Anko DP352 Pełna instrukcja obsługi Hollywood Mirror

anko DP352 Lustro hollywoodzkie o pełnej długości Ostrzeżenia Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli znasz ten produkt. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że…