JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Instrukcja obsługi

Listwa dźwiękowa JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Wszystkie produkty: Przeczytaj niniejsze instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Czyścić tylko suchą ściereczką. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj to urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta. Nie instaluj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak…