Ściemniacz wtykowy Honeywell (pojedyncza wtyczka) 39443 / ZW3104 Instrukcja obsługi

Ściemniacz wtykowy Honeywell (pojedyncza wtyczka) SKU: 39443 / ZW3104 Szybki start To jest ściemniacz światła dla . Aby uruchomić to urządzenie, podłącz je do zasilania sieciowego. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub stanowić naruszenie prawa. Wytwórca, …