Podręcznik użytkownika JBL EON712 12-calowego aktywnego głośnika PA

SERIA EON712 Podręcznik użytkownika INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA System EON700, którego dotyczy niniejsza instrukcja, nie jest przeznaczony do użytku w środowiskach o dużej wilgotności. Wilgoć może uszkodzić stożek głośnika i ramkę oraz spowodować korozję styków elektrycznych i części metalowych. Unikaj wystawiania głośników na bezpośrednie działanie wilgoci. Trzymaj głośniki z dala od długotrwałego lub intensywnego bezpośredniego światła słonecznego. …