Inteligentny pilot SamsungInteligentny pilot SAMSUNG RMCSPB1SP1 — inteligentny pilot

(Moc)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć projektor.
(Asystent głosowy)
Uruchamia Asystenta Głosowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk, aby uruchomić Voice Assistant.
• Obsługiwane języki i funkcje Voice Assistant mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego.
ostrzeżenie 2Trzymaj pilota w odległości większej niż 0.6 cala (15.24 mm) od twarzy podczas używania i mówienia do Asystenta głosowego przez mikrofon na pilocie.

 1.  Przycisk kierunkowy (w górę, w dół, w lewo, w prawo) Służy do poruszania się po menu lub przesuwania fokusa w celu podświetlenia elementów na ekranie głównym.
 2. Wybierz Wybiera lub uruchamia skoncentrowany element.

(Powrót)
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
(Smart Hub)
Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.
pauza (Odtwórz / wstrzymaj)
Za pomocą tych elementów sterujących możesz sterować odtwarzaną zawartością multimedialną.
+/- (Głośność)
Przesuń przycisk w górę lub w dół, aby dostosować głośność. Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk.
(Kanał)
Przesuń przycisk w górę lub w dół, aby zmienić kanał. Aby wyświetlić ekran przewodnika, naciśnij przycisk.
3 (Przycisk Uruchom aplikację)
Uruchom aplikację wskazaną przez przycisk.
+pauza (Łączenie w pary)
Jeśli pilot Samsung Smart Remote nie paruje się automatycznie z projektorem, skieruj go z przodu
projektora, a następnie naciśnij i przytrzymaj dzięki pauzajednocześnie przez 3 sekundy lub dłużej.
(port USB (typ C) do ładowania)
Służy do szybkiego ładowania. Podczas ładowania zaświeci się dioda LED z przodu. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda LED zgaśnie.

 • Kabel USB nie jest dostarczany.
  -Używaj pilota Samsung Smart Remote w odległości mniejszej niż 20 m od projektora. Użyteczna odległość może się różnić w zależności od warunków otoczenia bezprzewodowego.
  - Obrazy, przyciski i funkcje pilota Samsung Smart mogą się różnić w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
  - Zaleca się używanie oryginalnej ładowarki Samsung. W przeciwnym razie może to spowodować pogorszenie wydajności lub awarię produktu. W takim przypadku serwis gwarancyjny nie ma zastosowania.
  – Gdy pilot nie działa z powodu słabej baterii, naładuj go za pomocą portu typu USB-C.

ostrzeżenie 2 Może dojść do pożaru lub wybuchu, powodując uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.

 • Nie narażaj pilota na wstrząsy.
 • Uważaj, aby nie dopuścić do kontaktu ciał obcych, takich jak metal, płyn lub kurz, ze złączem ładowania pilota.
 • Gdy pilot ulegnie uszkodzeniu lub poczujesz zapach dymu lub palących się oparów, natychmiast przerwij pracę, a następnie napraw go w centrum serwisowym firmy Samsung.
 • Nie demontuj pilota samowolnie.
 • Uważaj, aby nie dopuścić do ssania lub gryzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta domowe. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co może spowodować uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Inteligentny pilot — ikona

Niezależnie zweryfikowane!

Ten produkt został niezależnie zweryfikowany. TM2180E/F
– Zużywa o 86% mniej energii niż poprzedni model TM2180A/B
– Zużywa 86% mniej energii niż poprzedni model
– Plastikowa część 21 Smart control zawiera co najmniej 24% politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego
www.intertek.com/consumer/certified
NR: SE-GL-2002861

Korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

Przycisk Skróty dostępności na pilocie zapewnia łatwy dostęp do funkcji ułatwień dostępu w projektorze.

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Inteligentny pilot — korzystanie z funkcji ułatwień dostępu

 • CC/VD działa tak samo jak CC/AD. Zaznaczoną nazwę można zmienić na CC/AD.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności, aby wyświetlić menu Skróty dostępności.
 • Niektóre funkcje mogą nie być wyświetlane w zależności od metody dostępu.

Ustawienia przewodnika głosowego

Możesz aktywować instrukcje głosowe, które opisują na głos opcje menu, aby pomóc osobom niedowidzącym. Aby aktywować tę funkcję, ustaw Przewodnik głosowy na Wł. Przy włączonym przewodniku głosowym projektor zapewnia przewodniki głosowe dotyczące zmiany kanału, regulacji głośności, informacje o bieżących i nadchodzących programach, harmonogram viewnia, inne funkcje projektora, różne treści w Web Przeglądarka oraz w wyszukiwarce.
• Możesz skonfigurować głośność, szybkość, wysokość przewodnika głosowego i dostosować głośność dźwięku w tle podczas wskazówek głosowych.
• Przewodnik głosowy jest dostępny w języku określonym na ekranie Język. Język angielski jest zawsze obsługiwany. Jednak niektóre języki nie są obsługiwane przez Voice Guide, mimo że są wymienione na ekranie Język.

Ustawienia napisów

Ustaw opcję Caption na On, aby oglądać programy z wyświetlonymi napisami.

 • Podpisy nie są wyświetlane przez programy, które nie obsługują podpisów.

Ustawienia powiększenia w języku migowym

Możesz powiększyć ekran języka migowego, gdy oglądany program go udostępnia. Najpierw ustaw opcję Zoom języka na Wł., a następnie wybierz opcję Edytuj powiększenie języka migowego, aby zmienić położenie i powiększenie ekranu języka migowego.

Ucz się zdalnego

Ta funkcja pomaga osobom z wadami wzroku poznać położenie przycisków na pilocie. Gdy ta funkcja jest aktywna, możesz nacisnąć przycisk na pilocie, a Projektor wyświetli jego nazwę. wciśnij (Powrót) dwukrotnie, aby wyjść z funkcji Learn Remote.

Ekran menu nauki

Poznaj menu na ekranie projektora. Po włączeniu projektor poinformuje Cię o strukturze i funkcjach wybranych menu.

Obraz wyłączony

Wyłącz ekran projektora i zapewniaj tylko dźwięk, aby zmniejszyć ogólne zużycie energii. Po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie, gdy ekran jest wyłączony, ekran projektora zostanie ponownie włączony.

Dźwięk wielowyjściowy

Głośnik projektora i urządzenie Bluetooth można włączyć jednocześnie. Gdy ta funkcja jest aktywna, można ustawić głośność urządzenia Bluetooth na wyższą niż głośność głośnika projektora.
 •  Jednocześnie można podłączyć maksymalnie dwa urządzenia Bluetooth.

wysoki kontrast

Możesz zmienić główne ekrany serwisowe na biały tekst na czarnym tle lub zmienić przezroczyste menu projektora na nieprzezroczyste, aby tekst był łatwiejszy do odczytania. Aby aktywować tę funkcję, ustaw Wysoki kontrast na Wł.

Powiększać

Możesz powiększyć rozmiar czcionki na ekranie. Aby aktywować, ustaw Powiększ na Wł.

Grayscale

Możesz zmienić kolor ekranu projektora na ton czarno-biały, aby wyostrzyć rozmyte krawędzie spowodowane kolorami.

 • Jeśli skala szarości jest włączona, niektóre menu ułatwień dostępu są niedostępne.

Odwrócenie kolorów

Możesz odwrócić kolory tekstu i tła dla menu ustawień wyświetlanych na ekranie projektora, aby ułatwić ich czytanie.

 • Jeśli opcja Odwracanie kolorów jest włączona, niektóre menu ułatwień dostępu są niedostępne.

Ustawienia powtarzania przycisku pilota

Możesz skonfigurować szybkość działania przycisków pilota zdalnego sterowania tak, aby zwalniały, gdy są stale naciskane i przytrzymywane. Najpierw ustaw Slow Button Repeat na On, a następnie dostosuj szybkość działania w Repeat Interval.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli telewizor nie jest ustawiony w wystarczająco stabilnym miejscu, może być potencjalnie niebezpieczny z powodu upadku. Wielu obrażeń, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak: Umieszczenie telewizora na podeście, stojaku, szafce, stole lub innej powierzchni, która jest:

 • zalecane przez firmę Samsung lub sprzedawane z produktem;
 • bezpieczne i stabilne;
 • wystarczająco szersza w podstawie niż podstawa telewizora;
 • mocny i wystarczająco duży, aby utrzymać rozmiar i wagę telewizora.
  Ustaw telewizor blisko ściany, aby uniknąć upadku telewizora podczas pchania. Upewnienie się, że telewizor został zainstalowany przez autoryzowanego instalatora firmy Samsung.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu na ścianie w instrukcji instalacji i przy użyciu sprzętu montażowego dostarczonego przez firmę Samsung. Umieszczenie telewizora z tyłu mebla lub powierzchni, na której jest ustawiony. Upewnienie się, że telewizor nie wisi na krawędzi mebla lub powierzchni, na której jest ustawiony. Nie wieszać niczego na telewizorze lub na telewizorze. Zakotwiczenie zarówno telewizora, jak i mebli, na których jest ustawiony, do odpowiedniego podparcia, zwłaszcza w przypadku mebli wysokich, takich jak szafki czy regały, których wysokość przekracza jeden metr. Można to zrobić za pomocą wytrzymałych wsporników, pasów bezpieczeństwa lub uchwytów wykonanych specjalnie do telewizorów z płaskim ekranem. Nie umieszczać żadnych materiałów między telewizorem a meblami, na których jest ustawiony. Jeśli mebel, na którym stoi telewizor, ma pod nim szuflady, szafki lub półki, podejmij kroki, aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się, np. zainstaluj zatrzaski zabezpieczające przed otwarciem drzwi. Trzymanie zwierząt z dala od telewizora. Edukowanie dzieci o niebezpieczeństwach wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego kontroli.

Niezachowanie tych środków ostrożności może spowodować upadek telewizora z podstawy lub sprzętu montażowego, powodując uszkodzenie lub poważne obrażenia.

Okablowanie wtyczki zasilania sieciowego (tylko Wielka Brytania)

WAŻNA INFORMACJA

Przewód zasilający tego urządzenia jest dostarczany z formowaną wtyczką z bezpiecznikiem. Wartość bezpiecznika jest podana na czole wtyczki, a jeśli wymaga wymiany, należy użyć bezpiecznika zatwierdzonego zgodnie z BSI1362 o tej samej wartości znamionowej. Nigdy nie używaj wtyczki z pominiętą osłoną bezpiecznika, jeśli osłona jest zdejmowana. Jeśli wymagana jest zamienna osłona bezpiecznika, musi ona być tego samego koloru co styki wtyczki. Zamienne osłony są dostępne u sprzedawcy. Jeśli zamontowana wtyczka nie jest odpowiednia do gniazdek elektrycznych w twoim domu lub kabel nie jest wystarczająco długi, aby dotrzeć do programu PowerPoint, powinieneś zaopatrzyć się w odpowiedni przedłużacz z atestem bezpieczeństwa lub skonsultować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Jeśli jednak nie ma innego wyjścia, jak tylko odciąć wtyczkę, wyjmij bezpiecznik, a następnie bezpiecznie wyrzuć wtyczkę. NIE podłączaj wtyczki do gniazdka sieciowego, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem przez odsłonięty elastyczny przewód.

WAŻNY

Przewody w przewodzie zasilającym są pokolorowane zgodnie z następującym kodem: NIEBIESKI – NEUTRALNY BRĄZOWY – POD ŻYWY Ponieważ te kolory mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, należy postępować w następujący sposób: Przewód NIEBIESKI musi być podłączony do terminal oznaczony literą N lub kolorem NIEBIESKIM lub CZARNYM. Przewód koloru BRĄZOWEGO należy podłączyć do zacisku oznaczonego literą L lub kolorem BRĄZOWYM lub CZERWONYM.

ostrzeżenie 4 OSTRZEŻENIE
NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ PRZEWODU DO ZACISKU UZIEMIAJĄCEGO OZNACZONEGO LITERĄ E LUB SYMBOLEM UZIEMIANIOWYM LUB W KOLORZE ZIELONYM LUB ZIELONO-ŻÓŁTYM.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa (tylko UL)

 1. Przeczytaj te instrukcje.
 2. Zachowaj te instrukcje.
 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 6. Czyść tylko suchą szmatką.
 7. Nie blokować otworów wentylacyjnych, instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
 8. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 9. Nie należy niszczyć celu bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub uziemiającej. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci ząb jest przewidziany dla twojego bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 10. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach i miejscu wyjścia z urządzenia.
 11. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
 12. Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem wskazanym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka należy zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
 13. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 14. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. Przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, została wylana ciecz lub przedmioty wpadły do ​​urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.
  ostrzeżenie 4 OSTRZEŻENIE
  Aby zapobiec uszkodzeniom, które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
  Wentylacja
  Nie umieszczaj urządzenia na stojaku lub regale. Upewnij się, że istnieje odpowiednia wentylacja i że postępujesz zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu i instalacji.
SAMSUNG RMCSPB1SP1 Inteligentny pilot - niedźwiedź dorsz SAMSUNG RMCSPB1SP1 Inteligentny pilot - icon3

Oświadczenia o zgodności z przepisami

Deklaracja zgodności dostawcy FCC Strona odpowiedzialna – dane kontaktowe w USA:
Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road. Ridgefield Park, NJ 07660 Telefon: 1-800-SAMSUNG (726-7864) -01
Oświadczenie o zgodności z FCC:
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie FCC:
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.
Oświadczenie FCC klasy B
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

ostrzeżenie 4 OSTRZEŻENIE
Użytkownik musi używać ekranowanych kabli interfejsu sygnałowego, aby zachować zgodność produktu z FCC. Ten monitor jest dostarczany z odłączanym przewodem zasilającym z końcówkami w stylu IEC320. Może nadawać się do podłączenia do dowolnego komputera osobistego znajdującego się na liście UL o podobnej konfiguracji. Przed wykonaniem połączenia upewnij się, że voltagOcena gniazdka komputerowego jest taka sama jak monitora i że ampOcena gniazdka komputera jest równa lub wyższa od objętości monitoratagOcena. W przypadku zastosowań 120 V należy używać wyłącznie odłączanego przewodu zasilającego z certyfikatem UL z nasadką wtykową typu 5-15P (równoległe ostrza) w konfiguracji NEMA. W przypadku aplikacji 240 V należy używać wyłącznie odłączanego przewodu zasilającego wymienionego na liście UL z nasadką wtyczki w konfiguracji NEMA 6-15P (łopatki tandemowe). Ten odbiornik telewizyjny zapewnia wyświetlanie napisów telewizyjnych zgodnie z sekcją 15.119 przepisów FCC. (tylko w przypadku odbiorników telewizyjnych z ekranami o przekątnej 13 cali lub większej)
(Dotyczy tylko modeli z tunerem)
Ten odbiornik telewizyjny zapewnia wyświetlanie napisów telewizyjnych zgodnie z sekcją 15.119 przepisów FCC.
Informacja o użytkowniku
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. W razie potrzeby skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych sugestii. Pomocna może być broszura zatytułowana Jak zidentyfikować i rozwiązać problemy związane z zakłóceniami radiowo-telewizyjnymi. Niniejsza broszura została przygotowana przez Federalną Komisję Łączności. Jest on dostępny w Biurze Drukarni Rządu Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, DC 20402, Numer katalogowy 004-000-00345-4.KALIFORNIA TYLKO USA (Dotyczy tylko modeli sieciowych.) To ostrzeżenie o nadchloranie dotyczy tylko podstawowych baterii litowych CR (dwutlenek manganu) w produkcie sprzedawanym lub dystrybuowanym TYLKO w Kalifornii USA „Materiał nadchloranowy — może wymagać specjalnego postępowania, patrz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”. Zutylizuj niechcianą elektronikę za pośrednictwem zatwierdzonego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Aby znaleźć najbliższą lokalizację recyklingu, przejdź do naszego webstrona www: www.samsung.com/recycling Lub zadzwoń, 1-800-SAMSUNG

Ikona kosza na śmieciTo oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji wskazuje, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu ich eksploatacji. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i odpowiedzialnie je poddawać recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Więcej informacji na temat bezpiecznego usuwania i recyklingu można znaleźć na stronie
nasza strona internetowa www.samsung.com/in lub skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (bezpłatny)

Logo PVC Free (z wyjątkiem dodatkowych kabli) jest zadeklarowanym znakiem towarowym firmy Samsung.
*Kable akcesoriów: kable sygnałowe i zasilające W przypadku modeli obsługujących One, Connect lub One Connect Mini, gdy telewizor jest podłączony do urządzenia zewnętrznego, takiego jak odtwarzacz DVD/BD lub przystawka STB przez HDMI, tryb synchronizacji zasilania być automatycznie aktywowane. W tym trybie synchronizacji zasilania telewizor kontynuuje wykrywanie i podłączanie urządzeń zewnętrznych za pomocą kabla HDMI. Tę funkcję można wyłączyć, odłączając kabel HDMI podłączonego urządzenia.

Dokumenty / Zasoby

SAMSUNG RMCSPB1SP1 Inteligentny pilot [pdf] Instrukcje
RMCSPB1SP1, A3LRMCSPB1SP1, RMCSPB1SP1 Samsung Smart Remote, Samsung Smart Remote, Smart Remote, Remote

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.