Twins logo.JPG

Twins Robot odkurzacz 3 w 1 z inteligentną aplikacją Instrukcja obsługi

Odkurzacz Twins Robot 3 w 1 z inteligentną aplikacją.jpg

FIG 1 Download App.JPG

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę przeczytać instrukcję obsługi
carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the
gwarancja, paragon i jeśli to możliwe pudełko z opakowaniem wewnętrznym.

 

1. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ikona ostrzeżenia

 • Należy wziąć pod uwagę instrukcję użytkowania jako część urządzenia i przekazać ją każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.
 • Sprawdź, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają objętościtage w gniazdku elektrycznym.
 • Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadło i zostało uszkodzone. W takim przypadku należy oddać urządzenie do specjalnego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
 • Produkt przeznaczony do użytku domowego i podobnego (w sklepach, biurach i podobnych miejscach pracy, w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania, w obiektach zapewniających zakwaterowanie ze śniadaniem). Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego!
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
 • Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które poruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie!
 • Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
 • Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub jeśli spadło na podłogę i zostało uszkodzone, lub jeśli wpadło do wody.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
 • UWAGA: Use only the charging dock supplied together with this unit for charging.
 • Aby zasilić urządzenie, stosuj tylko bezpieczną małą objętośćtage zgodnie z tabliczką znamionową.
 • Nie zbliżaj rąk do obracającej się części.
 • Nigdy nie zanurzaj odkurzacza w wodzie (nawet jego części)!
 • Nigdy nie odkurzaj bez prawidłowo włożonego systemu filtracji i mikrofiltrów.
 • Nie odkurzaj ostrych przedmiotów (np. szkło, potłuczone), gorących, łatwopalnych, wybuchowych przedmiotów (np. popiołu, gorących niedopałków papierosów, benzyny, rozcieńczalników i oparów aerozoli) ani smarów (np. tłuszczów, olejów), środków żrących (np. kwasów, rozpuszczalników) . Odkurzanie tych przedmiotów może doprowadzić do uszkodzenia filtrów przeciwpyłowych lub odkurzacza.
 • Pory filtrów mogą zostać zatkane podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu (np. drobnego piasku, pyłu cementowego, tynku). W ten sposób przepuszczalność powietrza zostanie zmniejszona, a wydajność ssania spadnie. W takim przypadku wyczyść filtry, nawet jeśli pojemnik na kurz nie jest jeszcze pełny.
 • Zawsze najpierw wyłącz odkurzacz i odłącz przewód zasilający od zasilania, a dopiero potem opróżnij pojemnik na kurz, wyczyść/wymień mikrofiltry, wyczyść odkurzacz lub jego akcesoria.
 • Nigdy nie wystawiaj odkurzacza na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, bezpośrednie promieniowanie słoneczne itp.).
 • Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż przeznaczenie opisane w niniejszej instrukcji obsługi!
 • Odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 • Zabezpiecz szczeliny w podłodze (np. listwę progową), aby uniknąć uszkodzenia szczotek obrotowych. Połączenia te mogą również ograniczać zacinanie się włosia szczotki przez odkurzacz w szczelinach.
 • This device can not be used on a carpet whose pile length is over 1 cm. At the same time, the vacuum cleaner may not function properly on some types of dark carpets which surface „deceives” the sensors an can cause chaotic movements of the vacuum cleaner or its failure to reach some parts of the floor. Robot vacuum cleaner can cross floor
  transition strips/thresholds of approx. 2 cm in height.
 • Podejmij środki ostrożności, aby rozwiązać problem, który może spowodować kłopoty z czyszczeniem, takie jak:
  • Keep the easily knock over objects in a safe place.
  • Permian the edge of the carpet.
  • The hanging table cloth and curtain should not touch the ground.
  • The flammable object should be cut from the fire source.
  • Sort out the tangled power cord on the floor.
  • Pick up the newspaper, book, magazine and large piece of paper scattered on the floor.
 • Przed czyszczeniem sprawdź, czy szczotka główna jest prawidłowo zamocowana wewnątrz robota.
 • Sprawdź, czy kosz na śmieci jest pusty i upewnij się, że został naprawiony, zanim zacznie działać.
 • Sprawdź, czy czujnik wysokości nad ziemią jest wyczyszczony.
 • Jeśli potrzebujesz posprzątać tylko jeden pokój, zamknij drzwi.
 • If the room which needs to be cleaned wants a partition, you can place the virtual wall,
  at the same time, check the facing opening width.
 • Please be aware that device needs 11 cm of clearance underneath furniture so that it will
  not become trapped.
 • Do NOT drop the Robot, should this happen, run the Robot to see that everything is okay
  before letting it operate by itself without you being present.
 • Jeśli bateria przecieka, natychmiast ją wyjmij; może to uszkodzić odkurzacz.
 • Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób ubezwłasnowolnionych. Osoba, która połknęłaby baterie, musi natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Zutylizuj rozładowaną baterię w odpowiedni sposób.
 • Nigdy nie używaj urządzenia do żadnego innego celu niż ten, do którego jest przeznaczony, opisany w niniejszej instrukcji obsługi! To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia
  akcesoria i gwarancja na urządzenie nie mają zastosowania w przypadku nieprzestrzegania powyższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Za niewłaściwe użytkowanie urządzenia uważa się również brak wymiany lub regularnej konserwacji wszystkich filtrów, a także stosowanie nieoryginalnych filtrów, których właściwości spowodowały awarię lub uszkodzenie odkurzacza.

Połączenie bezprzewodowe i kompatybilność

 • Firma ETA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody ani za jakąkolwiek utratę danych lub utratę danych z powodu wycieku informacji podczas komunikacji bezprzewodowej.
 • Nie można zagwarantować udanej komunikacji bezprzewodowej w 100% na wszystkich urządzeniach Smart i sieciach Wi-Fi (routerach). Ze względu na różnorodność urządzeń na rynku, mogą wystąpić przypadki, w których charakter lub specyfikacja danego urządzenia inteligentnego lub sieci Wifi (routera) uniemożliwiają połączenie lub są w jakiś sposób zakłócone. Ponadto na sukces komunikacji bezprzewodowej w sieci Wifi wpływa kilka czynników, w tym konfiguracja sprzętu i oprogramowania. Na połączenie między robotem a Twoją siecią Wi-Fi mogą również negatywnie wpływać otaczające sieci Wi-Fi, które mogą być dostrojone do tego samego kanału i zakłócać połączenia (np. na osiedlach, apartamentowcach itp.). Fakty te nie stanowią powodu do reklamacji urządzenia.

The application is owned and operated by a third party (hereinafter the “Subject”) different from
HP TRONIC Zlín, Ltd. (hereinafter the „Seller“). No personal information is transmitted between the Subject and the Seller. When registering for the application, the customer transfers the personal data directly to the Subject, which becomes the personal data controller. The Application and the associated privacy policy are governed by the Rules of the Subject.

FIG 2 Wireless connection and compatibility.JPG

FIG 3 Wireless connection and compatibility.JPG

 

2. ZASTOSOWANIE

Produkt, stosowany głównie w domu, pokojach hotelowych i małych biurach, nadaje się do czyszczenia różnych dywanów o krótkich włosach, podłóg drewnianych, twardych podłóg, płytek ceramicznych itp.

Ponieważ odkurzacz swobodnie porusza się w przestrzeni Twojego domu, konieczne jest dostosowanie otoczenia do tego faktu. Przed użyciem należy usunąć z podłogi wszystkie niechciane przedmioty (rozciągnięte kable, porozrzucane ubrania, papiery, torby itp.), które mogłyby utrudniać ruch odkurzacza lub odwrotnie, delikatne przedmioty (np. szklane i ceramiczne wazony), które mogłyby ulec uszkodzeniu przez odkurzacz.

W przypadku korzystania z urządzenia w mieszkaniu kilkupiętrowym konieczne jest przenoszenie stacji ładującej wraz z urządzeniem z jednej kondygnacji na drugą.

 

3. KOMPONENTY PRODUKTU

3.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

RYS 4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.JPG

RYS 5 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.JPG

RYS 6 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.JPG

3.2 ODKURZACZ ROBOTYCZNY

FIG 7 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

FIG 8 ROBOTIC VACUUM CLEANER.JPG

A – Odkurzacz automatyczny
A1 – Przedni zderzak
A2 – Sensors against falling downstairs
A3 – Charging contacts
A4 – Storage battery compartment cover
A5 – Drive Wheels (Left / Right)
A6 – Koło przednie
A7 – Side brush
A8 – Osłona szczotki głównej
A9 – Laser module
A10 – Charging dock IR sensor

A11 – Anti-collision IR sensor
A12 – Loudspeaker
A13 – Exhaust grille
A14 –RESET button
A15 – Main brush lock button
A16 – Szczotka główna

B – Dirt hopper / water tank
C – Panel sterowania

3.3 POJEMNIK NA ŚMIECI / ZBIORNIK NA WODĘ

FIG 9 DUSTBIN OR WATER TANK.JPG

3.4 PANEL STEROWANIA

RYS 10 PANEL STEROWANIA.JPG

3.5 DOK ŁADUJĄCY Z JEDNOSTKĄ ODPROWADZAJĄCĄ BRUD

FIG 11 CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

D – Charging dock with the dirt extraction unit
D1 – START button (automatic cleaning) /
SPOT (local cleaning) / STOP (PAUSE)
D2 – Return to charging dock button
D3 – Dust bag indicator lamp
D4 – Charging lamp
D5 – Dirt extraction fan indicator lamp
D6 – Charging contacts
D7 – IR sensor
D8 – Robot vacuum connection opening

D9 – Cover
D10 – Protection filter
D11 – Power supply connector
D12 – Exhaust filter grille
D13 – Exhaust filter

E – Supply cable
F – Dust bag
F1 – Handle

3.6 ZDALNE STEROWANIE

RYS 12 ZDALNE STEROWANIE.JPG

 

3.7 MOP EXTENSION

FIG 13 MOP EXTENSION.JPG

3.8 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Main brush: ETA624000190
Side brushes (2x): ETA624000140
Set HEPA filter and foam filter: ETA624000260
Mop: ETA624000220
Dust bag: ETA624000280

 

4. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Remove all packing material, remove vacuum cleaner and accessories.
Remove any adhesive, stickers, or paper from the vacuum cleaner.

4.1 VACUUM CLEANER PREPARATION
Fit the dirt container B or mop unit H, according to intended use.

4.2 INSTALACJA DOKU ŁADUJĄCEGO Z JEDNOSTKĄ ODPROWADZAJĄCĄ BRUD

 1. Place the charging dock with the dirt extraction unit on the floor, at a distance of approx. 6 cm from the wall. Be sure there is sufficient space at the sides of the charging dock (at least 0.5 m) and before the charging dock (at least 1.2 m). Avoid exposure of the charging dock with the dust extraction unit to sun.
 2. Connect supply cable E to the charging dock, and then to the mains.

FIG 14 INSTALLATION OF THE CHARGING DOCK WITH THE DIRT EXTRACTION UNIT.JPG

 

5. UŻYWANIE ODKURZACZA

Uwaga
The device has voice notification function which can be set in various languages (this function can be deactivated).

Włóż baterię do pilota, przestrzegaj prawidłowej biegunowości (2 sztuki, typ baterii AAA).

5.1 SWITCHING ON THE VACUUM CLEANER

 1. Press button C1 for approx. 3 seconds.
 2. Light buttons will be on, initial sound signal, and then the switched-on voice message will be heard.

5.2 ŁADOWANIE AKUMULATORA

 1. Check correct connection of the charging dock with the dust extraction unit to the mains
  (podświetlane przyciski D1, D2 i wskaźnik lamp D4 musi być włączony).
 2. Place robot vacuum near the charging dock, press button C2/D2/G8 and wait until the
  robot vacuum has correctly approached to the charging contacts. If the battery is too
  low, place the device close to the charging contacts.

FIG 15 BATTERY CHARGING.JPG

FIG 16 BATTERY CHARGING.JPG

* Note: The stated operating times are based on ETA‘s internal testing and only apply to a new and fully charged battery. Depending on the age and wear of the battery, the operating time decreases.

Uwagi

 • Standard charging time is approx. 6 hours.
 • After cleaning, the device will automatically go to the charging dock.
 • Aplikacja „ETA SMART” ułatwia sprawdzenie stanu baterii. Aplikację można również w dowolnym momencie odesłać z powrotem do stacji ładującej.

5.3 START / STANDBY MODE / SLEEP MODE
Zacznij sprzątać)
Switch on the robot vacuum using any of buttons C1/D1/G1/G2/G5 or get it out of the sleep mode.

Tryb gotowości (pauza)
Press any of buttons C1/D1/G1 to interrupt cleaning operation and switch on stand by mode. When in stand by mode, the robot vacuum does not move, blue backlit buttons C1 and C2 are on

Tryb uśpienia
After approx. 20 minutes of inactivity, the robot vacuum will automatically go to sleep mode. Press any of buttons C1/G1 to switch it over to stand by mode (blue backlit buttons C1 and C2 go out.

Uwagi
The device must go out from the charging dock for the cleaning. Place the charging dock appropriately, according to the instructions above, and do not change its location to allow the device to return back to the charging dock after cleaning.

5.4 TRYBY CZYSZCZENIA I FUNKCJE URZĄDZENIA BEZ KORZYSTANIA Z APLIKACJI ETA SMART

Sterowanie ręczne
You can operate the device manually using G2 direction buttons and clean only the areas where cleaning is necessary.

Uwagi
When controlling the device manually, allways monitor its operation. Particular attention should be paid when switching on BACK direction, because the device has not any sensors at its back side to avoid falling down the stairs.

Smart automatic cleaning
Press any of buttons C1/D1/G1. During cleaning, the vacuum cleaner moves gradually and systematically in the space according to the programmed route. It divides the space into individual segments. As soon as the vacuum cleaner cleans the entire available space, it automatically searches for the charging station. This is the most used method of cleaning

Lokalne sprzątanie
Press button G5 or press and hold (approx. 3 seconds) button D1. The device will be switched on at full power and observe programmed route when cleaning the area (square 1.8 x 1.8 m). When cleaning has been completed, the device will return to the charging dock automatically. When cleaning is complete, the vacuum cleaner stops and goes into standby mode. This cleaning mode is suitable for cleaning a small soiled area.

Ustawienie poziomu mocy ssania
Suction power can be changed using buttons G3. 3 levels are on choice.

Przełączanie dampening intensity levels
Use G6 button to switch over various dampzwiększanie poziomów intensywności. Do wyboru 4 poziomy. Ta funkcja jest dostępna tylko z mopem H (patrz poniżej).

Switching on/off acoustic signals (voice messages)
Use buttons G4 to switch on/off acoustic signals and voice messages.

Return to the charging dock with dust extraction unit
After completion of cleaning, the device can automatically return back to the charging dock. You can also send the device back to the charging dock using buttons C2/D2/G8.

Przycisk reset
Press RESET button A14 using a suitable tool to switch off the robot vacuum.

Automatic extraction of dirt in the extraction unit
After completion of cleaning and return to the charging dock with extraction unit, the dirt accumulated in container B of the robot vacuum will be automatically extracted. Also, check filling status of the dust bag F and replace it regularly.

5.5 USING THE MOPING ATTACHMENT

FIG 17 USING THE MOPING ATTACHMENT.JPG

4. Switch on the device and select the required cleaning mode.

Uwagi

 • Przy mopowaniu zalecamy sprzątanie poszczególnych pomieszczeń.
 • Podczas mopowania sprawdź odkurzacz i w razie potrzeby dolej wody do nasadki mopującej lub opłucz mop.
 • Nie używaj nasadki do mopa na dywanach i zapobiegaj uderzaniu odkurzacza o dywan.
 • After use, remove the mop unit, clean it and drain excessive water. Do not leave it installed on the vacuum cleaner while charging.

5.6 PONADVIEW SYGNAŁÓW ŚWIETLNYCH

Uwaga
Some light signals can have several meanings. Meanings of light signals are supported by voice notifications or, as the case may be, by relevant notifications in the “ETA SMART” application .

ODKURZACZ ROBOTA

FIG 18 ROBOT VACUUM CLEANER.JPG

DOK ŁADUJĄCY Z JEDNOSTKĄ ODSYSANIA PYŁU

FIG 19 CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

Uwaga
For full description of all error messages please refer to chapter 8. SOLVING THE PROBLEMS.

 

6. APLIKACJA ETA SMART

W trybie prostej obsługi urządzenie można obsługiwać za pomocą przycisków na panelu sterowania C lub na pilocie F (patrz wyżej). Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia, będziesz musiał zainstalować i korzystać z inteligentnej aplikacji „ETA SMART”, pozwalającej na rozszerzenie funkcjonalności odkurzacza i zwiększenie komfortu użytkowania.

All other information, operating instructions of the app, instructions and hints for successful
pairing with home network can be found at:

www.etasince1943.com/robot
Aplikacja jest dostępna w Apple Store lub w bazie danych Google Play (lub użyj poniższego kodu QR w celu ułatwienia instalacji:

FIG 20 APPLICATION ETA SMART.jpg

Uwagi
Jeśli kod QR nie jest aktywny, znajdź aplikację ręcznie (po jej nazwie).

 

7. KONSERWACJA ODKURZACZA

Regularnie przeprowadzaj konserwację i czyszczenie, w zależności od częstotliwości użytkowania i ilości czyszczenia. W bardziej zanieczyszczonym środowisku (gospodarstwo domowe) wymagana będzie częstsza konserwacja. Nieprzeprowadzenie konserwacji może spowodować uszkodzenie odkurzacza i jego elementów!

7.1 CHARGING CONTACTS CLEANING
Disconnect the device from mains and remove the charging dock! Clean charging contacts (A3, B2, D6) with clean cloth. Clean at least once a month. Do not use aggressive cleaning agents or oils to clean the contacts.

FIG 21 CHARGING CONTACTS CLEANING.JPG

7.2 CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA BRUD/ZBIORNIKA WODY, FILTRÓW I MOP
1. Wyjmij pojemnik na brud B z dołączonym mopem H z odkurzacza robota. Naciśnij przyciski H1 i odłącz mop od pojemnika na brud. Usuń brud razem z normalnymi odpadami domowymi.

FIG 22 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

2. Spuść pozostałą wodę ze zbiornika.

FIG 23 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

3. Clean the dirt tank with the tool I (or other suitable).
4. Remove the filters from the dirt tank and clean them with tool I (or other suitable). Blow or knock the HEPA filter B4 gently. Plastic foam filter B5 and cover B3 can be rinsed in running water.

FIG 24 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

5. Remove mop H1 from mop unit H. Wipe the mop unit surface with soft cloth and rinse
mop H1 in running water.

FIG 25 CLEANING OF DIRT CONTAINER.JPG

OGŁOSZENIE

 • Do czyszczenia filtrów nie używaj agresywnych detergentów ani środków czyszczących ani gorącej wody
 • Zaleca się czyszczenie na sucho w celu utrzymania parametrów filtra HEPA.
 • Jeśli zdecydujesz się na mycie filtra HEPA wodą, jego zdolność filtrowania zostanie zmniejszona.
 • Maksymalna liczba płukań filtra to 3x. Następnie należy kupić nowy.
 • Zaleca się wymianę filtra HEPA co najmniej dwa razy w roku.
 • Filtry nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.
 • Nieudane czyszczenie i ewentualna wymiana filtrów może doprowadzić do awarii odkurzacza!

6. After completion of maintenance operations, allow all parts to dry thoroughly. Then store
them together with the robot vacuum in an appropriate and safe place.

7.3 MAIN BRUSH CLEANING

 1. Press lock button A15 and remove cover A8. Then remove main brush A16 from the robot vacuum.
 2. Wyczyść szczotkę główną za pomocą narzędzia do czyszczenia I (lub innego odpowiedniego). Możesz również użyć nożyczek, aby usunąć splątane włosy/włosy. Wytrzyj pokrywę głównej szczotki i komorę głównej szczotki miękką, suchą szmatką.

FIG 26 MAIN BRUSH CLEANING.JPG

7.4 CLEANING THE SIDE BRUSH

 1. Unscrew the safety screw using a screwdriver.
 2. Extract side brush and remove wrapped hair on the brush.
 3. Fit the brush back on the robot vacuum.

FIG 27 CLEANING THE SIDE BRUSH.JPG

7.5 WHEELS CLEANING
Clean the front, left and right wheels with the I tool. Front caster A6 with its bearing can be dismounted for easier maintenance, using flat screwdriver. Insert the screwdriver under the rubber caster and release the caster by pushing it upwards. After cleaning, fit the caster on its place again (a click must be heard).

FIG 28 WHEELS CLEANING.JPG

OGŁOSZENIE
Some hair / pet’s hair may be wrapped around the wheel axes and other dirt may stick. Inspect and clean the wheels regularly.

7.6 SENSORS CLEANING
Po każdym czyszczeniu wyczyścić czujniki narzędziem I (lub innym odpowiednim).

FIG 29 SENSORS CLEANING.JPG

7.7 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT
1. Flip up cover D9 and remove bag F filled with dust. Dispose the bag into municipal waste. Insert a new dust bag.

FIG 30 CLEANING THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT.JPG

2. Remove exhaust grille D12 and exhaust filter D13. Rinse the grille and the filter in running water, allow them to dry thoroughly and fit in place.

Uwaga
Dust and dirt can be accumulated around orifice D8. Be careful when maintaining or handling the charging dock.

 

8. PROBLEMY ROZWIĄZANIA

FIG 31 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

8.1 WSKAŹNIK LAMPS OF THE CHARGING DOCK WITH DUST EXTRACTION UNIT – ERROR MESSAGES

FIG 32 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

FIG 33 PROBLEMS SOLUTIONS.JPG

 

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RYS 34 SPECYFIKACJA TECHNICZNA.JPG

Kompatybilność:
System operacyjny urządzenia inteligentnego – Android 4.1 and higher
– IOS 9.0 and higher
Sieć Wi-Fi – 2.4 Ghz
– WPA1 and WPA2 security (recommended WPA2)

OGŁOSZENIE
Urządzenie nie może być obsługiwane w sieciach Wifi zabezpieczonych IEEE 802.1X (zwykle korporacyjne sieci Wifi).

FIG 35 Charging station.JPG

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type ETA6240 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the
ETA internet address.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych dla danego modelu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji aplikacji ETA SMART bez wcześniejszego powiadomienia. Ze względu na charakter takich zmian/aktualizacji niektóre informacje lub procedury zawarte w niniejszej instrukcji mogą stać się przestarzałe lub może ich brakować.

Gwarancja 24 miesiące nie obejmuje zmniejszenia pojemności efektywnej akumulatora spowodowanej jego użytkowaniem lub wiekiem. Pojemność efektywna stopniowo maleje w zależności od sposobu użytkowania akumulatora.

Rozleglejszą konserwację lub konserwację wymagającą ingerencji w wewnętrzne części urządzenia musi przeprowadzić profesjonalny serwis! Nieprzestrzeganie zaleceń producenta spowoduje wygaśnięcie prawa do naprawy gwarancyjnej!

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA

FIG 36 ENVIRONMENTAL PROTECTION.jpg

Jeśli pozwalają na to wymiary, na wszystkich częściach znajdują się etykiety materiałów użytych do produkcji opakowań, komponentów i akcesoriów oraz ich recyklingu. Symbole określone na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznaczają, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu oddaj go w specjalnych punktach zbiórki, gdzie zostanie odebrany bezpłatnie. Odpowiednia utylizacja produktu może pomóc w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobiegać ewentualnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby być możliwymi konsekwencjami niewłaściwej utylizacji odpadów. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów zgodnie z przepisami krajowymi mogą zostać nałożone kary pieniężne. Urządzenie wyposażone jest w baterię Li-Ion o długiej żywotności. Ze względu na ochronę środowiska konieczne jest wyjęcie baterii z urządzenia po jego okresie użytkowania, a bateria i urządzenie muszą być bezpiecznie zutylizowane w specjalnych sieciach zbiórki. Zapytaj o więcej szczegółów w lokalnym urzędzie lub w lokalnym miejscu zbiórki odpadów. Ze względu na ochronę środowiska konieczne jest wyjęcie baterii z urządzenia po jego okresie użytkowania, a bateria i urządzenie muszą być bezpiecznie zutylizowane w specjalnych sieciach zbiórki. Zapytaj o więcej szczegółów w lokalnym urzędzie lub w lokalnym miejscu zbiórki odpadów.

Battery removing
Unscrew 8 screws of the battery cover on the bottom side of the robot vacuum. Remove the battery and unplug the connector. Remove the battery and unplug the connector. For unplugging the connector use more force for advantage przezwyciężenia bezpiecznika zabezpieczającego przed samoczynnym rozłączeniem.

Symbol 1TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE ZANURZAĆ W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH. ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA, TRZYMAĆ PLASTIKOWĄ TORBĘ Z DALA OD NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE NALEŻY UŻYWAĆ TEJ TORBY W ŁÓŻKACH, ŁÓŻKACH, WÓZKACH LUB KOJECACH. TA TORBA NIE JEST ZABAWKĄ.

Symbol 2.JPG

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Odkurzacz Twins Robot 3 w 1 z inteligentną aplikacją [pdf] Instrukcja obsługi
Odkurzacz robota, inteligentna aplikacja do odkurzacza robota, odkurzacz 3 w 1

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.