Podręcznik użytkownika Trust Power Bank

Instrukcje bezpieczeństwa

 1. Nie wystawiaj na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne lub ogień, unikaj nagłych zmian temperatury.
 2. Nie używać ani nie przechowywać w wilgotnych lub mokrych warunkach.
 3. Nie używać w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.
 4. Nie podpalaj ani nie spalaj.
 5. Unikaj kontaktu z chemikaliami baterii
 6. Nie rzucaj, nie potrząsaj, nie wibruj, nie upuszczaj, nie zgniataj, nie uderzaj ani nie nadużywaj.
 7. Nie przykrywaj przedmiotami, które mogą wpłynąć na odprowadzanie ciepła.
 8. Używaj wyłącznie dostarczonych kabli lub kabli dołączonych do urządzenia.
 9. Odłącz, gdy nie jest używany, nie ładuj ani nie rozładowuj bez nadzoru.
 10. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 11. Ten produkt może być używany przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Zaufaj bankowi mocy [pdf] Podręcznik użytkownika
Zaufanie, Power Bank, 22790

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.