Instrukcja obsługi HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Mata do rozciągania

Instrukcja obsługi HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maty, w tym środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym, oparzeniom i obrażeniom. Instrukcja radzi również użytkownikom, aby używali maty wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i nie używali akcesoriów niezalecanych przez firmę HoMedics. Ważne jest, aby użytkownicy przeczytali wszystkie instrukcje przed użyciem i dbali o to, aby otwory wentylacyjne były wolne od kłaczków i włosów. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego.