Kensington TO8709E-SA Electric Oven 
Instruction Manual

Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: Citiți toate instrucțiunile și păstrați într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

 1. Trebuie să aveți mare precauție atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
 2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânere sau butoane.
 3. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de sau lângă copii.
 4. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu puneți nicio parte a cuptorului electric în apă sau alt lichid.
 5. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingă suprafețe fierbinți.
 6. Nu utilizați aparatul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel, returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare sau reparare.
 7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate cauza pericole sau răniri.
 8. Păstrați spațiu de cel puțin patru inci pe toate părțile/spatele cuptorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului.
 9. Deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat sau înainte de curățare. Se lasa la racit inainte de curatare.
 10. Pentru a deconecta, rotiți comanda în poziție STOP, apoi deconectați ștecherul aparatului. Țineți întotdeauna corpul ștecherului, nu încercați niciodată să scoateți ștecherul trăgând de cablu.
 11. Nu acoperiți tava sau orice parte a cuptorului cu folie metalică. Acest lucru poate cauza supraîncălzirea cuptorului.
 12. Nu curățați cu tampoane metalice. Piesele pot rupe tamponul și atinge piesele electrice, creând un risc de electrocutare.
 13. Alimentele supradimensionate sau ustensilele metalice nu trebuie introduse într-un cuptor electric deoarece pot crea un incendiu sau risc de electrocutare.
 14. Se poate produce un incendiu dacă cuptorul este acoperit sau atinge materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți și altele asemenea, atunci când este în funcțiune. Nu depozitați niciun articol pe cuptor în timpul funcționării.
 15. Trebuie luată o atenție deosebită atunci când utilizați recipiente construite din altceva decât metal sau sticlă.
 16. Nu introduceți niciunul dintre următoarele materiale în cuptor: carton, plastic, hârtie sau ceva similar.
 17. Nu depozitați în acest cuptor alte materiale decât accesoriile recomandate de producător atunci când nu sunt utilizate.
 18. Purtați întotdeauna mănuși de protecție izolate atunci când introduceți sau scoateți articole din cuptorul fierbinte.
 19. Acest aparat are o ușă din sticlă securizată călită. Sticla este mai rezistentă decât sticla obișnuită și mai rezistentă la spargere. Sticla călită se poate sparge, dar piesele nu vor avea margini ascuțite. Evitați zgârierea suprafeței ușii sau tăierea marginilor.
 20. Nu utilizați în aer liber și nu folosiți aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
 21. Acest aparat este DOAR PENTRU UTILIZAREA CASĂ.
 22. Temperatura ușii sau a suprafeței exterioare poate fi mai mare atunci când aparatul funcționează.
 23. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
 24. Nu așezați ustensilele de gătit sau vasele de copt pe ușa de sticlă.
 25. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 26. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
 27. Greutatea maximă așezată pe tava/grilajul pentru alimente nu trebuie să depășească 3.0 kg. NOTĂ: Încercați să distribuiți alimentele uniform pe lungimea raftului.
 28. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
 29. AVERTISMENT: Suprafețele, altele decât suprafețele funcționale, pot dezvolta temperaturi ridicate. Deoarece temperaturile sunt percepute diferit de persoane diferite, acest dispozitiv trebuie utilizat cu ATENȚIE.
 30. Aparatele nu sunt destinate funcționării cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță.
 31. Nu puneți pe sau lângă un arzător cu gaz fierbinte sau electric sau într-un cuptor încălzit.

ATENȚIE: SUPRAFEȚELE APARATORULUI SUNT FILDINȚE DUPĂ UTILIZARE. Purtați ÎNTOTDEAUNA mănuși de protecție, izolate pentru cuptor, atunci când scoateți cuptorul încins sau vasele și alimentele fierbinți sau când așezați sau scoateți grătarul, tigăile sau vasele de copt.

Înainte de a utiliza cuptorul electric

Before using your convection electric oven for the first time, be sure to:

 1. Despachetați complet unitatea.
 2. Scoateți toate rafturile și tigăile. Spălați rafturile și tigăile în apă fierbinte cu săpun sau în mașina de spălat vase.
 3. Uscați bine toate accesoriile și reasamblați în cuptor. Conectați cuptorul la o priză electrică adecvată și sunteți gata să utilizați noul cuptor electric.
 4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes in a well ventilated space to eliminate any manufacturing oil residue, some emission of smoke is normal.

PRODUSUL PESTEVIEW

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Product Overview

Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele funcții și accesorii ale cuptorului înainte de prima utilizare:

 • Raft de sârmă: Pentru prăjire, coacere și gătit general în vase și caserole standard.
 • Tava cu alimente: Pentru a fi utilizat la prăjirea cărnii, păsărilor de curte, peștelui și diferitelor alte alimente.
 • Furca rotisorului: Utilizați-l pentru a prăji o varietate de carne și carne de pasăre.
 • Mânerul tăvii alimentare: Vă permite să ridicați tava pentru alimente și grătarul.
 • Mâner rotisor: Allow you to pick up rotisserie spit.
 • Butonul termostatului: alegeți temperatura dorită de la 90°C – 250°C (scăzut este mediul ambiant)
 • Butonul cronometrului: rotiți comanda spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) și cuptorul va RĂmâne PORNIT până când se va opri manual. Pentru a activa cronometrul, rotiți la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru intervale de minute – 60 de minute. Se va auzi un sonerie la sfârșitul timpului programat.
 • Buton funcție: Există două butoane de funcție care permit selectarea unuia sau ambelor elemente de încălzire superioară și inferioară și; selectarea ventilatorului de convecție și a funcțiilor motorului rotisorului.
 • Indicator luminos (putere): acesta este iluminat ori de câte ori cuptorul este pornit.

Buton de funcție 1; include setări pentru OFF, Element superior activat, Elementele superioare și inferioare activate și Elementul inferior activat.

Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton de funcționare

Buton de funcție 2; include setări pentru OFF, funcția Rotisserie activată, funcția Rotisserie și ventilator de convecție pornit și ventilator de convecție pornit.

Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton de funcționare

Buton pentru termostat; includes settings for OFF and variable control for oven temperature from 90 to 250 degreesC.

Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton pentru termostat

butonul TIMER; Controlează durata cuptorului. Include setări pentru „pornit”, permițând funcționarea continuă, OPRIT și control variabil până la 60 de minute.

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - TIMER knob

AVERTISMENT: Înainte de exploatare, asigurați-vă că cuptorul este amplasat pe o suprafață plană, stabilă și ferit de obiecte externe, inclusiv pereți/dulapuri. Cuptorul trebuie să fie amplasat astfel încât să permită spațiu liber peste tot, deoarece suprafețele exterioare se pot încălzi în timpul utilizării.

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

 1. FUNCȚIA
  Această funcție este ideală pentru gătit pâine, pizza și păsări în general.
  Operaţie
  1. Așezați alimentele de gătit pe grătar/tava pentru alimente. Introduceți grătarul/tava în ghidajul de sprijin din mijloc al cuptorului.
  2. Rotiți butonul Funcție la Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton de funcționare
  3. Setați butonul termostatului la temperatura dorită.
  4. Setați butonul Timer la timpul dorit de gătit.
  5. Pentru a verifica sau îndepărta mâncarea, utilizați un mâner pentru a ajuta mâncarea laterală să intre și să iasă.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   ATENȚIE: Mâncarea gătită, suportul metalic și ușa pot fi foarte fierbinți, manipulați-le cu grijă.
 2. FUNCȚIA Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton de funcționare
  This function is ideal for cooking chicken wings, chicken legs and other meats.
  Operaţie
  1. Așezați alimentele de gătit pe grătar/tava pentru alimente. Introduceți grătarul/tava în ghidajul de sprijin din mijloc al cuptorului.
  2. Rotiți butonul Funcție la Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Buton de funcționare
  3. Setați butonul termostatului la temperatura dorită.
  4. Setați butonul Timer la timpul dorit de gătit.
  5. Pentru a verifica sau îndepărta mâncarea, utilizați un mâner pentru a ajuta mâncarea laterală să intre și să iasă.
  6. When toasting is complete, a bell will sound the 5JNFS LOPC will back to off position automatically. Open door completely and remove the food immediately or the heat remaining in the oven will continue to toast and dry out your toast.
   ATENȚIE: Mâncarea gătită, suportul metalic și ușa pot fi foarte fierbinți, manipulați-le cu grijă.
 3.  FUNCȚIA Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
  Această funcție este ideală pentru a găti pui întregi și păsări în general. Notă: Toți timpul de prăjire se bazează pe carnea la temperatura frigiderului. Carnea congelată poate dura mult mai mult. Prin urmare, utilizarea unui termometru pentru carne este foarte recomandată. Furca de rotitor folosește inserați capătul ascuțit al scuipatorului prin furcă, asigurându-vă că punctele furcii sunt în aceeași direcție ca capătul ascuțit al scuipatorului, glisați spre pătratul scuipatorului și fixați-l cu șurubul. Așezați alimentele care urmează să fie gătite pe scuipat trecând direct prin centrul alimentelor. Puneți al doilea fort în celălalt capăt al fripturii sau al păsărilor de curte. Verificați dacă mâncarea este rotită pe scuipat. Introduceți capătul ascuțit al scuipatului în priza de antrenare, situată pe partea dreaptă a peretelui cuptorului. Asigurați-vă că capătul pătrat al scuipatorului se sprijină pe suportul pentru scuipator, situat pe partea stângă a peretelui cuptorului.
  Operaţie

(1) Place the food to be cooked on the rotisserie fork. Insert the fork into the spit support of the oven.
(2) Turn the Function knob to Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - Function
(3) Setați butonul termostatului la temperatura dorită.
(4) Setați butonul Timer la timpul de gătit dorit.
(5) To check or remove food ,use a handle to help side food in and out.
(6) Când prăjirea este completă, un clopoțel va suna, butonul Timer va reveni automat în poziția oprit. Deschideți complet ușa și scoateți alimentele cu mâner.
ATENȚIE: Cooked food, metal fork, and door can be very hot, handle with care. Do not leave the oven unattended.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

ATENȚIE: Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, NU IMERGEȚI CUPTORUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE. Cuptorul dvs. de prăjitor de pâine trebuie curățat în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe și durată de viață lungă. Curățarea regulată va reduce, de asemenea, riscul de pericol de incendiu.
Pasul 1. Scoateți ștecherul de la priza electrică. Se lasa sa se raceasca.
Pasul 2. Scoateți suportul detașabil, tava trăgând din cuptor. Curățați-le cu damp, pânză cu săpun. Asigurați-vă că utilizați numai apă ușoară și săpună.
Pasul 3. Pentru a curăța interiorul cuptorului, ștergeți pereții cuptorului, partea inferioară a cuptorului și ușa de sticlă cu anunțamp, cârpă cu săpun.
Repeat with a dry, clean cloth.
Pasul 4. Ștergeți exteriorul cuptorului cu reclamăamp pânză.
ATENȚIE: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR METAL SCOURING PADS. Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit. Pieces can break off the and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
Pasul 5. Lăsați aparatul să se răcească și să se usuce complet înainte de depozitare. Dacă depozitați cuptorul pentru perioade lungi de timp, asigurați-vă că cuptorul este curat și fără particule de alimente. Depozitați cuptorul într-un loc uscat, cum ar fi pe o masă sau blat sau pe un rafturi de dulap. În afară de curățarea recomandată, nu ar trebui să fie necesară nicio întreținere suplimentară de către utilizator. Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

DEPOZITARE

Deconectați unitatea, lăsați-o să se răcească și curățați înainte de depozitare. Depozitați cuptorul electric în cutia sa într-un loc curat și uscat. Nu depozitați niciodată aparatul când este fierbinte sau este încă în priză. Nu înfășurați niciodată cablul strâns în jurul aparatului. Nu puneți nicio presiune asupra cablului acolo unde acesta intră în unitate, deoarece acesta ar putea cauza ruperea și ruperea cablului.

SPECIFICAȚII:

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - SPECIFICATION

Manual de instrucțiuni pentru cuptorul electric Kensington TO8709E-SA - Logo Kensington

GARANȚIE
We pride ourselves on producing a range of quality home appliances that are both packed with features and completely reliable. We are so confident in our products, we back them up with a 3 year warranty.
Acum și tu te poți relaxa știind că ești acoperit.

Linia de asistență pentru clienți NZ: 0800 422 274
Acest produs este acoperit de garanție de 3 ani atunci când este însoțit de dovada achiziției.

Documente/Resurse

Cuptor electric Kensington TO8709E-SA [pdf] Manual de instrucțiuni
TO8709E-SA Cuptor electric, TO8709E-SA, Cuptor electric

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.