SUNFORCE 1600334 Solarne łańcuchy świetlne z instrukcją instalacji pilota

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control OVERVIEW IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY WARNING:  Prior to hanging the bulbs, make sure they do not rest upon any hot surface or where they could become damaged. If you are charging the batteries without attaching the bulbs, keep the bulbs in the retail box …

SUNFORCE 80033 Łańcuchy słoneczne z instrukcją obsługi pilota

SUNFORCE 80033 Solarne łańcuchy świetlne z pilotem OSTRZEŻENIE: Przed zawieszeniem żarówek należy upewnić się, że nie spoczywają one na gorącej powierzchni lub gdzie mogą ulec uszkodzeniu. Jeśli ładujesz akumulatory bez mocowania żarówek, przechowuj je w opakowaniu detalicznym lub przechowuj je bezpiecznie w pomieszczeniach, aby zapobiec…