kbice FDFM1JA01 Instrukcja obsługi samodozującej kostkarki do lodu

Ta skrócona instrukcja obsługi samodozującej maszyny do lodu Nugget FDFM1JA01 zawiera wymagania dotyczące instalacji i instrukcje użytkowania. Dowiedz się o wymaganiach dotyczących wolnej przestrzeni, wymaganiach dotyczących instalacji elektrycznej i wody oraz o tym, jak napełniać i przepłukiwać urządzenie. Popraw jakość lodu za pomocą wody destylowanej lub filtrowanej.