Anko DP317 Hollywood Mirror Instrukcja obsługi

anko DP317 Hollywood Mirror Ostrzeżenia Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj i zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli znasz ten produkt. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one …