siglă

homelabs Dispenser de apă

Produs

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:
Pentru a preveni orice deteriorare internă, este foarte important să păstrați unitățile frigorifice (ca aceasta) în poziție verticală pe tot parcursul călătoriei. Vă rugăm să îl lăsați în poziție verticală și în afara cutiei timp de 24 de ORE înainte de a-l conecta.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Pentru a reduce riscul de rănire și daune materiale, utilizatorul trebuie să citească întregul ghid înainte de a asambla, instala, opera și întreține distribuitorul. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate provoca vătămări corporale sau daune materiale. Acest produs distribuie apă la temperaturi foarte ridicate. Neutilizarea corectă poate cauza vătămări corporale. Copiii ar trebui să fie întotdeauna supravegheați când sunt în jur și folosesc acest aparat. Când utilizați acest dozator, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

 • Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți în schimb mânerele sau butoanele panoului de control. Corpul aparatului dvs. va deveni foarte fierbinte în timpul utilizării îndelungate, așa că vă rugăm să îl manipulați cu atenție.
 • Înainte de utilizare, acest dozator trebuie să fie asamblat și instalat corespunzător în conformitate cu acest manual.
 • Acest dozator este destinat numai pentru distribuirea apei. NU folosiți alte lichide.
 • NU utilizați în alte scopuri. Nu folosiți niciodată alt lichid în dozator decât apa îmbuteliată cunoscută și sigură din punct de vedere microbiologic.
 • Numai pentru uz interior. Păstrați distribuitorul de apă într-un loc uscat, departe de lumina directă a soarelui. NU utilizați în aer liber.
 • Instalați și utilizați numai pe o suprafață dură, plană și plană.
 • NU amplasați dozatorul într-un spațiu închis sau într-un dulap.
 • NU folosiți dozatorul în prezența fumurilor explozive.
 • Poziționați partea din spate a dozatorului la mai puțin de 8 inci de perete și permiteți fluxul de aer liber între perete și dozator. Trebuie să existe o distanță de cel puțin 8 inch pe părțile laterale ale dozatorului pentru a permite fluxul de aer.
 • Utilizați numai prize cu împământare corespunzătoare.
 • Nu utilizați un cablu prelungitor cu distribuitorul de apă.
 • Apucați întotdeauna ștecherul și trageți-l direct din priză. Nu scoateți niciodată din priză trăgând de cablul de alimentare.
 • NU folosiți dozatorul dacă cablul se sfărâmă sau se deteriorează altfel.
 • Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, NU scufundați cablul, fișa sau orice altă parte a dozatorului în apă sau alte lichide.
 • Asigurați-vă că dozatorul este deconectat înainte de curățare.
 • Nu permiteți niciodată copiilor să distribuie apă fierbinte fără supravegherea adecvată și directă. Deconectați aparatul atunci când nu îl folosiți pentru a preveni utilizarea nesupravegheată de către copii.
 • Service-ul trebuie efectuat numai de un tehnician autorizat.
 • AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
 • Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 • Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
 • Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și aplicații similare, cum ar fi spațiile de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; și utilizarea de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii de tip rezidențial; catering și aplicații similare fără vânzare cu amănuntul.
 • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolele. Nu utilizați dozatorul dacă există vreo deteriorare sau scurgere din tubul condensatorului din partea din spate.
 • Aparatul nu trebuie curățat cu jet de apă.
 • Aparatul este potrivit numai pentru uz interior.
 • AVERTISMENT: Păstrați deschiderile de ventilație, în carcasa aparatului sau în structura încorporată, ferite de obstacole.
 • AVERTISMENT: Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
 • Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu combustibil inflamabil.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

 • Acest aparat trebuie să funcționeze în medii cu temperaturi cuprinse între 38 ° F ~ 100 ° F și umiditate ≤ 90%.
 • Acest aparat nu este potrivit pentru instalarea într-o zonă în care ar putea fi utilizat un jet de apă.
 • Nu întoarceți niciodată mașina cu capul în jos sau nu o înclinați la mai mult de 45 °.
 • Când aparatul se află sub punctul de gheață și este blocat de gheață, comutatorul de răcire trebuie închis timp de 4 ore înainte de al porni din nou pentru a-și continua funcționarea.
 • Acest aparat nu trebuie pornit din nou decât după 3 minute după oprirea comutatorului.
 • Se recomandă utilizarea apei pure. Dacă aveți nevoie de tuburi curățate sau îndepărtate cântarul, va trebui să solicitați ajutorul unui tehnician profesionist certificat.
 • Nu se recomandă utilizarea acestui produs la o altitudine peste 3000 de metri (9842 picioare).

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Numai pentru uz interior

DESCRIEREA PĂRȚILOR

NOTĂ: Această mașină este potrivită pentru o sticlă de 3 sau 5 galoane. NU folosiți apă dură, deoarece poate cauza scară în interiorul cazanului și poate influența viteza de încălzire și performanța.
Această unitate a fost testată și igienizată înainte de ambalare și expediere. În timpul tranzitului, praful și mirosurile se pot acumula în rezervor și în conducte. Distribuiți și aruncați cel puțin un litru de apă înainte de a bea apă.

Companie

Nu. NUME PARTE Nu. NUME PARTE
1 Apăsați butonul de apă fierbinte (cu

blocare pentru copii)

8 Ușa dozatorului
2 Apăsați butonul de apă călduță 9 Comutator de noapte
3 Apăsați butonul de apă rece 10 Întrerupător de încălzire
4 Canal de apă 11 Comutator de răcire
5 Capac frontal 12 Cablu de alimentare
6 Grilă 13 Ieșire apă caldă
7 Colector de apă 14 Condensator

OPERAȚIUNEA

DISTRIBUITOR DE LOCALIZARE
 1. Așezați dozatorul în poziție verticală.
 2. Așezați dozatorul pe o suprafață dură și plană; într-o locație răcoroasă, umbrită, lângă o priză de perete împământată.
  Notă: NU conectați încă cablul de alimentare.
 3. Poziționați distribuitorul astfel încât partea din spate să fie la cel puțin 8 inci de perete și să existe cel puțin 8 inci de libertate pe ambele părți.
ASAMBLARE

imagine

 1. Scoateți tava de scurgere din colectorul de apă și așezați grila deasupra pentru colectarea apei.
 2. Introduceți colectorul de rețea și apă în ușa distribuitorului.
 3. Deschideți ușa dozatorului pentru a instala sticla de apă.
 4. Așezați ansamblul sondei pe cuierul sondei. Vezi Figura din dreapta.
 5. Așezați sticla proaspătă în afara dulapului.
 6. Scoateți întregul capac de plastic din partea superioară a sticlei.
 7. Curățați exteriorul sticlei noi cu o cârpă.
 8. Așezați sonda în sticlă.
 9. Glisați gulerul în jos până când se fixează în poziție.
 10. Împingeți capul în jos până când tuburile lovesc fundul sticlei.
 11. Glisați flaconul în dulap și închideți ușa distribuitorului.
 12. Conectați cablul de alimentare la o priză de perete cu împământare corespunzătoare. Pompa va începe să mute apa în rezervoarele calde și reci. Este nevoie de până la 12 minute pentru a umple rezervoarele pentru prima dată. În această perioadă, pompa va funcționa continuu.

ACTIVARE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE
Notă: Această unitate nu va distribui apă caldă sau rece până când comutatoarele nu sunt pornite. Pentru activare, apăsați partea de sus a comutatoarelor de alimentare pentru a începe încălzirea și răcirea apei.

 • Dacă nu doriți să încălziți apă, împingeți partea inferioară a comutatorului roșu.
 • Dacă nu doriți să răciți apă, împingeți partea inferioară a comutatorului verde.

ACTIVAREA LUMINII DE NOAPTE
Apăsați partea de sus a comutatorului Nightlight pentru a porni lumina de noapte. Apăsați partea inferioară pentru a opri lumina de noapte.

DISTRIBUIREA APEI RECE

 1. Durează aproximativ 1 oră de la configurarea inițială până când apa este complet răcită. Lumina de răcire se va stinge odată ce a fost complet răcită.
 2. Apăsați butonul de apă rece pentru a distribui apă rece.
 3. Eliberați butonul Push odată ce nivelul dorit este atins.

DISTRIBUIREA APEI CALDE

 1. Durează aproximativ 12 minute de la configurarea inițială până când apa atinge temperatura maximă. Lumina de încălzire se va stinge odată ce a fost complet încălzită.
 2. Acest dozator de apă este echipat cu un dispozitiv de siguranță pentru copii pentru a preveni distribuirea accidentală a apei calde. Pentru a permite distribuirea apei calde, glisați și țineți apăsat butonul roșu de blocare pentru copii de pe butonul Apăsați apă caldă atunci când apăsați butonul.
 3. Eliberați butonul Push odată ce nivelul dorit este atins.

ATENȚIE: Această unitate distribuie apă la temperaturi care pot provoca arsuri grave. Evitați contactul direct cu apa fierbinte. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de unitate în timp ce administrați. Nu permiteți niciodată copiilor să distribuie apă fierbinte fără supravegherea directă corespunzătoare. Dacă există riscul ca copiii să aibă acces la dozatorul de apă, asigurați-vă că funcția de încălzire este dezactivată prin comutarea comutatorului de încălzire în poziția oprit.

STICLE DE SCHIMBARE
O lumină roșie intermitentă vă avertizează când sticla este goală. Înlocuiți sticla cât mai curând posibil.
ATENȚIE: Nu distribuiți apă fierbinte sau rece dacă lumina roșie clipește, deoarece ați putea goli rezervoarele și puteți provoca supraîncălzirea dozatorului.

 1. Deschideți ușa dozatorului.
 2. Scoateți sticla goală din dulap.
 3. Scoateți ansamblul sondei din sticla goală. Așezați ansamblul sondei pe cuierul sondei. Vezi Figura de la Pagina 9.
 4. Lasă sticla goală deoparte.
 5. Așezați noua sticlă în afara dulapului. Scoateți întregul capac de plastic din partea superioară a sticlei. Curățați exteriorul sticlei noi cu o cârpă.
 6. Așezați sonda în sticlă. Glisați gulerul în jos până când se fixează în poziție. Împingeți capul în jos până când tuburile lovesc fundul sticlei.
 7. Glisați sticla în dulap și închideți ușa.

Pentru a evita un accident, întrerupeți sursa de alimentare înainte de curățare conform instrucțiunilor următoare. Curățenia trebuie să fie sub îndrumarea personalului profesionist.

curățare:
Vă recomandăm să contactați serviciul de curățenie profesional pentru curățare.
ATENȚIE: Această unitate distribuie apă la temperaturi care pot provoca arsuri grave. Evitați contactul direct cu apa fierbinte. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de unitate în timp ce administrați.

Igienizarea: Unitatea a fost igienizată înainte de a părăsi fabrica. Ar trebui igienizat la fiecare trei luni cu un dezinfectant cumpărat separat. Urmați instrucțiunile de pe dezinfectant și apoi curățați-l cu apă.

Eliminarea depozitelor de minerale: Amestecați 4 litri de apă cu 200g cristale de acid citric, injectați amestecul în mașină și asigurați-vă că apa poate curge din robinetul de apă fierbinte. Porniți alimentarea și încălziți-l aproximativ 10 minute. 30 de minute mai târziu, scurgeți lichidul și curățați-l cu apă de două sau trei ori. În general, acest lucru trebuie făcut la fiecare șase luni. Pentru a evita deteriorarea și pericolul potențial, nu dezasamblați niciodată acest dozator de unul singur.

ATENTIONARE! Nerespectarea instalării aparatului conform instrucțiunilor poate fi periculoasă și poate cauza răniri.

Materialul de ambalare utilizat este reciclabil. Vă recomandăm să separați plasticul, hârtia și cartonul și să le dați companiilor de reciclare. Pentru a ajuta la conservarea mediului, agentul frigorific utilizat în acest produs este R134a
(Hidrofluorocarbon - HFC), care nu afectează stratul de ozon și are un impact redus asupra efectului de seră.

DEPANARE

 

PROBLEMĂ

 

Apa se scurge.

 

SOLUŢIE

 

• Deconectați dozatorul, scoateți flaconul și înlocuiți-l cu un alt flacon.

Nici o apă nu vine din gură. • Asigurați-vă că sticla nu este goală. Dacă este gol, înlocuiți-l.

• Asigurați-vă că glisați și țineți apăsat butonul roșu de blocare pentru copii de pe butonul de apă caldă pentru apă fierbinte.

 

Apa rece nu este rece.

• Este nevoie de până la o oră după configurare pentru a distribui apă rece.

• Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect la o priză de lucru.

• Asigurați-vă că partea din spate a dozatorului este la cel puțin 8 inci de perete și că există

flux de aer liber pe toate părțile distribuitorului.

• Asigurați-vă că comutatorul verde de alimentare din spatele distribuitorului este pornit.

• Dacă apa nu a fost încă rece, vă rugăm să contactați un tehnician de service sau echipa de asistență hOme ™ pentru asistență.

 

Apa fierbinte nu este fierbinte.

• Este nevoie de 15-20 de minute după instalare pentru a distribui apă fierbinte.

• Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect la o priză de lucru.

• Asigurați-vă că comutatorul roșu de alimentare de pe spatele dozatorului este pornit.

Nightlight nu funcționează. • Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect la o priză de lucru.

• Asigurați-vă că întrerupătorul de iluminare nocturnă de pe spatele dozatorului este PORNIT.

Distribuitorul este zgomotos. • Asigurați-vă că dozatorul este poziționat pe o suprafață nivelată.

GARANȚIE

hOme ™ oferă o garanție limitată de doi ani („perioada de garanție”) pentru toate produsele noastre achiziționate noi și neutilizate de la hOme Technologies, LLC sau de la un distribuitor autorizat, cu o dovadă originală de cumpărare și în cazul în care a apărut un defect, în totalitate sau în mod substanțial , ca urmare a fabricării defectuoase, a pieselor sau a fabricării în timpul perioadei de garanție. Garanția nu se aplică atunci când daunele sunt cauzate de alți factori, inclusiv, dar fără limitare:
(a) uzura normală;
(b) abuz, manipulare greșită, accident sau nerespectarea instrucțiunilor de operare;
(c) expunerea la lichid sau infiltrarea particulelor străine;
(d) service sau modificări ale produsului, altele decât prin hOme ™; (e) utilizare comercială sau non-interioară.

Garanția hOme ™ acoperă toate costurile legate de restaurarea produsului defect dovedit prin repararea sau înlocuirea oricărei piese defecte și a forței de muncă necesare, astfel încât să se conformeze specificațiilor sale originale. Un produs de înlocuire poate fi furnizat în locul reparării unui produs defect. Obligația exclusivă a hOme ™ în temeiul acestei garanții este limitată la o astfel de reparație sau înlocuire.

Pentru orice reclamație este necesară o chitanță care indică data achiziției, așa că vă rugăm să păstrați toate chitanțele într-un loc sigur. Vă recomandăm să vă înregistrați produsul pe site-ul nostru website-ul, homelabs.com/reg. Deși foarte apreciat, înregistrarea produsului nu este necesară pentru a activa nicio garanție, iar înregistrarea produsului nu elimină necesitatea dovezii originale de cumpărare.

Garanția devine nulă dacă se fac încercări de reparații de către terți neautorizați și / sau dacă se utilizează piese de schimb, altele decât cele furnizate de hOme ™. De asemenea, puteți aranja repararea după expirarea garanției la un cost suplimentar.

Acestea sunt condițiile noastre generale pentru serviciul de garanție, dar îi îndemnăm întotdeauna pe clienții noștri să ne contacteze cu orice problemă, indiferent de condițiile de garanție. Dacă aveți o problemă cu un produs hOme ™, vă rugăm să ne contactați la 1-800-898-3002 și vom face tot posibilul pentru a vă rezolva problema.

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți alte drepturi legale, care variază de la stat la stat, țară la țară sau provincie la provincie. Clientul poate revendica orice astfel de drepturi la propria sa discreție.

AVERTISMENT

Păstrați toate pungile de plastic departe de copii.

Numai pentru uz interior

© 2018 hOme Technologies, LLC 37 East 18 Street, 7th Floor New York, NY 10003

homelabs.com/chat
1- (800) -898-3002
[e-mail protejat]

Documente suplimentare [pdf]: c11e93cb-f4c4-46cd-a5d8-a094eb935dd2, 601090-Dispenser-încărcare-fund-cu-auto-igienizare-engleză

Documente/Resurse

homelabs Dispenser de apă [pdf] Ghidul utilizatorului
Dispenser de apă, HME030236N

Referinte

Alăturați-vă conversație

4 Comentarii

 1. (1) Am nevoie de manualul pentru HME030337N.
  (2) Ce înseamnă o lumină verde intermitentă .??… chiar și cu un vas de apă plin atașat. Toate celelalte funcții ... de exemplu, cald, rece ... funcționează bine.
  mulțumesc
  Kevin Zilvar

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.