Logo-ul BASETechSIMBOLUL CE Instrucțiuni de operare
Dozator automat de sapun, alb
Nr. Articol 2348566

Utilizarea prevăzută

Produsul este un distribuitor automat de săpun alimentat de baterii. Este destinat exclusiv utilizării în interior. Contactul cu umezeala trebuie evitat în toate circumstanțele. Din motive de siguranță și aprobare, nu trebuie să reconstruiți și/sau să modificați acest produs. Dacă utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise mai sus, produsul se poate deteriora. În plus, utilizarea necorespunzătoare poate duce la alte pericole. Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le într-un loc sigur. Faceți acest produs disponibil terților numai împreună cu instrucțiunile de utilizare. Acest produs respectă cerințele legale naționale și europene. Toate numele companiilor și numele produselor sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Toate drepturile rezervate.

Conținutul livrării

 • Produs
 • Instrucțiuni de utilizare

BASETech 2348566 Dozator automat de sapun - qr1

http://www.conrad.com/downloads

Instrucțiuni de operare actualizate
Descărcați cele mai recente instrucțiuni de utilizare de la www.conrad.com/downloads sau scanați codul QR afișat. Urmați instrucțiunile de pe website-ul.

Explicația simbolurilor
avertisment 2 Simbolul cu semnul exclamării în triunghi este folosit pentru a indica informații importante din aceste instrucțiuni de utilizare. Citiți întotdeauna cu atenție aceste informații.

Instructiuni de siguranta

avertisment 2 Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și respectați în special informațiile de siguranță. Dacă nu respectați instrucțiunile de siguranță și informațiile despre manipularea corectă din acest manual, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele vătămări corporale sau daune materiale care rezultă. Astfel de cazuri vor invalida garanția/garanția.

 Informații generale

 • Dispozitivul nu este o jucărie. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
 • Nu lăsați materialul de ambalare întins cu nepăsare. Acesta poate deveni un material de joc periculos pentru copii.
 • Protejați aparatul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, zgomot puternic, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, abur și solvenți.
 • Dacă nu mai este posibil să operați produsul în siguranță, scoateți-l din funcțiune și protejați-l de orice utilizare accidentală. Funcționarea sigură nu mai poate fi garantată dacă produsul:
  - este vizibil deteriorat,
  - nu mai funcționează corect,
  - a fost depozitat pentru perioade îndelungate în condiții ambientale precare sau
  - a fost supus unor stresuri grave legate de transport.
 • Vă rugăm să manipulați produsul cu atenție. Loviturile, impacturile sau căderea chiar de la o înălțime mică pot deteriora produsul.
 • Consultați un expert atunci când aveți dubii cu privire la funcționarea, siguranța sau conexiunea aparatului.
 • Întreținerea, modificările și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician sau de un centru de reparații autorizat.
 • Dacă aveți întrebări care rămân fără răspuns prin aceste instrucțiuni de operare, contactați serviciul nostru de asistență tehnică sau alt personal tehnic.

b) Baterii (reîncărcabile)

 • Polaritatea corectă trebuie respectată la introducerea bateriilor (reîncărcabile).
 • Bateriile (reîncărcabile) trebuie scoase din dispozitiv dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea prin scurgere. Bateriile cu scurgeri sau deteriorate (reîncărcabile) pot provoca arsuri acide la contactul cu pielea, de aceea folosiți mănuși de protecție adecvate pentru a manipula bateriile corupte (reîncărcabile).
 • Bateriile (reîncărcabile) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Nu lăsați bateriile (reîncărcabile) întinse, deoarece există riscul ca copiii sau animalele de companie să le înghită.
 • Toate bateriile (reîncărcabile) trebuie înlocuite în același timp. Amestecarea bateriilor vechi și noi (reîncărcabile) în dispozitiv poate duce la scurgerea bateriei (reîncărcabile) și la deteriorarea dispozitivului.
 • Bateriile (reîncărcabile) nu trebuie demontate, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați niciodată bateriile nereîncărcabile. Există risc de explozie!

Operaţie

avertisment 2notițe

 • Nu așezați dozatorul deasupra unei suprafețe în oglindă sau aproape de apă curgătoare, deoarece acest lucru poate declanșa senzorul neintenționat.
 • Asigurați-vă că nicio lumină puternică nu este îndreptată sau reflectată către senzor.
 • Nu instalați în zone în care produsul poate fi acoperit sau stropit cu apă.
 • A se păstra departe de lumina directă a soarelui.
 • Introduceți 4 baterii AAA respectând polaritățile așa cum se arată în interiorul compartimentului.
 • Deșurubați recipientul din pompă și umpleți-l cu săpun lichid.
 • Puneți mâinile sub senzor pentru a distribui săpun.
  → După reumplerea săpunului, poate fi necesar să acționați

Îngrijire și curățare

 • Nu utilizați agenți de curățare agresivi, alcool pentru frecare sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot cauza deteriorarea carcasei și funcționarea defectuoasă.
 • Curățați produsul cu o cârpă uscată, fără fibre. Umeziți ușor cârpa dacă este necesar

dispoziție

a) Produs
Pictogramă coș de gunoi Dispozitivele electronice sunt deșeuri reciclabile și nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. La sfârșitul duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu liniile directoare aplicabile.
Scoateți orice baterii introduse (reîncărcabile) și aruncați-le separat de produs.
b) Baterii (reîncărcabile)
În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate (reîncărcabile). Aruncarea acestora la gunoiul menajer este interzisă.
Bateriile contaminate (reîncărcabile) sunt etichetate cu acest simbol pentru a indica faptul că aruncarea în deșeurile menajere este interzisă. Denumirile pentru metalele grele implicate sunt Cd = Cadmiu, Hg = Mercur și Pb = Plumb (numele bateriilor (reîncărcabile), de exemplu sub pictograma coș de gunoi din stânga). Bateriile uzate (reîncărcabile) pot fi returnate la punctele de colectare din municipiul dumneavoastră, magazinele noastre sau oriunde sunt vândute baterii (reîncărcabile).
Vă îndepliniți astfel obligațiile legale și contribuiți la protecția mediului.

Date tehnice

Alimentare ……………………….. 4x baterii AAA de 1.5 V
Activari …………………………… aprox.3000 de dozare
(baterii pline
Tipul de săpun ……………………………. săpun (nu spumă)
Capacitate ………………………………. 340 ml
Distanța de detectare ………………….. 2 – 8 cm
Condiții de funcționare ……………… +10 până la +40 ºC, ≤85 % RH (fără condensare)
Condiții de depozitare ………………… -10 până la +50 ºC, ≤85 %
RH (fără condensare)
Dimensiuni (L x l x H) …………. 88 x 108 x 200 mm
Greutate ………………………………………… 170 g

Aceasta este o publicație a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Toate drepturile, inclusiv traducerea sunt rezervate. Reproducerea prin orice metodă, de exemplu, fotocopie, microfilmare sau captarea în sisteme electronice de prelucrare a datelor necesită aprobarea prealabilă scrisă a editorului. Retipărirea, de asemenea, parțial, este interzisă. Această publicație reprezintă starea tehnică la momentul tipăririi.

Copyright 2021 de către Conrad Electronic SE.
*2348566_v2_0321_02_dh_m_en

Documente/Resurse

BASETech 2348566 Dozator automat de sapun [pdf] Manual de instrucțiuni
2348566, dozator automat de săpun, 2348566 dozator automat de săpun

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.