Pad de căldură 
NR. MODEL: DK60X40-1S

Pad termic Kmart DK60X40 1S

MANUAL DE INSTRUCTIUNI
CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU
REFERINȚĂ VIITORĂ

Citiți ICONA INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție acest manual în întregime înainte de a utiliza acest dispozitiv electric
Asigurați-vă că știți cum funcționează panoul electric și cum să îl utilizați. Întreține placa electrică în conformitate cu instrucțiunile pentru a te asigura că funcționează corect. Păstrați acest manual cu suportul electric. Dacă placa electrică urmează să fie utilizată de o terță parte, acest manual de instrucțiuni trebuie să fie furnizat împreună cu acesta. Instrucțiunile de siguranță nu elimină prin ele însele niciun pericol complet și trebuie întotdeauna utilizate măsuri adecvate de prevenire a accidentelor. Nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de orice altă utilizare necorespunzătoare sau manipulare greșită.
Atenție! Nu utilizați acest suport electric dacă a fost deteriorat în vreun fel, dacă este umed sau umed sau dacă cablul de alimentare este deteriorat. Returnați-l imediat vânzătorului. Tampoanele electrice trebuie verificate anual pentru siguranța electrică pentru a limita riscul de electrocutare sau incendiu. Pentru curățare și depozitare, vă rugăm să consultați secțiunile „CURATARE” și „DEPOZITARE”.
GHID DE OPERAȚIONARE SIGUR

  • Fixați bine tamponul cu cureaua.
  • Folosiți acest tampon numai ca suport inferior. Nu este recomandat pentru futonuri sau sisteme similare de lenjerie de pat pliabilă.
  • Când nu este utilizat, împachetați tamponul în ambalajul original pentru o protecție optimă și depozitați-l într-un loc răcoros, curat și uscat. Evitați să apăsați cute ascuțite în tampon. Păstrați tamponul numai după ce s-a răcit complet.
  • Când depozitați, pliați ordonat, dar nu strâns (sau rulați) în ambalajul original, fără îndoiri ascuțite în elementul de încălzire și depozitați-l acolo unde nu vor fi așezate alte obiecte deasupra acestuia.
  • Nu îndoiți suportul punând obiecte deasupra acestuia în timpul depozitării.

Atenție! Padul nu trebuie folosit pe un pat reglabil. Avertizare! Padul trebuie să fie fixat în siguranță cu cureaua montată.
Atenție! Cablul și controlul trebuie să fie departe de alte surse de căldură, cum ar fi încălzirea și lamps.
Atenție! Nu utilizați îndoit, încrețit, îndoit sau când damp.
Atenție! Utilizați setarea HIGH pentru a preîncălzi numai înainte de utilizare. Nu utilizați controlul setat la setarea ridicată. Este foarte recomandat ca perna să fie setată la căldură scăzută pentru utilizare continuă.
Atenție! Nu utilizați controlerul setat prea sus pentru o perioadă lungă de timp.
Atenție! Nu uitați să comutați controlerul pad-ului pe „OFF” la sfârșitul utilizării și să deconectați-l de la rețea. Nu lăsați la nesfârșit. Poate exista risc de incendiu. Atenție! Pentru un plus de siguranță, se recomandă ca acest tampon să fie utilizat cu un dispozitiv de siguranță pentru curent rezidual (comutator de siguranță) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30mA. Dacă nu sunteți sigur, consultați un electrician calificat.
Atenție! Pad-ul trebuie returnat producătorului sau agenților săi dacă legătura s-a rupt.
Păstrați pentru utilizare ulterioară.

Citiți ICONAavertisment 2 INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați aparate electrice, respectați întotdeauna reglementările de siguranță, acolo unde este cazul, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală. Verificați întotdeauna ca sursa de alimentare să corespundă cu voltage pe plăcuța cu date tehnice de pe controler.
Atenție! Nu utilizați suportul electric pliat. Pad termic Kmart DK60X40 1S - tamponNu utilizați suportul electric
zdrobit. Evitați șifonarea tamponului. Nu introduceți știfturi în placa electrică. NU folosiți această placă electrică dacă este udă sau a suferit stropi de apă.Pad termic Kmart DK60X40 1S - suferit
Atenție! Nu utilizați această plăcuță electrică cu un sugar sau un copil sau cu orice altă persoană insensibilă la căldură și cu alte persoane foarte vulnerabile care nu sunt capabile să reacționeze la supraîncălzire. Nu utilizați cu o persoană neputincioasă sau cu incapacități sau cu orice persoană care suferă de boli medicale, cum ar fi circulația arterială crescută, diabet zaharat sau sensibilitate ridicată a pielii. Avertizare! Evitați utilizarea prelungită a acestei plăci electrice la o setare ridicată. Acest lucru poate duce la arsuri ale pielii.
Atenție! Evitați șifonarea tamponului. Examinați frecvent tamponul pentru semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător, solicitați-l să îl inspecteze de către o persoană electrică calificată înainte de orice utilizare ulterioară sau produsul trebuie aruncat.
Atenție! Această plăcuță electrică nu este destinată utilizării în spitale.
Atenție! Pentru siguranța electrică, placa electrică trebuie utilizată numai cu unitatea de control detașabilă 030A1 furnizată împreună cu articolul. Nu utilizați alte atașamente care nu sunt furnizate împreună cu suportul.
Aprovizionare
Această placă electrică trebuie conectată la o sursă de alimentare adecvată de 220-240V-50Hz. Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că acesta este de 10-amp putere nominală. Desfășurați complet cablul de alimentare când este utilizat, deoarece un cablu spiralat se poate supraîncălzi.
Atenție! Deconectați întotdeauna de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat.
Cablu de alimentare și ștecher
Dacă cablul de alimentare sau controlerul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
Copii
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
Pad termic Kmart DK60X40 1S - copii Atenție! A nu se utiliza de către copiii cu vârsta sub trei ani.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI DOAR PENTRU UTILIZAREA Gospodăriei

CONȚINUTUL PACHETULUI

lx 60x40cm Pad termic
lx Manual de instrucțiuni
Atenție! Confirmați toate piesele înainte de a arunca ambalajul. Aruncați în siguranță toate pungile de plastic și alte componente ale ambalajului. Ele pot fi potențial periculoase pentru copii.

OPERAȚIUNEA

Locație și utilizare
Folosiți tamponul doar ca suport inferior. Acest tampon este conceput numai pentru uz casnic. Acest tampon nu este destinat utilizării medicale în spitale și/sau case de bătrâni.
Montaj
Montați tamponul cu elastic Asigurați-vă că tamponul este complet plat și nu este îndoit sau șifonat.
Operaţie
Odată ce placa electrică a fost instalată corect în poziție, conectați ștecherul de alimentare al controlerului la o priză adecvată. Asigurați-vă că regulatorul este setat pe „Oprit” înainte de a conecta la priză. Selectați setarea de căldură dorită pe controler. Indicatorul lamp indică faptul că pad-ul este PORNIT.
Controale
Controlerul are următoarele setări.
0 FĂRĂ CĂLDURĂ
1 CĂLDURĂ MICĂ
2 CĂLDURĂ MEDIE
3 HIGH (PRÎNCĂLZIRE)
„3” este cea mai înaltă setare pentru preîncălzire și nu este recomandată pentru utilizare prelungită, doar sugerați să utilizați mai întâi această setare pentru a vă încălzi rapid. Există o lumină LED care se aprinde atunci când pad-ul este pornit.
IMPORTANT! Placa electrică este prevăzută cu un temporizator automat pentru a opri placa după 2 ore de utilizare continuă la oricare dintre setările de căldură (de exemplu, Scăzut, Mediu sau Rialt). Funcția de oprire automată este reactivată timp de 2 ore de fiecare dată când regulatorul este OPRIT și pornit din nou prin apăsarea butonului Pornit/Oprit și selectând 1 sau 2 sau 3 setări de căldură. Cronometrul de 2 ore este automat și nu poate fi reglat manual.

CURĂȚARE

Atenție! Când nu este utilizat sau înainte de curățare, deconectați întotdeauna pad-ul de la sursa de alimentare principală.
Spot curat
Spălați zona cu un detergent neutru din lână sau cu o soluție de săpun blând în apă călduță. Burete cu apa curata si uscati complet inainte de utilizare.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - spălare Nu spăla
Deconectați cablul detașabil de la tampon atunci când curățați pete.

Kmart DK60X40 1S Heat Pad - curatareUSCARE
Trageți tamponul peste o frânghie și uscați-o.
NU folosiți chere pentru a fixa suportul în poziție.
NU uscați cu un uscător de păr sau un încălzitor.
IMPORTANT! Asigurați-vă că comenzile sunt într-o poziție care să nu permită ca apa care picură să cadă pe nicio parte a controlerului. Lăsați tamponul să se usuce bine. Conectați cablul detașabil la conectorul de pe suport. Asigurați-vă că conectorul este blocat corespunzător.
PRUDENȚĂ! Pericol de electrocutare. Asigurați-vă că placa electrică și conectorul de pe placă sunt complet uscate, fără apă sau umezeală, înainte de a conecta la rețea.
Atenție! În timpul spălării și uscării, cablul detașabil trebuie să fie deconectat sau poziționat astfel încât să se asigure că apa nu curge în întrerupător sau unitatea de control Atenție! Nu lăsați cablul de alimentare sau controlerul să fie scufundat în lichide. Avertizare! Nu stoarceți tamponul
Atenție! Nu curățați uscat acest tampon electric. Pad termic Kmart DK60X40 1S - uscatAcest lucru poate deteriora elementul de încălzire sau regulatorul.
avertizare! Nu călcați acest tampon Kmart DK60X40 1S Heat Pad - fier de călcatNu spălați la mașină sau uscați mașina.
Atenție! Nu uscați în rufe.Pad de căldură Kmart DK60X40 1S - se rotește
avertizare
I A nu se folosi înălbitor. Pad termic Kmart DK60X40 1S - înălbitorUscați plat numai la umbrăPad termic Kmart DK60X40 1S - plat

DEPOZITARE

IMPORTANT! Verificare de siguranță
Acest tampon trebuie verificat anual de către o persoană calificată corespunzător pentru a asigura siguranța și adecvarea lui pentru utilizare.
A se păstra într-un loc sigur
Atenție! Înainte de depozitarea acestui aparat, lăsați-l să se răcească înainte de a-l plia. Când nu este folosit, păstrați tamponul și manualul de instrucțiuni într-un loc sigur și uscat. Rulați sau pliați ușor tamponul. Nu sifonati. A se păstra într-o pungă de protecție adecvată pentru protecție. Nu așezați obiecte pe suport atunci când depozitați. Înainte de reutilizare după depozitare, se recomandă ca tamponul să fie verificat de către o persoană calificată corespunzător pentru a elimina riscul de incendiu sau electrocutare prin intermediul unui tampon deteriorat. Examinați frecvent aparatul pentru semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost folosit greșit, tamponul trebuie verificat de către un electrician calificat pentru siguranța electrică, înainte de a-l reporni.

SPECIFICATII TEHNICE

Dimensiune 60 cm x 40 cm
220-240v— 50Hz 20W
Controler 030A1
Garanție lunară 12
Vă mulțumim pentru achiziția dvs. de la Kmart.
Kmart Australia Ltd garantează că noul dvs. produs nu are defecte de materiale și de manoperă pentru perioada menționată mai sus, de la data achiziției, cu condiția ca produsul să fie utilizat în conformitate cu recomandările sau instrucțiunile însoțitoare, acolo unde sunt furnizate. Această garanție se adaugă drepturilor dumneavoastră conform Legii Consumatorului din Australia. Kmart vă va oferi opțiunea de rambursare, reparare sau schimb (acolo unde este posibil) pentru acest produs dacă acesta devine defect în perioada de garanție. Kmart va suporta cheltuielile rezonabile pentru revendicarea garanției. Această garanție nu se va mai aplica în cazul în care defectul este rezultatul unei modificări, accident, utilizare greșită, abuz sau neglijență.
Vă rugăm să păstrați chitanța ca dovadă a achiziției și să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți la 1800 124 125 (Australia) sau 0800 945 995 (Noua Zeelandă) sau, alternativ, prin Asistență pentru clienți la Kmart.com.au pentru orice dificultăți cu produsul dvs. Cererile de garanție și obiectivele pentru cheltuielile suportate de returnarea acestui produs pot fi adresate Centrului nostru de asistență pentru clienți la adresa 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Bunurile noastre vin cu garanții care nu pot fi excluse conform Legii consumatorilor din Australia. Aveți dreptul la o înlocuire sau o rambursare pentru o defecțiune majoră și o compensație pentru orice altă pierdere sau daune previzibile în mod rezonabil. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea bunurilor în cazul în care bunurile nu sunt de o calitate acceptabilă și defecțiunea nu echivalează cu o defecțiune majoră.
Pentru clienții din Noua Zeelandă, această garanție se adaugă drepturilor legale respectate de legislația din Noua Zeelandă.

Documente/Resurse

Pad termic Kmart DK60X40-1S [pdf] Manual de instrucțiuni
DK60X40-1S, Pad termic, DK60X40-1S Pad termic, Pad

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *