Manual de telecomandă pentru aerul condiționat LG

Manual de telecomandă pentru aerul condiționat LG

Pentru un ghid complet de instrucțiuni privind aparatul de aer condiționat și telecomanda LG, vă rugăm să consultați acest ghid:

Instrucțiuni pentru aparatul de aer condiționat montat pe perete LG și ajutor pentru butonul de la distanță

 

Utilizarea telecomenzii wireless
Puteți utiliza aparatul de aer condiționat mai convenabil cu telecomanda.
Utilizarea telecomenzii wireless

convenabil cu telecomanda

convenabil cu telecomanda 2

NOTĂ • • Este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate, în funcție de model. • Butoanele * pot fi modificate în funcție de tipul de model. • • Apăsați butonul SET / CANCEL pentru a acționa FUNC-ul selectat.

Repornirea automată a aparatului de aer condiționat

Când aparatul de aer condiționat este pornit din nou după o pană de curent, această funcție restabilește setările anterioare.

Dezactivarea repornirii automate

1. Deschideți capacul frontal (tip 2) sau paleta orizontală (tip 1).

2. Apăsați butonul ON / OFF și țineți-l apăsat timp de 6 secunde, apoi unitatea va emite un semnal sonor de două ori și lamp va clipi de două ori de 4 ori. •

• Pentru a reactiva funcția, apăsați butonul ON / OFF și țineți-l apăsat timp de 6 secunde. Unitatea va emite un semnal sonor de două ori și lamp va clipi de 4 ori.

Repornirea

NOTĂ • • Caracteristica poate fi modificată în funcție de tipul de model. •

• Dacă apăsați și țineți apăsat butonul ON / OFF timp de 3-5 secunde, în loc de 6 secunde, unitatea va trece la operația de testare.

În operațiunea de testare, unitatea suflă aer puternic de răcire timp de 18 minute și apoi revine la setările implicite din fabrică.

Utilizarea funcției Mode

Această funcție vă permite să selectați funcția dorită.

Numai model de răcire

Numai model de răcire

Modul Mod de răcire1

Porniți aparatul.2 Apăsați butonul MODE în mod repetat pentru a selecta modul de răcire. • • este afișat pe ecranul de afișare.3 Apăsați butonul sau pentru a seta temperatura dorită.

Modul de încălzire

Mod ventilator

Funcționare automată (inteligență artificială)

Utilizarea funcției Jet Mode

Utilizarea funcției de viteză a ventilatorului

Utilizarea funcției de viteză a ventilatorului

Utilizarea funcției de direcție a debitului de aer
Utilizarea funcției de direcție a debitului de aer

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Următoarele instrucțiuni de siguranță sunt menite să prevină riscuri neprevăzute sau daune cauzate de funcționarea incorectă sau incorectă a aparatului.
Liniile directoare sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE” așa cum este descris mai jos.

Pictogramă de avertizare Acest simbol este afișat pentru a indica aspecte și operațiuni care pot cauza riscuri. Citiți cu atenție partea cu acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscurile.
Pictogramă de avertizare AVERTISMENT
Acest lucru indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămări grave sau moartea.
Pictogramă de avertizare ATENȚIE
Acest lucru indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămări minore sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE 

Pictogramă de avertizare AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, șoc electric, rănire sau opărire a persoanelor atunci când utilizați acest produs, urmați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:
Copii în gospodărie
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instalare

 • Nu instalați aparatul de aer condiționat pe o suprafață instabilă sau într-un loc în care există pericolul căderii acestuia.
 • Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.
 • Instalați în siguranță panoul și capacul cutiei de control.
 • Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile precum benzina, propanul, diluantul de vopsea etc.
 • Asigurați-vă că conducta și cablul de alimentare care conectează unitățile interioare și exterioare nu sunt strânse prea tare atunci când instalați aparatul de aer condiționat.
 • Utilizați întrerupător și siguranță standard care sunt conforme cu clasificarea aparatului de aer condiționat.
 • Nu introduceți aer sau gaz în sistem decât cu agentul frigorific specific.
 • Folosiți gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica scurgerile și pentru a purga aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate provoca incendii sau explozii.
 • Conexiunile de cabluri interioare / exterioare trebuie să fie bine fixate, iar cablul trebuie să fie direcționat corespunzător, astfel încât să nu existe forță care trage cablul de la bornele conexiunii. Conexiunile necorespunzătoare sau slăbite pot provoca căldură sau incendiu.
 • Instalați priză electrică specială și întrerupător automat înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
 • Nu conectați firul de masă la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un fir de masă pentru telefon.

Operaţie

 • Asigurați-vă că utilizați numai acele piese listate în lista de piese de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.
 • Asigurați-vă că copiii nu urcă sau nu lovesc unitatea exterioară.
 • Aruncați bateriile într-un loc în care nu există pericol de incendiu.
 • Utilizați numai agentul frigorific specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
 • Întrerupeți sursa de alimentare dacă există zgomot, miros sau fum provenind de la aparatul de aer condiționat.
 • Nu lăsați substanțe inflamabile, cum ar fi benzina, benzenul sau diluantul lângă aparatul de aer condiționat.
 • Contactați un centru de service autorizat atunci când aparatul de aer condiționat este scufundat de ape de inundații.
 • Nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru o perioadă lungă de timp într-un loc mic, fără ventilație adecvată.
 • În cazul unei scurgeri de gaz (cum ar fi Freon, gaz propan, gaz LP etc.) ventilați suficient înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat.
 • Pentru a curăța interiorul, contactați un centru de service autorizat sau un dealer.
  Utilizarea detergenților duri poate provoca coroziunea sau deteriorarea aparatului.
 • Asigurați-vă că ventilați suficient atunci când aparatul de aer condiționat și un aparat de încălzire, cum ar fi un încălzitor, sunt utilizate simultan
 • Nu blocați intrarea sau ieșirea fluxului de aer.
 • Nu introduceți mâinile sau alte obiecte prin intrarea sau ieșirea aerului în timp ce aparatul de aer condiționat funcționează.
 • Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este murdar, slăbit sau rupt.
 • Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
 • Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare.
 • Nu amplasați un încălzitor sau alte aparate de încălzire lângă cablul electric.
 • Nu modificați și nu extindeți cablul de alimentare. Zgârieturile sau izolarea peeling a cablurilor de alimentare pot duce la incendiu sau electrocutare și trebuie înlocuite.
 • Întrerupeți imediat sursa de alimentare în caz de întrerupere sau furtună.
 • Aveți grijă să vă asigurați că cablul de alimentare nu a putut fi scos sau deteriorat în timpul funcționării.
 • Nu atingeți conducta de agent frigorific sau conducta de apă sau orice piese interne în timp ce unitatea funcționează sau imediat după funcționare.

Întreținere

 • Nu curățați aparatul pulverizând apă direct pe produs.
 • Înainte de curățare sau de întreținere, deconectați sursa de alimentare și așteptați până când ventilatorul se oprește.

Siguranță tehnică

 • Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dvs. și pentru alții.
 • Informațiile conținute în manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, care este familiarizat cu procedurile de siguranță și este echipat cu instrumentele și instrumentele de testare corespunzătoare.
 • Nerespectarea și respectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual poate duce la defecțiuni ale echipamentului, la deteriorarea bunurilor, la vătămări corporale și / sau la deces.
 • Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale de cablare.
 • Când cablul de alimentare urmează să fie înlocuit, lucrările de înlocuire trebuie să fie efectuate de personal autorizat care utilizează numai piese de schimb originale.
 • Acest aparat trebuie să fie împământat corespunzător pentru a minimiza riscul de electrocutare.
 • Nu tăiați sau scoateți ștecherul de împământare de pe ștecherul de alimentare.
 • Atașarea bornei de împământare a adaptorului la șurubul capacului prizei de perete nu împământă aparatul decât dacă șurubul capacului este metalic, neizolat, iar priza de perete este împământată prin cablarea casei.
 • Dacă aveți vreo îndoială dacă aparatul de aer condiționat este împământat corect, verificați priza de perete și circuitul de către un electrician calificat.
 • Agenții de răcire și izolația gazelor de suflare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană calificată în mod similar înainte de a le elimina.
 • • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agenții săi de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.

Pictogramă de avertizareATENȚIE
Pentru a reduce riscul de rănire minoră a persoanelor, funcționarea defectuoasă sau deteriorarea produsului sau a proprietății atunci când utilizați acest produs, urmați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalare

 • Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă în care este expus direct la vântul de mare (spray cu sare).
 • Instalați furtunul de scurgere în mod corespunzător pentru scurgerea lină a condensului de apă.
 • Aveți grijă când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.
 • Nu atingeți agentul frigorific scurs în timpul instalării sau reparării.
 • Transportați aparatul de aer condiționat cu două sau mai multe persoane sau folosiți un stivuitor.
 • Instalați unitatea exterioară astfel încât să fie protejată de lumina directă a soarelui.
  Nu amplasați unitatea interioară într-un loc unde este expus direct la lumina soarelui prin ferestre.
 • Aruncați în siguranță materialele de ambalare, precum șuruburi, cuie sau baterii, utilizând ambalajul adecvat după instalare sau reparații.
 • Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau gazele de eșapament nu vor deranja vecinii. Nerespectarea acestui lucru poate duce la conflicte cu vecinii.

Operaţie

 • Scoateți bateriile dacă telecomanda nu trebuie utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
 • Asigurați-vă că filtrul este instalat înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat.
 • Asigurați-vă că verificați dacă există scurgeri de agent frigorific după instalarea sau repararea aparatului de aer condiționat.
 • Nu așezați niciun obiect pe aparatul de aer condiționat.
 • Nu amestecați niciodată diferite tipuri de baterii sau baterii vechi și noi pentru telecomandă.
 • Nu lăsați aparatul de aer condiționat să funcționeze mult timp când umiditatea este foarte mare sau când o ușă sau o fereastră au fost lăsate deschise.
 • Opriți utilizarea telecomenzii dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. sunt expuse la scurgerea lichidului bateriei, spălați-le cu apă curată.
 • Nu expuneți oameni, animale sau plante la vântul rece sau cald de la aparatul de aer condiționat pentru perioade lungi de timp.
 • Dacă lichidul bateriei care a scăpat a fost înghițit, spălați bine interiorul gurii și consultați un medic.
 • Nu beți apa scursă de aerul condiționat.
 • Nu utilizați produsul în scopuri speciale, cum ar fi conservarea alimentelor, operelor de artă etc. Este un aparat de aer condiționat pentru consumatori, nu un sistem frigorific de precizie. Există riscul de deteriorare sau pierdere a bunurilor.
 • Nu reîncărcați sau dezasamblați bateriile.

Întreținere

 • Nu atingeți niciodată părțile metalice ale aparatului de aer condiționat atunci când scoateți filtrul de aer.
 • Utilizați un scaun sau o scară robustă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la o înălțime.
 • Nu folosiți niciodată agenți de curățare puternici sau solvenți atunci când curățați aparatul de aer condiționat sau apa de pulverizare. Folosiți o cârpă netedă

Aveți întrebări despre telecomanda dvs. pentru aer condiționat LG? Postează în comentarii!

Alăturați-vă conversație

4 Comentarii

 1. Unitatea se oprește singură și se pornește mai târziu și se încălzește foarte tare când face asta noaptea. Cum pot să-l fac să rămână aprins tot timpul nopții și vă mulțumesc pentru ajutor.

 2. În modul HEAT, unitatea pornește și ventilatoarele exterioare ale compresorului funcționează, dar unitatea nu suflă aer cald în jurul camerei. Ventilatorul unității interioare pornește uneori, dar apoi se oprește rapid.

  Pe panoul indicator are o lumină în mijlocul panoului care rămâne aprinsă. Pentru ca ventilatorul de pe unitatea interioară să funcționeze, această lumină se stinge. Această lumină se stinge doar câteva secunde în modul de încălzire.
  Temperatura căldurii este setată la maxim 30C și temperatura camerei este mult sub cea de 15C.

 3. recent am instalat un nou LG AC. dar nu se răcește. chiar și după apăsarea modului JET după câteva secunde, revine la temperatura normală. pe ecran arată 20d dar temperatura camerei rămâne aceeași 28-30d. Am încercat, de asemenea, pasul modului de răcire numai, acolo arată A1, dar când încerc să setez la 2, revine din nou la A1. Deci, nu înțeleg care este problema.
  Este foarte dificil să rămâi pe vremea asta fără AC, mai ales când ai copii. asistența dvs. promptă este foarte apreciată.

 4. Unitatea nu se încălzește din niciun motiv?! Este atât de rece în 30 gr celsius și în modul de încălzire opțiunea de selectare.

 5. Bună, există o modalitate de a activa lumina de fundal pentru afișajul telecomenzii? Noaptea este foarte dificil să funcționezi cu telecomanda

 6. Invertorul meu dual AC nu va răspunde la telecomandă. Am schimbat bateriile de pe telecomandă și chiar am făcut o resetare hard, dar nu va răspunde la telecomandă. vreun sfat?

 7. Nu pot trece de la C la F. Telecomanda mea are CF [5s], dar nu are buton.

  1. Comentariu retirer le code ch38
   Întrebare privind funcționarea climatizatorului

 8. Când pornesc sistemul de curent alternativ, apar CH și 23 și nu funcționează. Ce ar trebuii să fac?
  Când se preiau sistemele de AC apare CH și 23 și nu funcționează. Que debo hacer?

 9. Poate cineva să-mi spună cum să pornesc căldura? Mi-ar plăcea o imagine despre cum ar trebui să arate setările. Mă simt de modă veche - îmi plac aceste unități, dar sigur aș aprecia o funcție „cool” și „heat”. Toate aceste pictograme sunt ca un nou limbaj pentru mine, iar instrucțiunile postate pe acest site nu sunt bune. Urmărindu-le, nu am reușit să pornesc una dintre cele 12 unități pe care le avem.

  1. Folosiți butonul de mod... cu soarele pe el... credeți că este a 4-a opțiune.. 1-a este răcirea 2-a este schimbarea automată 3-a este dezumidificarea a 4-a este căldură.
   setează temperatura și pleci

 10. Hei
  Dispozitivul meu cu dublă energie are o problemă.

  Am pus temperatura pe 22 si urca la 25-26.
  Pot muta telecomanda și o pun în fața dispozitivului, astfel încât să simtă căldura și să se oprească de la sine, dar nimic de făcut.

  Ma poti ajuta te rog
  bonjour
  Mon appareil bi-energie a un problème.

  Je met la température la 22 și la munte până la 25-26.
  J'ai beau déplacer la télécommande de place et la mettre devant l'appareil pour qu'elle poate simt la chaleur et arrêter par elle même mais rien à faire.

  Pouvez-vous m'aider svp

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.