Logo ZERFUN

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro

ZERFUN G8
Pro Wireless
System mikrofonowy

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje, aby uzyskać najlepszą wydajność tego produktu. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

...

Drogi Kliencie ZERFUN G8,
Gratulujemy zakupu bezprzewodowego systemu mikrofonowego ZERFUN G8. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i wiele lat bezawaryjnej pracy, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem tego urządzenia i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nowy bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8.

 CZĘŚCI I ELEMENTY STERUJĄCE ODBIORNIKA

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro — regulacja głośności

 1. Regulacja głośności mikrofonu A: reguluje głośność wyjściową mikrofonu A, Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 2. Regulacja głośności mikrofonu B Reguluje głośność wyjściową mikrofonu A, Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 3. Regulacja głośności mikrofonu C Reguluje głośność wyjściową mikrofonu A, Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 4. Regulacja głośności mikrofonu D: reguluje głośność wyjściową mikrofonu A, Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
 5. Przycisk zasilania odbiornika: Naciśnięcie tego przycisku włączy system, Wyświetlacz LED zaświeci się, Gdy system jest włączony, przytrzymanie przycisku przez 2 do 3 sekund spowoduje wyłączenie zasilania.

CZĘŚCI I ELEMENTY STERUJĄCE ODBIORNIKA

Panel tylny

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro — panel tylny

1. Wejście zasilania prądem stałym
2. Złącze anteny
3. Zbalansowane złącze 1
4. Zbalansowane złącze 2
5. Zbalansowane złącze 3
6. Zbalansowane złącze 4
7. Gniazdo wyjściowe audio 3.5 Mixed
8. Gniazdo wyjściowe audio 6.3 Mixed
9. Złącze anteny

 PORTY ODBIORNIKA I STEROWANIE

Diagram połączeń

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro — połączenie

UWAGA: Obie anteny pracują w portach Antenna 1 i Antenna 2. Nie ma rozróżnienia między portami i oba współpracują ze sobą.

CZĘŚCI I ELEMENTY STEROWANIA MIKROFONÓW

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro — mikrofon

 1. Głowica mikrofonu: Zawiera osłonę mikrofonu i wkładkę.
 2. LED ekranowego: Pokazuje kanał, poziom naładowania baterii, zasięg połączenia i częstotliwość.
 3. Przycisk zasilania mikrofonu: Naciśnięcie tego przycisku włączy mikrofon. Gdy mikrofon jest włączony, przytrzymanie przycisku przez 2 do 3 sekund spowoduje wyłączenie zasilania.
 4. Przycisk regulacji częstotliwości: Ten przycisk, oznaczony „HI-LO”, jest dostępny po odkręceniu podstawy mikrofonu/osłony baterii. Naciśnięcie przycisku zmienia kanał/częstotliwość.

CZĘŚCI I ELEMENTY STEROWANIA MIKROFONÓW

Wyświetlacz LED nadajnika mikrofonu

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro — LED

 1. Wyświetlacz poziomu baterii: Ta ikona wyświetla pozostałą moc baterii. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, ikona zacznie migać, wskazując, że należy ją wymienić.
 2. Wyświetlanie kanału: Ten alfanumeryczny wyświetlacz pokazuje aktualny kanał.
 3. Wyświetlanie częstotliwości w MHz: Ten wyświetlacz numeryczny pokazuje aktualną częstotliwość.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Włącz odbiornik za pomocą przycisku zasilania odbiornika. Wyświetlacz LED pokaże kanał i częstotliwość odbiornika.
 2. Obróć pokrętła głośności mikrofonu do końca, a następnie naciśnij przyciski zasilania mikrofonu, aby włączyć każdy mikrofon. Do włączenia mikrofonów wymagane są 2 baterie AA. Wyświetlacze LED pokażą kanał, poziomy RF i AF, stan baterii i zasięg transmisji każdego mikrofonu.
 3. Aby dostosować częstotliwość, użyj przycisku regulacji częstotliwości. Aby uzyskać dostęp do tego przycisku, odkręć pokrywę podstawy mikrofonu/baterii, przekręcając dolną połowę uchwytu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do całkowitego usunięcia. Naciśnij przycisk oznaczony „HI La”, aby zmienić kanał/częstotliwość. Odbiornik automatycznie dopasuje częstotliwość nadajnika*. Przykręć element z powrotem po wybraniu kanału. Kanały można wybrać od 1 do 50.
  *Mikrofon A i mikrofon B nie będą się wzajemnie zakłócać, ale jeśli używasz wielu zestawów mikrofonów jednocześnie, powinieneś ustawić wszystkie mikrofony na różne częstotliwości.
 4. Aby wyłączyć mikrofon lub odbiornik, naciśnij odpowiedni przycisk zasilania przez 2 do 3 sekund.
 5. Metoda parowania Najpierw włącz odbiornik i wyłącz mikrofon. Upewnij się, że mikrofon i odbiornik znajdują się w odległości 20 cali. Najpierw przytrzymaj przycisk regulacji kanału na mikrofonie, a następnie naciśnij przycisk zasilania mikrofonu. Gdy na ekranie pojawi się „Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro - icon1 „, zwolnij oba przyciski i poczekaj kilka sekund. Jeśli "Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro - icon1 ” znika, oznacza to, że parowanie się powiodło.

Uwaga: Podczas pracy z 2 lub więcej zestawami jednocześnie, upewnij się, że mikrofony są ustawione na różne kanały.

DANE TECHNICZNE

Ogólne warunki

 • Częstotliwość nośna: 500 – 599 MHz
 • Tryb modulacji: FM
 • Odchylenie szczytowe: ±45 kHz
 • Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz
 • Kompleksowy SNR: >105 dB(A)
 • THD przy 1 kHz: <0.3°70 • Temperatura pracy: 14 – 131°F
 • Zasięg działania: 164′ – 262.5′
  Odbiornik
 • Tryb oscylacji: PLL (cyfrowy syntezator częstotliwości)
 • Zabłąkany odrzut: 180 dB
 • Odrzucenie obrazu: 580 dB
 • Czułość: 5 dBu
 • Poziom wyjścia audio
  o Gniazdo wyjściowe XLR: 800 mV
  o Gniazdo wyjściowe 1/4″: 800 mV
 • Objętość operacyjnatage: prąd stały 12 V
 • Prąd operacyjny: 5300 mA
  Nadajnik ręczny
 • Moc wyjściowa RF: 510 mW
 • Tryb oscylacji: PLL (cyfrowy syntezator częstotliwości)
 • Stabilność częstotliwości: <30 ppm
 • Zakres dynamiczny: 1_100 dB(A)
 • Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
 • Maksymalne ciśnienie wejściowe: 130 dB SPL
 • Odbiór mikrofonu: ruchoma cewka
 • Zasilanie: 2 baterie 1.5 V

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ODBIORNIK LUB MIKROFON
STAN NADAJNIKA
 MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
BRAK dźwięku lub słaby  Ekran LED odbiornika jest wyłączony 1. Upewnij się, że jeden koniec zasilacza AC jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a drugi do gniazda wejściowego DC na tylnym panelu odbiornika.
2. Upewnij się, że gniazdko prądu zmiennego działa i ma prawidłową objętośćtage.
Wskaźnik zasilania mikrofonu jest wyłączony 1. Włącz zasilanie.
2. Upewnij się, że baterie są skierowane we właściwym kierunku (znaki +/- powinny być ustawione w jednej linii).
3. Wypróbuj inne baterie.
Wyświetlacz poziomu RF odbiornika jest włączony 1. Zwiększ głośność odbiornika.
2. Sprawdź połączenie kablowe między odbiornikiem a amplifier lub mikser.
Wyświetlacz poziomu RF odbiornika jest wyłączony; kontrolka zasilania mikrofonu jest włączona 1. Całkowicie wysuń antenę.
2. Upewnij się, że odbiornik znajduje się z dala od metalowych przedmiotów.
3. Sprawdź, czy między nadajnikiem a odbiornikiem nie ma innych przeszkód.
4. Sprawdź, czy odbiornik i nadajnik pracują na tej samej częstotliwości.
Wskaźnik zasilania mikrofonu miga Wymień baterie.
PROBLEM ODBIORNIK LUB MIKROFON 
STAN NADAJNIKA
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Zniekształcenie lub niepożądany dźwięk burst Wyświetlacz poziomu RF odbiornika jest włączony 1. Usuń potencjalne pobliskie źródła zakłóceń RF, takie jak odtwarzacze CD, komputerowe urządzenia cyfrowe, systemy monitorowania słuchawek itp.
2. Ustaw odbiornik i nadajnik na różne częstotliwości.
3. Wymień baterie mikrofonu.
4. Jeśli używanych jest wiele systemów, zwiększ odstęp częstotliwości między systemami.
Poziom zniekształceń stopniowo wzrasta Wskaźnik zasilania mikrofonu miga Wymień baterie.

Dokumenty / Zasoby

Bezprzewodowy system mikrofonowy ZERFUN G8 Pro [pdf] Instrukcja obsługi
G8 Pro, bezprzewodowy system mikrofonowy

Dołącz do rozmowy

1 Komentarzy

 1. Mam 2 systemy używane w kościele, chcę używać wszystkich 8 mikrofonów jednocześnie, jak to zrobić, aby się nie znosiły.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.