Podkładka ładująca Mous A669 z instrukcją MagSafe

Dowiedz się, jak bezpiecznie i prawidłowo używać podkładki ładującej Mous A669 z MagSafe® z tej instrukcji obsługi. Zapewnij kompatybilność i unikaj interferencji z metalowymi przedmiotami, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania. Zawiera ładowarkę i kabel USB-C.

Instrukcja obsługi modułu ładowarki Apple C222 MagSafe

Dowiedz się, jak zintegrować moduł ładowarki Apple MagSafe z akcesoriami do ładowania bezprzewodowego. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegóły mechaniczne i wymiary wariantów C222, C222x i C223. Upewnij się, że akcesorium zapewnia zasilanie i umożliwia ruch bez powodowania uszkodzeń lub zakłóceń w działaniu urządzeń.