dokument

OWLLON TNS-0117 Bezprzewodowy gamepad Dobe do kontrolera Nintendo Switch Pro Instrukcja obsługi
OWLLON TNS-0117 Dobe bezprzewodowy gamepad do kontrolera Nintendo Switch Pro

Wprowadzenie do produkcji:

This controller is of Bluetooth wireless type, which is mainly used with N-S console. The aisle light of the controller is assigned through the console. This product is available in motor vibration and sensor functions, and it supports the connection to PC console via USB so as to achieve PC XINPUT function

Schemat produktu:

Schemat produktu
Schemat produktu

Schemat funkcji:

Nazwa funkcji Czy istnieje funkcja? Uwagi
Połączenie przewodowe USB Tak  
Połączenie Bluetooth Pomoc  
Tryb połączenia Tryb NS PC  
Six-axis gravity induction Tak  
Klucz Tak  
Klawisz B Tak  
Klawisz X Tak  
klawisz Y Tak  
- klucz Tak  
+ klawisz Tak  
klawisz L Tak  
Klawisz R. Tak  
Klucz ZL Tak  
Klawisz ZR Tak  
Klawisz do domu Tak  
Print Screen key function Tak  
Joystick 3D (funkcja lewego joysticka 3D) Tak  
Klawisz L3 (funkcja naciśnięcia lewego joysticka 3D) Tak  
R3 key (right 3D joystick press key function) Tak  
Cross key function Tak  
TUBRO speed regulation function Tak  
Connecting indicators Tak  
Motor vibration intensity adjustment Tak  
Aktualizacja kontrolera Pomoc  

Mode and Pairing Instruction:

 • 1. N-S wired connection mode:
  1. Before use the wired connection, please confirm the N-S console system: “set up” -> “controller and inductor” -> “wired connection of Pro controller” in “on” state.
  2. The controller is connected to the N-S base via USB cable so as to be used as the wired controller, and the corresponding indicator light of the controller will flash slowly; when you plug out the USB cable, the controller turns into wireless mode and connect the console automatically!
 • 2. N-S wireless connection mode:
  1. Before use the wireless connection, please confirm that the N-S console system turns to: “controller” -> “ change grip/order” in pairing state.
  2. Long press the code key of the controller for 3 seconds to enter into Bluetooth search mode, and the LED indicator light will flash in marquee type.
   The corresponding channel indicator light will be on after successful connection.
 • 3. PC-360, PC mode:
  Firstly, please download the PC 360 to Windows computer. After the PC 360 is installed, the controller should be connected to the computer via USB cable, and the corresponding channel indicator light will be on after successful connection. The LED2 and LED3 will be on when the No.1 and No.10 keys are pressed simultaneously to switch to PC mode.
 • 4. Back connection and shutdown instruction:
  1. Short press the Bluetooth code key to shutdown the controller.
  2. Press Home to wake up the controller. The awakened controller will automatically back connect the console which has been paired previously; it will switch to auto sleep if the back connection is not successful within 8 seconds.

Wskaźnik ładowania i charakterystyka ładowania:

Podczas ładowania kontrolera: wskaźnik LED ładowania będzie się świecił i zgaśnie po pełnym naładowaniu kontrolera.

Automatyczne uśpienie:

 • Connect N-S mode: the N-S console screen is off or shut down, and the controller automatically disconnects and switch to sleep mode.
 • Bluetooth connection mode: the Bluetooth disconnects and switches to sleep mode after the Bluetooth code key is pressed shortly.
 • Without any keys pressed within 5 min, it will switch to auto sleep mode (including gravitational induction immobility). Remarks: there is no auto sleep currently

TURBO Function Settings:

 • Półautomatyczne ustawienie funkcji TURBO: naciśnij klawisz TURBO, a następnie ustaw go jako klawisz funkcyjny TURBO zgodnie z wymaganiami, a następnie możesz pomyślnie zakończyć ustawienia.
 • Full-automatic TURBO function setting: press TURBO key and then press the key which has been set up with the semi-automatic TURBO function.
 • Keys available for TURBO function settings: A key, B key, X key, Y key, + key, – key, L key, R key, ZL key, ZR key, “cross” key (up, down, left and right), L3 key (left 3D joystick press key) and R3 (right 3D joystick press key).
 • Wyczyść klawisze funkcyjne TURBO, które zostały ustawione:
  • Clear TURBO function of single key: press TURBO key + key set up with TURBO function for quick clear.
  • Shut down the automatic firing function: you should short press the – key and down arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, then the automatic firing function of all keys will be turned off.
 • Regulation methods of automatic firing speed:
  • A. Increase automatic firing speed: short press T key and up arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, which means that the automatic firing speed has been up regulated by one gear successfully.
  • B. Reduce automatic firing speed: short press T key and up arrow key once, and the controller will vibrate once to execute the command, which means that the automatic firing speed has been down regulated by one gear successfully.
  • C. The automatic firing function is memorable. If the console is connected after the controller is disconnected, the automatic firing speed set up previously can be memorized.

Motor Vibration Regulation:

Łącznie 3 biegi: słaby, pośredni i mocny (zmieniony) amplitude is 40%, 70% and 100%) regulation methods:

 • Lowest gear (40% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • Intermediate gear (70% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • Top gear (100% amplitude): press 4 L/ZL/R/ZR keys on the side for 1 sec simultaneously, then the regulations is successful.
 • The intermediate gear of controller vibration is acquiescently connected for the first time, i.e. 70% amplitość.

Funkcja połączenia USB:

 • The wired N-S and PC XINPUT mode connection is supported.
 • It is automatically identified as N-S mode when connected to N-S console.
 • It is in XINPUT mode when connected to PC.

Parametry elektryczne:

Pozycja Wartość referencyjna
Objętość pracytage DC 3.6-4.2V
Prąd pracy 24mA
Prąd uśpienia 22.5uA
Prąd wibracyjny 82 mA~130 mA
Moc wejściowa DC 4.5~5.5V/400mA
Pojemność baterii 500mAh
Odległość robocza 10m

3D Joystick Instruction:

 • The 3D joystick is not required to be calibrated manually on N-S console. The 3D joystick will be calibrated automatically when the N-S console is plugged.
 • If the 3D joystick drips during use, please replug and unplug the controller before use. Be careful not to touch the 3D joystick when you plug and unplug the controller.

Gyroscope Calibration Instruction:

Enter into the “N-S console setting – controller and inductor – calibration of gyroscope inductor” for controller test and calibration; place the controller horizontally on the desktop and long press + or – for calibration.

Controller Upgrade Instruction:

 • If this product cannot be used due to system compatibility and other reasons, please contact the customer service provider to provide program: install the upgrade package to upgrade.
 • Specific operation: plug the controller into the computer first, then press the X+Y+HOME for 3 sec to enter into the upgrade mode; and then open the Program.exe software, click update firmware to upgrade, and wait for the prompt for successful update.

Sprawy wymagające uwagi:

 • Ten produkt powinien być dobrze przechowywany, gdy nie jest używany.
 • Ten produkt nie może być używany i przechowywany w wilgotnym środowisku.
 • Ten produkt powinien być używany lub przechowywany, unikając kurzu i dużych obciążeń, aby zagwarantować jego żywotność.
 • Nie używaj produktu, który jest przemoczony, rozbity lub uszkodzony i ma problemy z wydajnością elektryczną spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
 • Do suszenia nie używać zewnętrznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe.
 • Jeśli jest uszkodzony, odeślij go do działu utrzymania ruchu w celu utylizacji. Nie demontuj go samodzielnie.
 • Dzieci użytkownicy powinni używać tego produktu prawidłowo pod kierunkiem rodziców i nie uzależniać się od gry.

Ostrzeżenie FCC :

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 2. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Dokumenty / Zasoby

OWLLON TNS-0117 Dobe bezprzewodowy gamepad do kontrolera Nintendo Switch Pro [pdf] Instrukcja obsługi
TNS-0117, TNS0117, 2AJJCTNS-0117, 2AJJCTNS0117, TNS-0117 Bezprzewodowy gamepad Dobe do kontrolera Nintendo Switch Pro, TNS-0117, Bezprzewodowy gamepad Dobe do kontrolera Nintendo Switch Pro

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.