NOTIFIER 30-2021-24 i 30-2021E-24 Ultrafioletowe czujki płomienia Instrukcja obsługi

Dowiedz się więcej o bardzo czułej ultrafioletowej czujce płomieni Pyrotector i jej zastosowaniach w modelach 30-2021-24 i 30-2021E-24. Zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach, czujki te nadają się do różnych obszarów i działają na 24 VDC. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji.