnician de service calificat.

Lista pieselor și diagrama

Parte Descriere Cantitate
1 Triunghi V cârlig 2
2 Lanţ 2
3 J Hook 2
4 Şurub 2
5 Creșteți lumina 1

Înregistrați aici numărul de serie al produsului:
Notă:
Dacă produsul nu are număr de serie, înregistrați luna și anul de cumpărare.
Notă: Unele piese sunt listate și afișate doar în scop ilustrativ și nu sunt disponibile individual ca piese de schimb. Specificați UPC 193175463784 când comandați piese.

Garanție limitată de 90 de zile

Harbour Freight Tools Co. depune toate eforturile pentru a se asigura că produsele sale îndeplinesc standarde înalte de calitate și durabilitate și garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu are defecte de materiale și de manoperă pentru o perioadă de 90 de zile de la data achiziției. Această garanție nu se aplică daunelor datorate direct sau indirect,
la utilizare greșită, abuz, neglijență sau accidente, reparații sau modificări în afara unităților noastre, activități criminale, instalare necorespunzătoare, uzură normală sau lipsă de întreținere. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru deces, răni
persoane sau proprietăți sau pentru daune accidentale, contingente, speciale sau consecutive care decurg din utilizarea produsului nostru. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau consecutive, astfel încât limitarea de excludere de mai sus este posibil să nu se aplice în cazul dumneavoastră. ACEASTA GARANȚIE ÎNLOCUIȚIE ÎN EXPRES ORICE CELALALĂ

GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANTABILITATE ȘI APTITUDINE.

A lua avantajtagÎn conformitate cu această garanție, produsul sau piesa trebuie să ne fie returnate cu taxe de transport plătite în avans. Marfa trebuie să însoțească o dovadă a datei de cumpărare și o explicație a reclamației.
Dacă inspecția noastră verifică defectul, fie vom repara sau înlocui produsul la alegerile noastre, fie putem alege să rambursăm prețul de achiziție dacă nu vă putem oferi rapid și rapid un înlocuitor. Vom returna produsele reparate pe cheltuiala noastră, dar dacă constatăm că nu există niciun defect sau că defectul a rezultat din cauze care nu intră în sfera garanției noastre, atunci trebuie să suportați costul returnării produsului.
Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat

 

 

Citiți mai multe despre acest manual și descărcați PDF:

Documente/Resurse

LUMINAR EVERYDAY 59250 Lumină de creștere a plantelor cu LED de 2 ft [pdf] Manual de utilizare
59250, Lampă de creștere a plantelor conectabilă cu LED-uri de 2 ft, 59250 Lampă de creștere a plantelor conectabilă cu LED-uri de 2 ft

Referinte

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *