lowes 49300325 5 Instrukcja obsługi żyrandola świetlnego

lowes 49300325 5 Żyrandol świetlny OVERVIEW Sprzęt (Części nie mają skali) NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed przystąpieniem do montażu, obsługi lub instalacji produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Wyłączyć prąd w głównej skrzynce bezpieczników (lub skrzynce bezpieczników)…