Instrukcja obsługi zewnętrznej kamery monitoringu Swann Spotlight

Instrukcja obsługi zewnętrznej kamery monitoringu Swann SpotlightVIEW ZASILANIE KAMERY Podłącz kamerę do zasilacza za pomocą kabla zasilania i sieci Ethernet, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, jak pokazano poniżej. Upewnij się, że kamera znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. …