Instrukcja obsługi roweru elektrycznego JETSON

Instrukcja obsługi roweru elektrycznego JETSON Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz upewnić się, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa . Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Przed każdym cyklem operacji operator wykonuje …