TRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-LOGO

TRIPP-LITE DMPDS4970 Portable Digital Signage Stand for 49-Inch to 70-Inch Screens

TRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-PRODUCT

Instrukcje bezpieczeństwa

  • Nie rozpoczynaj instalacji, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące instrukcji lub ostrzeżeń, odwiedź stronę tripplite.com/support.
  • Ten uchwyt został zaprojektowany do instalacji i użytkowania WYŁĄCZNIE w sposób określony w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa instalacja tego produktu może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia.
  • Ten produkt powinien być instalowany wyłącznie przez osobę o dobrych zdolnościach mechanicznych, z podstawowym doświadczeniem budowlanym i pełnym zrozumieniem niniejszej instrukcji obsługi.
  • Upewnij się, że powierzchnia montażowa może bezpiecznie wytrzymać łączne obciążenie sprzętu oraz całego podłączonego sprzętu i komponentów.
  • Do bezpiecznego podnoszenia i pozycjonowania sprzętu należy zawsze używać asystenta lub mechanicznego sprzętu do podnoszenia.
  • Mocno dokręć śruby, ale nie za mocno. Zbyt mocne dokręcenie śrub może uszkodzić przedmioty, znacznie zmniejszając ich siłę trzymania.
  • Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Używanie tego produktu na zewnątrz może prowadzić do awarii produktu i obrażeń ciała.

Gwarancja i rejestracja produktu

5-letnia ograniczona gwarancja
Sprzedawca gwarantuje, że ten produkt, jeśli jest używany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi instrukcjami, będzie wolny od oryginalnych wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego zakupu. Jeśli produkt okaże się wadliwy pod względem materiału lub wykonania w tym okresie, Sprzedawca naprawi lub wymieni produkt, według własnego uznania.
NINIEJSZA GWARANCJA NIE DOTYCZY NORMALNEGO ZUŻYCIA ANI SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z WYPADKU, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA, NADUŻYCIA LUB ZANIEDBANIA. SPRZEDAJĄCY NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ GWARANCJA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. Z WYJĄTKIEM ZAKRESÓW ZABRONIONYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI, SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI OKREŚLONEGO POWYŻEJ; A NINIEJSZA GWARANCJA WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE I WTÓRNE. (Niektóre stany nie zezwalają na ograniczanie czasu trwania dorozumianej gwarancji, a niektóre stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Niniejsza gwarancja daje Ci określone prawa , a Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji).
OSTRZEŻENIE: Indywidualny użytkownik powinien przed użyciem określić, czy to urządzenie jest odpowiednie, adekwatne lub bezpieczne do zamierzonego zastosowania. Ponieważ poszczególne zastosowania podlegają dużym wahaniom, producent nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do przydatności lub przydatności tych urządzeń do żadnego konkretnego zastosowania.

Rejestracja produktu
Odwiedzić tripplite.com/warranty aby zarejestrować swój nowy produkt Tripp Lite. Automatycznie weźmiesz udział w losowaniu, aby mieć szansę na wygranie DARMOWEGO produktu Tripp Lite! *
Brak konieczności zakupu. Unieważnij tam, gdzie jest to zabronione. Obowiązują pewne ograniczenia. Widzieć webstronie o szczegóły.
Tripp Lite prowadzi politykę ciągłego doskonalenia. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia i ilustracje mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

Lista kontrolna komponentów

IMPORTANT: Ensure you have received all parts according to the component checklist prior to installing. If any parts are missing or faulty, visit tripplite.com/support for service.

Package W – F through HTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-1
Pakiet PTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-2
Pakiet MTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-3

Montaż stojakaTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-4
Mocowanie wsporników do wyświetlaczaTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-5

Make sure the cable clips (P-B) are attached to the upper bracket for the following security installations:TRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-6

Mocowanie wyświetlacza do stojakaTRIPP-LITE-DMPDS4970-Portable-Digital-SignageStand-for-49-Inch-to-70-Inch-Screens-FIG-7

To prevent the display from tipping, an anti-fall wire rope should be installed.

UTRZYMANIE

Sprawdzaj w regularnych odstępach czasu (przynajmniej co 3 miesiące), aby upewnić się, że wyświetlacz jest bezpieczny i bezpieczny w użyciu.

Dokumenty / Zasoby

TRIPP-LITE DMPDS4970 Portable Digital Signage Stand for 49-Inch to 70-Inch Screens [pdf] Instrukcja obsługi
DMPDS4970, Portable Digital Signage Stand for 49-Inch to 70-Inch Screens

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.