logo marta MT-SC1695 Waga elektroniczna

marta MT-SC1695 Waga elektroniczna

marta MT-SC1695 Waga elektroniczna-obraz

WAŻNI OCHRONIARZE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i zachowaj ją na przyszłość

 •  Używać wyłącznie do celów domowych zgodnie z instrukcją obsługi. Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego
 •  Do użytku domowego
 •  Nigdy nie próbuj samodzielnie demontować i naprawiać produktu. Jeśli napotkasz problemy, skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi klienta
 •  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
 •  Podczas przechowywania należy upewnić się, że na wadze nie ma żadnych przedmiotów
 •  Nie smarować wewnętrznych mechanizmów wagi
 • Przechowuj wagę w suchym miejscu
 •  Nie przeciążaj wagi
 •  Ostrożnie kładź produkty na wadze, nie uderzaj o powierzchnię
 • Chroń wagę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi temperaturami, wilgocią i kurzem
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
 • Proszę rozpakować urządzenie. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe
 •  Wytrzyj powierzchnię adamp ściereczka i detergent
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
 • ZACZĄĆ PRACĘ
 • Użyj dwóch baterii typu AAA 1,5 V (w zestawie)
 •  Ustaw jednostkę miary kg, lb lub st.
 • Umieść wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni (unikaj dywanu i miękkiej powierzchni)

WAŻENIE

 • Aby włączyć wagę, ostrożnie na nią stań, odczekaj kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się Twoja waga.
 • Podczas ważenia należy stać nieruchomo, aby masa została prawidłowo ustalona

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

 • Waga wyłącza się automatycznie po 10 sekundach przestoju

WSKAŹNIKI

 •  «oL» – wskaźnik przeciążenia. Maksymalny udźwig wynosi 180 kg. Nie przeciążaj wagi, aby uniknąć jej pęknięcia.
 • – wskaźnik naładowania baterii.
 • «16°» – wskaźnik temperatury pokojowej

ŻYWOTNOŚĆ BATERII

 •  Zawsze używaj zalecanego typu baterii.
 •  Przed użyciem urządzenia upewnij się, że komora baterii jest szczelnie zamknięta.
 •  Włóż nowe baterie, przestrzegając biegunowości.
 • Wyjmij baterię z wagi, jeśli nie jest używana przez dłuższy czas.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 •  Użyj reklamyamp szmatka do czyszczenia. Nie zanurzać w wodzie
 •  Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników organicznych i żrących płynów

SPECYFIKACJA

marta MT-SC1695 Waga elektroniczna 01

Producent:
Kosmos Far View Międzynarodowa Ograniczona
Pokój 701, lok. 16, Lane 165, Rainbow North Street, Ningbo, Chiny
Made in China
GWARANCJA NIE OBEJMUJE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (filtry, powłoki ceramiczne i nieprzywierające, uszczelki gumowe itp.)
Data produkcji jest podana w numerze seryjnym umieszczonym na naklejce identyfikacyjnej na pudełku upominkowym i/lub na naklejce na urządzeniu. Numer seryjny składa się z 13 znaków, 4 i 5 znak oznacza miesiąc, 6 i 7 rok produkcji urządzenia. Producent może bez uprzedzenia zmienić komplet, wygląd, kraj produkcji, gwarancję i parametry techniczne modelu. Sprawdź przy zakupie urządzenia.

Dokumenty / Zasoby

marta MT-SC1695 Waga elektroniczna [pdf] Instrukcja obsługi
MT-SC1695, Wagi elektroniczne, MT-SC1695 Wagi elektroniczne, Wagi

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *