Apple Watch Series SE 44mm 2022 Instrukcja obsługi inteligentnego zegarka

Apple Watch Series SE 44mm Inteligentny zegarek 2022 Przed użyciem Apple Watch ponownieview Podręcznik użytkownika Apple Watch pod adresem support.apple.com/guide/watch. Możesz także użyć Apple Books, aby pobrać przewodnik (jeśli jest dostępny). Zachowaj dokumentację do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczeństwo i obsługa Zobacz „Bezpieczeństwo i obsługa” w Podręczniku użytkownika Apple Watch. Apple Watch, jego systemy operacyjne i czujniki stanu nie są…