YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board LOGO

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board PRODUCTZAWARTOŚĆ DOSTAWY

 • Deska Stand Up Paddle (SUP)
 • koniec
 • Pompa powietrza
 • zestaw naprawczy

GENERAŁ

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
Podręcznik nie obejmuje kursu dotyczącego wskazówek bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa, przed pierwszą wyprawą wiosłową zdobądź doświadczenie w obsłudze i obsłudze. Uzyskaj informacje o szkołach sportów wodnych lub w razie potrzeby uczęszczaj na zajęcia. Upewnij się, że prognoza wiatru i fal jest odpowiednia dla Twojej deski wiosłowej i że możesz z niej korzystać w takich warunkach.
Przed uruchomieniem sprawdź lokalne przepisy lub specjalne zezwolenia w każdym kraju. Zawsze utrzymuj deskę wiosłową w dobrym stanie. Każda deska wiosłowa może zostać poważnie uszkodzona przez niewłaściwe użytkowanie. Weź pod uwagę stan morza podczas przyspieszania i sterowania deską. Każdy użytkownik deski powinien mieć na sobie odpowiednią asekurację wypornościową (kamizelkę ratunkową/koło ratunkowe).
Należy pamiętać, że w niektórych krajach noszenie asekuracji wypornościowej zgodnej z przepisami krajowymi jest obowiązkowe. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przy sprzedaży przekazać nowemu właścicielowi.
UWAGA: NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI LUB Z PRODUKTEM MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB, W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, ŚMIERĆ.

 • Sprawdź i przestrzegaj maksymalnej nośności płyty.
 • Zawsze noś pływak ratunkowy zatwierdzony przez Straż Przybrzeżną.
 • Zestaw desek nadaje się tylko dla osób umiejących pływać.
 • Deska wymaga umiejętności balansowania. Korzystaj z planszy tylko z odpowiednimi umiejętnościami.
 • Nigdy nie używaj deski przy wietrze przybrzeżnym (wiatr wiejący od lądu w kierunku wody).
 • Nigdy nie używaj deski w prądach morskich (prądy oddalające się od brzegu).
 • Nie używaj deski na falach.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od brzegu 50m.
 • Zawsze noś smycz bezpieczeństwa (dołączona tylko jako opcja). Wiatr i prąd mogą powodować szybsze dryfowanie deski.
 • Nigdy nie zeskakuj z deski głową do wody.
 • Uważaj na rafy; nie jeździć na progach.
 • Nie zaczepiaj deski wiosłowej do łodzi i nie ciągnij za nią.
 • Deska do wiosłowania Stand Up Paddleboard nie jest zabawką i nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 14 roku życia. Nigdy nie pozwalaj nieletnim korzystać z deski bez nadzoru.
 • Nigdy nie używaj deski po zachodzie słońca, przed świtem lub w okresach słabego oświetlenia.
 • Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tego produktu.
 • Nie wystawiaj deski wiosłowej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdy jest poza wodą.
 • Trzymaj deskę z dala od ostrych przedmiotów.
 • Napełnij komorę powietrzną do odpowiedniego ciśnienia.
 • Nie pompuj kompresorem.
 • Dokręć zawór przed uruchomieniem deski. Po użyciu zwolnij ciśnienie.
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 2 UWAGA/NIEBEZPIECZEŃSTWO/OSTRZEŻENIE
Brak ochrony przed utonięciem
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 1 ZABRONIONE
Use in white water prohibited Use in breakwaters prohibited Use in currents prohibited Use in offshore wind prohibited
YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 3 OBOWIĄZKOWE WYTYCZNE
Najpierw przeczytaj instrukcję Całkowicie napełnij wszystkie komory powietrzne Nadaje się tylko dla pływaków

BEZPIECZEŃSTWO

 • Nigdy nie wiosłuj bez innej osoby w pobliżu, chyba że znajdujesz się w zabezpieczonych kąpieliskach.
 • Nigdy nie używaj deski, jeśli jesteś pod wpływem leków, alkoholu lub narkotyków.
 • Zachowaj ostrożność i dalekowzroczność podczas korzystania z planszy i nigdy nie przeceniaj własnych umiejętności. Podczas wiosłowania używaj mięśni w taki sposób, abyś zawsze mógł wiosłować z powrotem na pokonany dystans.
 • Wiosłuj tylko w wodach przybrzeżnych.
 • Zachowaj odległość od źródeł zasilania, flotsam i innych przeszkód.
 • Przed wyjściem na wodę zapoznaj się z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa, ostrzeżeniami i zasadami dotyczącymi pływania łódką.
 • Sprawdź lokalne informacje o pogodzie, aby sprawdzić aktualną wodę i warunki pogodowe przed wyjściem na wodę. Nie wiosłuj w trudnych warunkach pogodowych.
 • Podczas wiosłowania upewnij się, że ciężar na desce jest zawsze równomiernie rozłożony.
 • Podczas wiosłowania uważaj, aby stopy nie zaplątały się w linkę lub uchwyt do przenoszenia.
 • Nie używaj deski, jeśli jest nieszczelna i traci powietrze. Napraw nieszczelność zgodnie z opisem w rozdziale „Naprawy” lub skontaktuj się z producentem za pośrednictwem adresu serwisowego.
 • Nigdy nie pozwalaj, aby więcej niż jedna osoba korzystała z deski w tym samym czasie. Przeznaczony jest do przewożenia ładunku tylko jednej osoby dorosłej.
 • Dokładnie poinformuj inne osoby o zasadach i instrukcjach bezpieczeństwa, zanim pozwolisz im korzystać z zestawu planszowego.

OSTRZEŻENIE

 • Wiosła, płetwy i napompowana deska są twarde i mogą spowodować obrażenia.
 • Podczas transportu zestawu desek uważaj na osoby postronne.
 • Podczas wiosłowania uważaj na inne osoby znajdujące się w wodzie.
 • Jeśli wpadniesz do wody w niskich temperaturach, możesz dostać hipotermii.
 • Noś kombinezon termiczny podczas wiosłowania na desce w niskich temperaturach.
 • Niebezpieczeństwo uduszenia! Małe dzieci mogą wplątać się w linki i linkę zabezpieczającą deskę i udusić się.
 • Trzymaj deskę z dala od małych dzieci!

UWAGA

 • Ryzyko uszkodzenia! Płyta jest zatwierdzona dla maksymalnego ciśnienia napełniania 1 bar (15 PSI). Przy wyższych ciśnieniach materiał jest nadmiernie rozciągnięty i może się rozerwać.
 • Napompuj deskę do maksymalnego ciśnienia napełniania 1 bara (15 psi).
 • Jeśli ciśnienie przekracza 1 bar (15 psi), otwórz zawór i wypuść trochę powietrza.
 • Zewnętrzna powłoka deski może ulec uszkodzeniu w przypadku kontaktu z innymi przedmiotami i materiałami.
 • Trzymaj deskę z dala od skalistych brzegów, pomostów lub mielizn.
 • Nie dopuszczaj do kontaktu zewnętrznej skóry z olejami, żrącymi płynami lub chemikaliami, takimi jak domowe środki czyszczące, kwas akumulatorowy lub paliwa. Jeśli tak się stanie, dokładnie sprawdź obudowę pod kątem wycieków lub innych uszkodzeń.
 • Trzymaj deskę z dala od ognia i gorących przedmiotów (takich jak zapalone papierosy).
 • Nie przewoź deski w stanie napompowanym w pojazdach.
 • Niebezpieczeństwo utraty ciśnienia! Jeśli zawór nie zostanie prawidłowo zamknięty, ciśnienie w płycie może przypadkowo spaść lub zawór może zostać zanieczyszczony.
 • Zawsze trzymaj zawór zamknięty, gdy nie napompujesz deski ani jej nie opróżnisz.
 • Upewnij się, że obszar wokół zaworu jest zawsze czysty i suchy.
 • Nie dopuścić do przedostania się piasku lub innych zanieczyszczeń do zaworu.
 • W przypadku utraty ciśnienia należy również sprawdzić zawór na wypadek przeciekania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji naprawy.
 • Niebezpieczeństwo dryfowania! Bez liny bezpieczeństwa deska może dryfować i zgubić się.
 • Użyj liny bezpieczeństwa z deską, chyba że znajdujesz się w zabezpieczonych miejscach i możesz bezpiecznie dotrzeć do brzegu pływając.
  Uwagi, gdy deska nie jest używana na wodzie
 • Nie wystawiaj deski na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, szczególnie w wysokich temperaturach, gdy nie znajduje się na wodzie. Ze względu na silne nagrzewanie i rozszerzanie się powietrza wewnątrz deski (do 100 stopni) ciśnienie może znacznie wzrosnąć i doprowadzić do uszkodzenia deski, a nawet pękania szwów. W przypadku stosowania na wodzie ciepło jest rozpraszane przez bezpośredni kontakt z wodą. Transport na bagażniku dachowym jest również nieszkodliwy, gdy pojazd jest w ruchu. Ciepło jest rozpraszane przez strumień powietrza.
 • Przechowuj deskę w cieniu, gdy nie jest używana i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
 • Zmniejsz ciśnienie, wypuszczając powietrze.
 • Napompuj deskę ponownie przed użyciem zgodnie z ogólnymi instrukcjami.

MONTAŻ

Proszę nie używać ostrych narzędzi!

ROZKŁADANIE DESKI
Znajdź gładką i czystą powierzchnię, aby rozłożyć korpus tuby.
W celu wstępnego napełnienia i zapoznania się z nowym produktem YEAZ zalecamy napompowanie go w temperaturze pokojowej. Materiał PVC jest miękki, co ułatwia montaż. Jeśli deska do wiosłowania była przechowywana w temperaturze poniżej 0°C, przechowuj ją w temperaturze 20°C przez 12 godzin przed rozłożeniem.

OBSŁUGA ZAWORUYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 4

Aby napompować deskę, zdejmij nasadkę zabezpieczającą z zaworu. Aby to zrobić, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zawór jest otwierany (przy napompowaniu od dołu) lub zamykany (przy napompowaniu od góry) za pomocą wkładki sprężynowej. Przed rozpoczęciem pompowania upewnij się, że igła wkładki zaworu znajduje się w pozycji „góra”. Jeśli igła znajduje się w pozycji „dolnej”, naciśnij igłę rdzenia zaworu, aż wyskoczy.

INFLACJAYEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 5
Włóż końcówkę węża do zaworu deski i przekręć nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po napompowaniu wyjmij wąż i zamknij nasadkę zabezpieczającą zaworu, aby trwale go uszczelnić.
Używanie kompresora może spowodować uszkodzenie przedmiotu; wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają w przypadku użycia sprężarki.
UWAGA: jaf you expose the paddleboard to the hot sun, please check the air pressure and release a little air, otherwise the material could be overstretched. The ambient temperature affects the internal pressure of the chambers: a deviation of 1°C results in a pressure deviation in the chamber of +/-4 mBar (.06 PSI).

MONTAŻ FIN

Ustaw płetwę w taki sam sposób, jak dwie stałe płetwy. Całkowicie odkręcić śrubę od płetwy. Następnie lekko wkręć luźną śrubę z powrotem w kwadratową nakrętkę. Ułatwia to umieszczenie nakrętki w szynie. Teraz włóż go do otworu pośrodku szyny. Następnie użyj śruby, aby wcisnąć kwadratową nakrętkę w żądane położenie, a teraz całkowicie poluzuj śrubę. Nakrętka pozostaje w szynie prowadzącej. Teraz włóż płetwę za pomocą mosiężnej śruby najpierw w otwór szyny w pozycji pochylonej, a następnie wyprostuj ją i dociśnij płetwę, aż otwór znajdzie się bezpośrednio nad kwadratową nakrętką i zamocuj w niej płetwę za pomocą śruby.YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 6

ZDEJMOWANIE PŁETWY
Odkręć śrubę z kwadratowej nakrętki. Wysuń płetwę, a następnie kwadratową nakrętkę z szyny za pomocą śruby. Natychmiast ponownie przymocuj śrubę i kwadratową nakrętkę do płetwy.

UWALNIANIE POWIETRZA YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 7

Delikatnie naciśnij igłę wkładki zaworu, aby powoli zwolnić nacisk z płyty. Podczas wypuszczania powietrza upewnij się, że wokół zaworu nie ma piasku ani brudu, ani nie dostanie się do środka.

UWAGA: Only remove the valve cover to inflate/deflate the air. This will prevent accidental air leakage and ingress of any particles into the valve.
Teraz zacznij delikatnie zwijać deskę od przodu w kierunku zaworu, aby uwolnić pozostałe powietrze z deski. Załóż nakrętkę zaworu i szczelnie ją zamknij, aby zapobiec przedostawaniu się brudu i wilgoci. Teraz ponownie rozłóż deskę do wiosłowania i zacznij ją zwijać od drugiej strony, gdzie znajduje się zawór. W ten sposób deska jest łatwiejsza do złożenia, a jednocześnie płetwy są lepiej chronione. Umieść dostarczone podkładki piankowe na stałych płetwach dla ochrony.

KORZYSTANIE Z PŁYTY

 • Użyj linki bagażowej do przenoszenia i zabezpieczania dodatkowych przedmiotów na pokładzie.
 • Użyj uchwytu do przenoszenia, jeśli chcesz przewozić deskę na lądzie.
 • Zawsze noś dołączone wiosło podczas korzystania z deski.
 • Jeśli Twoja deska wywróciła się i leży wierzchem deski na powierzchni wody, odwróć ją obiema rękami tak, aby górna część była ponownie skierowana do góry. Jeśli to konieczne, przenieś się na brzeg, jeśli nie możesz tego zrobić z wody.

CZYSZCZENIE

 • Niewłaściwe lub nieregularne czyszczenie zestawu płyt może spowodować uszkodzenie.
 • Nie używaj agresywnych środków czyszczących, szczotek z metalowym lub nylonowym włosiem ani ostrych lub metalowych przedmiotów czyszczących, takich jak noże, twarde szpatułki i tym podobne. Mogą uszkodzić powierzchnie.
 • Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia zestawu płyt.
 • Po każdym użyciu dokładnie wyczyść deskę.
 • Deskę można czyścić, gdy jest napompowana lub gdy powietrze jest spuszczone.
 1. Połóż deskę na gładkiej, płaskiej i suchej powierzchni.
 2. Spryskaj deskę wężem ogrodowym lub wyczyść miękką gąbką zwilżoną czystą wodą z kranu.
 3. Wytrzyj deskę do czysta suchą, miękką ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

MAGAZYNOWANIE

 • Ryzyko uszkodzenia! Niewłaściwe przechowywanie deski i jej akcesoriów może prowadzić do pleśni.
 • Poczekaj, aż wszystkie części zestawu deski całkowicie wyschną przed przechowywaniem.
 • Całkowicie opróżnij płytę i upewnij się, że zawór jest zamocowany w pozycji otwartej.
 • Zwiniętą deskę przechowuj w torbie transportowej.
 • Przechowuj zestaw z dala od dzieci i bezpiecznie zamknięty.
 • Nie umieszczaj żadnych ciężkich ani ostrych przedmiotów na zestawie desek.
 • Sprawdź zestaw desek pod kątem oznak zużycia lub starzenia po dłuższym przechowywaniu.

REMONT

 • Przed każdym użyciem sprawdzaj płytę pod kątem utraty ciśnienia, dziur lub pęknięć.
 • Zawsze spuść powietrze przed naprawą deski.

WYSZUKIWANIE LEK

 1. Upewnij się, że w zaworze nie ma piasku ani innych zanieczyszczeń.
 2. Całkowicie napompuj deskę zgodnie z opisem w rozdziale „Pompowanie”.
 3. Wypłucz płytkę, w tym obszar wokół zaworu, łagodną wodą z mydłem. Jeśli pojawią się bąbelki, przeciek należy naprawić.

Nieszczelny zawór
Jeśli wokół zaworu pojawią się bąbelki, prawdopodobnie oznacza to, że zawór nie domyka się całkowicie. W takim przypadku dokręć zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza do zaworów dostarczonego w zestawie naprawczym.

Wadliwy zawór
Jeśli podczas napompowania deski na obudowie lub wokół zaworu nie tworzą się pęcherzyki, może to oznaczać, że zawór jest uszkodzony:

 1. Załóż nasadkę zaworu na zawór i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić. 2.
 2. Zwilż zamkniętą nakrętkę zaworu wodą z mydłem.
 3. Jeśli teraz tworzą się pęcherzyki, zawór należy całkowicie wymienić (patrz rozdział „Wymiana zaworu”).

Wycieki
Jeśli na zewnętrznej powierzchni tworzą się pęcherzyki, można uszczelnić nieszczelność specjalnym klejem i łatką z materiału dostarczoną w zestawie naprawczym (patrz rozdział „Uszczelnianie nieszczelności”). Jeśli napompowana deska traci sztywność, przyczyną nie musi być przeciek. Wahania temperatury mogą również powodować spadek ciśnienia.

USZCZELNIANIE WYCIEKÓW

 • Ryzyko uszkodzenia!
 • Nie każdy klej nadaje się do naprawy płyty. Naprawy z użyciem nieodpowiedniego kleju mogą prowadzić do dalszych uszkodzeń.
 • Używaj tylko specjalnego kleju do pontonów. Taki klej można nabyć u wyspecjalizowanych sprzedawców.
 • Możesz uszczelnić dziury lub pęknięcia za pomocą kleju i łatek materiału dostarczonych w zestawie naprawczym.
 • Przed naprawą opróżnij deskę.

Mniejsze nieszczelności (mniejsze niż 2 mm)
Nieszczelności mniejsze niż 2 mm można naprawić za pomocą kleju.

 1. dokładnie wyczyść obszar do naprawy.
 2. Poczekaj, aż naprawiony obszar całkowicie wyschnie.
 3. Nałożyć niewielką kroplę kleju na nieszczelność.
 4. pozostawić klej do wyschnięcia na ok. 12 godz. XNUMX godzin.

Większe nieszczelności (większe niż 2 mm)
Nieszczelności większe niż 2 mm można naprawić za pomocą łatek kleju i materiału.

 1. Dokładnie wyczyść miejsce do naprawy i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
 2. Wytnij kawałek łaty materiału, który zachodzi na nieszczelność ok. 1.5 cm z każdej strony.
 3. Nałóż klej na spód wyciętej łaty.
 4. Nałożyć cienką warstwę kleju na nieszczelność i otaczającą zewnętrzną skórę na całej wielkości łaty materiału.
 5. Pozostaw klej na 2-4 minuty, aż stanie się widocznie lepki.
 6. Nałożyć wyciętą łatę materiału na nieszczelność i mocno ją docisnąć.
 7. Pozostaw klej do wyschnięcia na ok. 12 godz. XNUMX godzin.
 8. Aby całkowicie uszczelnić obszar, po wyschnięciu ponownie nałóż klej na krawędzie łaty materiału.
 9. Pozostaw klej do wyschnięcia na ok. 4 godz. XNUMX godzin.

Przed ponownym użyciem deski w wodzie sprawdź, czy przeciek jest naprawdę szczelny. Jeśli bulgotanie nadal występuje, zanieś płytę do specjalistycznego warsztatu w celu naprawy lub skontaktuj się z adresem serwisu podanym w niniejszej instrukcji.

Wymiana zaworu

Jeśli zawór wymaga wymiany, możesz zamówić zawór zamienny pod podanym adresem serwisu.

 1. Wypuść powietrze z deski.
 2. Przekręć nakrętkę zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją.
 3. Umieść klucz do zaworów z dostarczonego zestawu naprawczego na górze zaworu i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go poluzować. Przy tym zamocuj ręką dolną część zaworu wewnątrz deski i upewnij się, że nie wsunie się w deskę.
 4. Umieść zamienny zawór na dolnej części i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić. Upewnij się, że zawór jest wyśrodkowany.
 5. Weź klucz do zaworu i dokręć górną część zaworu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  Przed ponownym użyciem deski sprawdź, czy zawór naprawdę się zamyka.

SPRZEDAŻ

Zutylizować opakowanie zgodnie z rodzajem. Włóż karton i karton do zbiórki makulatury. Folia do kolekcji surowców wtórnych.
Zutylizuj zestaw płytek zgodnie z lokalnymi przepisami i prawami.

GWARANCJA
Gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne wynosi 2 lata przy prawidłowym użytkowaniu

PRODUCENT

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board FIG 8

VEHNSGROUP GmbH
Teatralna ulica 40-42
80333 Monachium
Niemcy
[email chroniony]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Z zastrzeżeniem zmian i błędów
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym, niewłaściwym lub niezgodnym użytkowaniem produktu.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Dokumenty / Zasoby

YEAZ AQUATREK Stand Up Paddle Board [pdf] Instrukcja obsługi
AQUATREK, Stand Up Paddle Board, AQUATREK Stand Up Paddle Board

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.