Logo STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki

Informacje ogólne

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wykwalifikowanych wykonawców
Uwaga: Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia i zachowaj je na przyszłość. W razie potrzeby przekaż te instrukcje nowemu użytkownikowi.
Inne symbole w tej dokumentacji
Uwaga: Informacje ogólne są oznaczone sąsiednim symbolem.

Ten symbol oznacza, że ​​musisz coś zrobić. Czynność, którą musisz wykonać, jest opisana krok po kroku.

Odpowiednie dokumenty
Instrukcja obsługi i montażu pompy ciepła
Jednostki miary
Uwaga: Wszystkie wymiary podane są w mm, chyba że zaznaczono inaczej.

Bezpieczeństwo

Tylko wykwalifikowany wykonawca powinien przeprowadzać instalację, uruchomienie, konserwację i naprawę urządzenia.
 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
Gwarantujemy bezproblemowe działanie i niezawodność działania tylko w przypadku stosowania oryginalnych akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.
Instrukcje, normy i przepisy
Uwaga: Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i regionalnych
Przeznaczenie
Jednostka ładowania solanki to wielofunkcyjny zawór do napełniania i filtrowania płynów na bazie solanki. Każde inne użycie, wykraczające poza opisane, będzie uważane za nieodpowiednie. Przestrzeganie niniejszych instrukcji oraz instrukcji stosowanych akcesoriów jest również częścią prawidłowego użytkowania tego urządzenia.

Opis produktu

Produkt zawiera zawór bezpieczeństwa, manometr, filtr, szybkozamykający zawór odpowietrzający oraz separator mikropęcherzyków.

Dostawa standardowa

 • Zawór bezpieczeństwa
 • Klucz hakowy

Przygotowanie

Produkt montowany jest w instalacji źródła ciepła w pomieszczeniu instalacji pompy ciepła.

 • Przestrzegać kierunku przepływu (patrz rozdział „Dane techniczne/Wymiary i przyłącza”).
 • Podczas instalacji produktu upewnij się, że jest on poziomy i wolny od naprężeń.

Minimalne prześwity 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 1

Zachować minimalne odstępy, aby zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia i ułatwić prace konserwacyjne.

Instalacja

Montaż węża spustowego 

 •  Podłącz dostarczony wąż spustowy do zaworu bezpieczeństwa.
 • Zwymiaruj wąż spustowy tak, aby solanka mogła swobodnie spływać po całkowitym otwarciu zaworu bezpieczeństwa.
 • Wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa układać ze stałym spadkiem do odpływu.
 •  Upewnij się, że wąż spustowy zaworu bezpieczeństwa jest otwarty na zewnątrz.

Ładowanie systemu źródła ciepła

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 2

 1. Zawór odcinający, przepływ źródła ciepła
 2. Zawory odpowietrzające o szybkim działaniu
 3. Zawór odcinający, przepływ pompy ciepła
 4. Wypełnienie
 5. Spuścić
 • Zamknąć zawór odcinający na zasilaniu źródła ciepła.
 • Otwórz zawór odcinający na zasilaniu pompy ciepła.
 • Podłącz przewód przepływu czynnika chłodniczego do strony napełniania urządzenia.
 • Podłącz przewód powrotny czynnika chłodniczego do strony spustowej urządzenia.
 •  Przeprowadź próbę ciśnieniową. Wyjąć zawór bezpieczeństwa i włożyć dostarczoną wtyczkę.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 3

 1. Zawór bezpieczeństwa
 2. Wtyczka
 • Sprawdź szczelność.
 •  Napełnić instalację źródła ciepła do wymaganego ciśnienia roboczego. W tym celu należy przestrzegać maksymalnego ciśnienia roboczego (patrz rozdział „Dane techniczne/Tabela danych”)
 •  Zamknąć zawór odcinający na zasilaniu pompy ciepła.
 •  Wyjmij korek i zamontuj zawór bezpieczeństwa.
 •  Odpowietrz system źródła ciepła przez szybko działający zawór odpowietrzający.
 •  Po odpowietrzeniu zamknij szybko działający zawór odpowietrzający.

Wyjmowanie sitka
W przypadku dużego spadku ciśnienia w systemie źródła ciepła można wyjąć filtr siatkowy w komorze filtra produktu (patrz rozdział „Dane techniczne/ Wykres spadku ciśnienia”).

Straty materialne 

Do otwierania i zamykania komory filtra należy używać wyłącznie dostarczonego klucza hakowego.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 4

 1. Filtr
 2. Wkład filtra
 • Otwórz komorę filtra. Wyjmij wkład filtra.
 • Wyjmij filtr siatkowy z przepływu pompy ciepła.
 •  Włóż ponownie wkład filtra. Zamknąć komorę filtra.
 •  Dokręcić pokrywę momentem 15 Nm.
 •  Otworzyć zawory odcinające na zasilaniu źródła ciepła i zasilaniu pompy ciepła.
 •  Odpowietrz system źródła ciepła przez szybko działający zawór odpowietrzający.
 •  Po odpowietrzeniu zamknij szybko działający zawór odpowietrzający.

Konserwacja

 • W razie potrzeby wyczyścić wkład filtra.

Specyfikacja

Wymiary i połączenia 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 5

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 7

Wykres spadku ciśnienia 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 6

 • Y Spadek ciśnienia [hPa]
 • X Przepływ [1/h]
 • 1 Spadek ciśnienia z wkładem filtracyjnym i filtrem siatkowym
 • 2 Spadek ciśnienia z wkładem filtracyjnym

Tabela danych

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki 8

Gwarancja

Warunki gwarancji naszych niemieckich firm nie dotyczą urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec. W krajach, w których nasze spółki zależne sprzedają nasze produkty, gwarancja może być wystawiona tylko przez te spółki zależne. Taka gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy spółka zależna wystawiła własne warunki gwarancji. Żadna inna gwarancja nie zostanie udzielona. Nie udzielamy żadnej gwarancji na urządzenia nabyte w krajach, w których nie posiadamy oddziału, który sprzedaje nasze produkty. Nie wpłynie to na gwarancje wystawione przez importerów.

Środowisko i recykling

Prosimy o pomoc w ochronie środowiska. Po użyciu należy zutylizować różne materiały zgodnie z przepisami krajowymi.

Dokumenty / Zasoby

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Rozlewnia solanki [pdf] Instrukcja instalacji
233307, Jednostka napełniania solanką WPSF, 233307 Jednostka napełniania solanką WPSF

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.