PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Instrukcja obsługi

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz Transceiver-Remote Instrukcja obsługi Włączanie/wyłączanie Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż ZIELONA dioda LED zacznie migać lub zaświeci się. Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zacznie migać CZERWONA dioda LED. Parowanie (tryb rejestracji) Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie zestawu słuchawkowego…