Instrukcja obsługi słuchawek bezprzewodowych JBL BAR21SUBMK2

Bezprzewodowe słuchawki JBL BAR21SUBMK2 Pobierz pełną kartę gwarancyjną i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz inne przydatne informacje z naszej witryny website: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Dla wszystkich produktów Przeczytaj te instrukcje. Zachowaj te instrukcje. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Czyścić tylko suchą ściereczką. Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj to urządzenie zgodnie z…