Instrukcja obsługi pistoletu do masażu HoMedics PGM-1000-AU Pro

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi pistoletów masujących HoMedics PGM-1000-AU i PGM-1000-AU Pro. Niniejszy dokument zawiera ważne środki ostrożności i informacje dotyczące gwarancji. Trzymaj włosy, odzież i biżuterię z dala od ruchomych części podczas użytkowania. Kobiety w ciąży, diabetycy i osoby z rozrusznikiem serca powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Niewskazany dla osób z deficytami sensorycznymi.