onn 100074483 Instrukcja obsługi klawiatury i myszy dla wielu urządzeń
onn 100074483 Klawiatura i mysz z wieloma urządzeniami

Przed użyciem

Uwagi:
Wszystkie części muszą zostać rozpakowane, a materiał opakowaniowy całkowicie usunięty. Przed użyciem sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII
Nie mieszaj starych i nowych baterii.
Nie mieszać alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych),
lub akumulatory (ni-cad, ni-mh itp.).

wymagania systemowe

 • Windows 7/8/10/11 lub nowsza wersja, Mac OS 10.5 lub nowsza wersja
  i Chrome OS
 • Dostępny port USB lub Bluetooth® w laptopie lub komputerze

Co jest w pudełku

 • Mysz bezprzewodowa 1
 • 1 bezprzewodowa klawiatura
 • 1 nanoodbiornik USB
 • Bateria AA 1
 • baterie AAA 2

Funkcje

Mysz

Koniec produktuview

 1. Lewy przycisk
 2. Prawy przycisk
 3. Przewijanie
 4. Wskaźnik LED
 5. Odbiornik nano USB
 6. Przycisk połączenia
 7. Pokrywa baterii
 8. Łatwy przełącznik
 9. Przełącznik włącz / wyłącz

klawiatura

Koniec produktuview
Koniec produktuview

 1. Wskaźniki LED
 2. Przełącznik włącz / wyłącz
 3. Klawisze łatwego przełączania
 4. Stojak na telefon/tablet
 5. Pokrywa baterii

Koniec produktuview

Naciśnij klawisze F1 ~ F12 będą działać jako skróty klawiszowe poniżej

 • przyciski Przełącz na bezprzewodowy kanał nanoodbiornika USB
 • przyciski Przełącz na kanał Bluetooth 1
 • przyciski Przełącz na kanał Bluetooth 2
 • przyciski Wycisza (wyłącza) dźwięk urządzenia
 • przyciski Zmniejsz głośność urządzenia
 • przyciski Zwiększ głośność urządzenia
 • przyciski Przełącz na poprzednią ścieżkę multimedialną
 • przyciski Odtwórz multimedia lub wstrzymaj bieżącą ścieżkę multimedialną
 • przyciski Przełącz na następną ścieżkę multimedialną
 • przyciski Zmniejsz jasność wyświetlacza
 • przyciski Zwiększ jasność wyświetlacza
 • przyciski Otwórz wyszukiwanie w systemie Windows

Naciśnij i przytrzymaj Fn + F1 ~ F12 będą działać jako standardowe klawisze funkcyjne

Instalowanie baterii

Włóż baterię w prawidłowej pozycji, zgodnie z instrukcją oznaczoną na myszy i klawiaturze

Instalowanie baterii

Przełącz kanał połączenia

Mysz i klawiatura mogą łączyć się z 3 różnymi komputerami, możesz zmieniać kanały połączenia między nanoodbiornikiem USB a 2 innymi kanałami Bluetooth

Mysz
Użyj przycisku „Easy-switch” na dole, aby zmienić kanały połączenia
Mysz

klawiatura
Użyj „klawiszy łatwego przełączania”, aby zmienić kanały połączeń
klawiatura

Odpowiedni wskaźnik LED zaświeci się na zielono, gdy jego kanał zostanie ustawiony Na example, po naciśnięciu Bluetooth 1 ( ) jego wskaźnik LED zaświeci się
klawiatura

Przełączaj się między różnymi urządzeniami
Na przykładample, możesz ustawić
nanoodbiornik USB ( Ikony ) na komputerze A
Bluetooth 1 ( Ikony ) na komputerze B
Bluetooth 2 ( Ikony ) na komputerze C
następnie użyj „klawiszy łatwego przełączania i łatwego przełączania”, aby przełączyć połączenie między tymi 3 komputerami
połączenia

Konfiguracja połączenia

Połącz się przez nanoodbiornik USB
Jest plug and play z nanoodbiornikiem USB, pamiętaj, aby włączyć zasilanie i ustawić kanały połączenia myszy i klawiatury na nanoodbiorniku USB ( Ikony ), podłącz nanoodbiornik USB do dostępnego portu USB A w komputerze i zacznij surfować dalej.
Konfiguracja połączenia

Połącz się przez Bluetooth w systemie Windows
Włącz mysz i klawiaturę, ustaw je na Bluetooth 1 ( Ikony )
lub Bluetooth 2 ( Ikony )
Kliknij „Start” (lewy dolny róg ekranu)
Przejdź do ustawień
-> Urządzenie -> Bluetooth i inne urządzenia -> Włącz Bluetooth
-> Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie -> Dodaj urządzenie (Bluetooth)

Mysz
Naciśnij i PRZYTRZYMAJ przycisk „Połącz”, aby ustawić mysz w trybie parowania Bluetooth
Konfiguracja połączenia

Konfiguracja połączenia
Kliknij „Mysz BT5.1 lub wł. Mysz” na liście na komputerze, aby skonfigurować parowanie, dioda LED przestanie migać i zaświeci się na 3 sekundy po zakończeniu

klawiatura
Naciśnij i PRZYTRZYMAJ „klawisze łatwego przełączania”, aby ustawić klawiaturę w trybie parowania Bluetooth
klawiatura

W trybie parowania odpowiedni wskaźnik LED zacznie migać na zielono. Kliknij „Klawiatura BT lub wł. KBD” na liście na komputerze, aby skonfigurować parowanie, dioda LED przestanie migać i zaświeci się na 3 sekundy po zakończeniu
klawiatura

Konfiguracja połączenia
Konfiguracja połączenia

Konfiguracja połączenia
Konfiguracja połączenia

Połącz się przez Bluetooth na Macu
Włącz mysz i klawiaturę, ustaw je na Bluetooth 1 ( Ikony  ) lub Bluetooth 2 ( Ikony )

Kliknij „Menu Apple” (lewy górny róg ekranu)
Przejdź do Preferencje systemowe
-> Bluetooth
-> Włącz Bluetooth, aby skonfigurować urządzenie Bluetooth

Wykonaj te same czynności, co Połącz przez Bluetooth w systemie Windows, aby ustawić mysz i klawiaturę w trybie parowania i zakończyć parowanie Bluetooth
Konfiguracja połączenia
Konfiguracja połączenia

System operacyjny – Wybór ręczny

Wybór ręczny

Klawiatura automatycznie wykryje system operacyjny (OS), zapewniając prawidłowe funkcje i skróty. Aby to zrobić ręcznie, wybierz odpowiedni system operacyjny za pomocą powyższej kombinacji klawiszy

Niski poziom baterii

Jeśli dioda zacznie migać, musisz wymienić baterię
Niski poziom baterii

Pomoc przy instalacji

Odbiornik nano USB
Mysz i klawiatura nie działają?

 1. Czy są włączone? Upewnij się, że oba kanały są włączone ( Ikony )
 2. Czy nanoodbiornik jest bezpiecznie podłączony do portu USB? Spróbuj zmienić porty USB
 3. Jeśli nanoodbiornik jest podłączony do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do portu USB w komputerze
 4. Sprawdź orientację baterii wewnątrz
 5. Wypróbuj inną powierzchnię. Usuń metalowe przedmioty między myszą (klawiaturą) a nanoodbiornikiem

Jeśli nadal nie działa, spróbuj wykonać poniższe czynności, aby ponownie sparować je z nanoodbiornikiem

Mysz
A. Podłącz ponownie odbiornik do portu USB w komputerze, upewnij się, że kanał jest włączony (Ikony)
B. Naciśnij przycisk łączenia na myszy (trzymaj mysz blisko odbiornika)
C. Jeśli nie zadziała po 10 sekundach, powtórz kroki A i B

Pomoc przy instalacji
Wskaźnik LED zacznie migać na zielono w trybie parowania

klawiatura
A. Podłącz ponownie odbiornik do portu USB w komputerze, upewnij się, że kanał jest włączony ( Ikony )
B. Naciśnij i przytrzymaj „klawisz łatwego przełączania” (trzymaj klawiaturę blisko odbiornika)
C. Jeśli nie zadziała po 10 sekundach, powtórz kroki A i B
Pomoc przy instalacji
Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aż odpowiedni wskaźnik LED zacznie migać na zielono

Bluetooth®
Mysz i klawiatura nie działają?

 1. Czy są włączone? Upewnij się, że oba kanały są włączone ( Ikony or Ikony )
  Upewnij się, że w komputerze jest włączona funkcja Bluetooth
 2. Sprawdź orientację baterii wewnątrz
 3. Wypróbuj inną powierzchnię. Usuń metalowe przedmioty między nimi a komputerem
 4. Ustaw je w trybie parowania, upewnij się, że można je wykryć na komputerze, a następnie zakończ parowanie
 5. Jeśli nie zadziała po 10 sekundach, powtórz kroki od 1 do 3

Ponowne połączenie
W obszarze połączenia Bluetooth (Bluetooth 1 lub 2 )
mysz i klawiatura mogą automatycznie ponownie połączyć się z ostatnio podłączonym komputerem. Jeśli się nie powiedzie, zawsze możesz ponownie sparować

Specyfikacja

klawiatura

 • Pełny układ klawiatury ze 100 klawiszami i wbudowaną podstawką na telefon/tablet
 • Kompatybilny z tabletami o długości do 13 cali (33 cm) i grubości 0.41 cala (1 cm)
 • 14.79 cala dł. x 7.47 cala szer. x 0.87 cala wys. (37.5 cm x 18.9 cm x 2.2 cm)

Mysz

 • 3 klikalne przyciski z kółkiem przewijania i czułością 1600 DPI
 • nanoodbiornik USB (przechowuje się w komorze baterii, gdy nie jest używany)
 • 4.41 cala dł. x 2.39 cala szer. x 1.27 cala wys. (11.2 cm x 6 cm x 3.2 cm)

Obie

 • Dostępne 3 różne opcje połączenia bezprzewodowego – 2 kanały Bluetooth® i 1 odbiornik USB 2.4 GHz
 • Kompatybilny z Windows, MacOS, ChromeOS, Android, iOS
 • Wtyczka i odtwarzanie USB

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie zakłóceń

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie:
Produkt jest zgodny z limitem ekspozycji przenośnych fal radiowych FCC ustalonym dla niekontrolowanego środowiska i jest bezpieczny w użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji. Dalszą redukcję narażenia na fale radiowe można osiągnąć, jeśli produkt można trzymać jak najdalej od ciała użytkownika lub ustawić urządzenie na niższą moc wyjściową, jeśli taka funkcja jest dostępna.

Ostrzeżenie FCC: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Potrzebuję pomocy?
Jesteśmy tu dla Ciebie codziennie od 7:9 do XNUMX:XNUMX CST.
Zadzwoń do nas pod numer 1-888-516-2630

Bardzo chcielibyśmy usłyszeć od ciebie.
Skanuj aparatem w smartfonie i daj nam znać, co myślisz.
Kod QR

 

Dokumenty / Zasoby

onn 100074483 Klawiatura i mysz z wieloma urządzeniami [pdf] Podręcznik użytkownika
100074483, Klawiatura i mysz dla wielu urządzeń, 100074483 Klawiatura i mysz dla wielu urządzeń, Klawiatura i mysz, Mysz, Klawiatura
na klawiaturze i myszy 100074483 Multi-Device [pdf] Podręcznik użytkownika
KB52, PRDKB52, 100074483, klawiatura i mysz dla wielu urządzeń

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.