Przełącznik wtykowy Honeywell (pojedyncza wtyczka) 39444/ ZW4103 Instrukcja obsługi

Przełącznik wtykowy Honeywell (pojedyncza wtyczka) SKU: 39444/ ZW4103 Szybki start To jest włącznik/wyłącznik zasilania dla . Aby uruchomić to urządzenie, podłącz je do zasilania sieciowego. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne lub stanowić naruszenie prawa. Wytwórca, …