Instrukcja instalacji panelu dotykowego Zykronix Symphony XL 11.6 cala

Logo Zykronix

Symfonia XL

Zawarte w pudełku

 • 1 szt. Urządzenie
 • 1 szt. Wspornik montażowy
 • 4 szt. Śruby montażowe

Wprowadzenie

Do zainstalowania urządzenia potrzebna jest również jedna z poniższych skrzynek przyłączeniowych elektrycznych lub niskoobjętościowychtage nawiasy.

Puszki elektryczne

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj WSZYSTKICH instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i instalacji zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie dołączonej dokumentacji może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji producenta. Postępuj zgodnie ze WSZYSTKIMI wytycznymi dotyczącymi instalacji dołączonymi do produktu. Instalacja produktu w środowisku o wysokiej wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła i/lub niezalecanych lokalizacji BĘDZIE utrudniała, zakłócała ​​i/lub uszkadzała zamierzone działanie produktu. Używaj tylko końcówek i akcesoriów, które zostały określone przez producenta. Użycie ściernych, płynnych lub zawierających rozpuszczalniki płynów czyszczących spowoduje uszkodzenie produktu. Serwisowanie produktu może być wykonywane WYŁĄCZNIE przez autoryzowane lub certyfikowane centra serwisowe i personel. Aby uzyskać pełną listę opcji serwisowania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu i/lub skontaktuj się z oryginalnym producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie – Ponadview

Przegląd

Uwaga: tylko Symphony XL jest wyposażony w światła odcień.

Planowanie instalacji

Urządzenie jest przeznaczone do montażu na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej lub na blacie z podstawą.

Planowanie instalacji

Instalowanie urządzenia

Instalowanie urządzenia

A. Wysokość montażu

Zalecana wysokość montażu urządzenia to 57”-65” (145 cm -165 cm) od gotowej podłogi do środka urządzenia.

B. Montaż w orientacji poziomej/pionowej

Urządzenie można zamontować i ustawić w orientacji pionowej lub poziomej.

C. Instalowanie wspornika montażowego urządzenia

Opakowanie urządzenia zawiera wspornik montażowy ze stali nierdzewnej, który MUSI być użyty do instalacji. Należy pamiętać, że wspornik montażowy w pudełku jest przeznaczony do standardu amerykańskiego, podwójnego i dostarczonego w zestawie pierścienia montażowego Arlington. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych wsporników montażowych ze stali nierdzewnej do skrzynek elektrycznych w Wielkiej Brytanii lub Europie. Przed dokręceniem śrub mocujących na urządzeniu sprawdź, czy wspornik jest wypoziomowany. (Wspornik montażowy US w zestawie)

Instalowanie wspornika montażowego urządzenia

D. Podłączanie urządzenia do zasilania

Urządzenie jest przeznaczone do zasilania przez połączenie Ethernet (PoE) lub poprzez podłączenie zasilacza 24Vdc (brak w zestawie), ale nie obu. Jeśli podłączone jest zarówno zasilanie PoE, jak i zasilanie 24Vdc, urządzenie będzie pobierać energię ze źródła 24V DC.

Połączenie PoE

Połączenie PoE wymaga standardu IEEE 802.3af. Użyj przełącznika sieciowego lub iniektora PoE, który spełnia ten standard. Podłącz urządzenie za pomocą standardowego kabla Ethernet T568A lub T568B z przełącznika sieciowego do gniazda LAN/PoE z tyłu urządzenia.

Połączenie PoE

Zasilacz prądu stałego 24V

Możesz zasilać urządzenie lokalnie lub zdalnie, korzystając z zasilacza 24 V DC (brak w zestawie). Należy pamiętać, że w przypadku lokalnego zasilania należy przeprowadzić przewód przez ścianę zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku zdalnego zasilania upewnij się, że używasz przewodu o odpowiednim przekroju do długości przebiegu. Należy używać zatwierdzonego zasilacza 24 V DC.

Sprawdź biegunowość złącza beczki na zasilaczu przed podłączeniem go do urządzenia. Środkowy pin złącza zasilania urządzenia jest dodatni, a pierścień zewnętrzny jest ujemny. Jeśli przewód jest przedłużony, upewnij się, że trasa jest zgodna z lokalnymi przepisami.

Podłącz złącze do gniazda prądu stałego urządzenia z tyłu urządzenia.

Podłącz złącze do urządzenia

Włączanie urządzenia

Włączanie urządzenia

Urządzenie włączy się automatycznie po włączeniu zasilania. Poczekaj, aż urządzenie się uruchomi. Po podłączeniu do przełącznika sieciowego za pomocą kabla Ethernet, urządzenie uzyska adres sieciowy przez DHCP i automatycznie połączy się z systemem.

Zakresy temperatur/wilgotność

Temperatura

E. Montaż urządzenia

 1. Najpierw poluzuj śruby mocujące urządzenia. Śrub nie należy odsuwać od urządzenia. Prosimy o spełnienie wskazanej linii.
 2. Dopasuj zaczepy ramy montażowej do otworów montażowych i delikatnie pociągnij urządzenie w dół wspornika montażowego. Upewnij się, że haki mocujące są prawidłowo zatrzaśnięte.
 3. Aby zakończyć instalację, dokręć 2 śruby niewypadające w dolnej części urządzenia, aby zamocować urządzenie na wsporniku montażowym.
 4. Aby uzyskać orientację pionową, przed instalacją obróć wspornik montażowy o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Montaż urządzenia

Wyjmowanie urządzenia

Za pomocą precyzyjnego śrubokręta z łbem Philips poluzuj 2 śruby uwięzione na urządzeniu, a następnie delikatnie pociągnij do góry z ramy montażowej, aby odłączyć urządzenie.

Wyjmowanie urządzenia

Ustawianie orientacji ekranu

Na ekranie konfiguracji panelu dotykowego wybierz tryb wyświetlania Poziomy lub Pionowy. Naciśnij Uruchom urządzenie, aby uruchomić interfejs użytkownika.

Aby zmienić orientację:

Ustawianie orientacji ekranu

 • Odłącz zasilanie od urządzenia.
 • Ponownie podłącz zasilanie do urządzenia.
 • Wybierz orientację poziomą lub pionową.

Dziękujemy za włączenie urządzenia do strategii interfejsu użytkownika dla Twojego klienta. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić lata bezawaryjnej pracy przy prawidłowym okablowaniu i zainstalowaniu. Urządzenie jest przeznaczone do instalacji w pomieszczeniach o niskiej wilgotności i nigdy nie powinno być instalowane na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez beneficjenta tego urządzenia, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji na fale radiowe
To urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a anteny używane z tym nadajnikiem muszą być zainstalowane w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie mogą znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z dowolna inna antena lub nadajnik. Użytkownicy końcowi i instalatorzy muszą otrzymać instrukcje instalacji anteny i warunki pracy nadajnika, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe.

Uwagi dotyczące Kanady, Industry Canada (IC)
To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami RSS bez licencji.
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub skontaktuj się [email chroniony] o pomoc 

angielski V1.1

Dokumenty / Zasoby

Panel dotykowy Zykronix Symphony XL 11.6 cala [pdf] Instrukcja instalacji
LBEE5ZZ1PJ, 2AGRR-LBEE5ZZ1PJ, 2AGRRLBEE5ZZ1PJ, Panel dotykowy Symphony XL 11.6 cala, Symphony XL, panel dotykowy 11.6 cala

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.