Instrukcja obsługi bezprzewodowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho z serii BISSELL 2551 Crosswave

CROSSWAVE® CORDLESS INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA 2551 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA CROSSWAVE® CORDLESS. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed przystąpieniem do konserwacji. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych podstawowe środki ostrożności…