Logo KitchenAid

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-product-image

Built-In Electric Ovens Control Guide

CZĘŚCI I FUNKCJE

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń osób, przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA znajdujące się w instrukcji obsługi urządzenia.

Niniejsza instrukcja obejmuje różne modele. Zakupiony piekarnik może zawierać niektóre lub wszystkie wymienione elementy. Pokazane tutaj lokalizacje i wygląd funkcji mogą nie pasować do posiadanego modelu.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-01

 • A. Elektroniczne sterowanie piekarnikiem
 • B. Automatic oven light switch
 • C. Oven door lock latch
 • D. Model and serial number plate (on bottom edge of control panel, right hand side)
 • E. Temperature probe jack (oven with convection element and fan only)
 • F. Oven lights
 • G. Gasket
 • H. Powered Attachment Hub
 • I. Lower oven (on double oven models)
 • J. Hidden bake element (hidden beneath floor panel)
 • K. Convection element and fan (in back panel)
 • L. Broil elements (not shown)
 • M. Oven vent

Nie pokazano części i funkcji
Czujnik temperatury
Condensation tray
Ruszty do piekarników

UWAGA: The upper cavity of the double oven shown is the same for single oven models and the lower oven on combo oven models.

Racks and Accessories

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-02UWAGA: The +Steamer Attachment and the +Baking Stone Attachment are not shipped with the product. Please register your oven online at www.pomoc kuchenna.com in the U.S.A. or www.pomoc kuchenna.pl in Canada to receive your +Steamer Attachment and +Baking Stone Attachment included in your purchase.

PRZEWODNIK PO FUNKCJACH

Niniejsza instrukcja obejmuje kilka modeli. Twój model może zawierać niektóre lub wszystkie wymienione pozycje. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją lub sekcją Często zadawane pytania (FAQ) naszego webstrona w www.pomoc kuchenna.com aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje. W Kanadzie zapoznaj się z sekcją Serwis i wsparcie pod adresem www.pomoc kuchenna.pl.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie zatruciem pokarmowym
Nie zostawiaj jedzenia na dłużej niż godzinę przed lub po gotowaniu.
Może to spowodować zatrucie pokarmowe lub chorobę.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-03

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-04

Przewodnik powitalny
The Welcome Guide allows you to set up your new oven or microwave oven. This appears on your display the first time the oven is powered up or after resetting the oven to factory defaults. After every selection, a tone will sound. Touch BACK at any time to return to the previous screen.

 1. Wybierz swój język i dotknij OK.
 2. Aby połączyć piekarnik z aplikacją mobilną, dotknij TAK
  OR
  dotknij NIE TERAZ, aby pominąć ten krok i zakończyć konfigurację. Przejdź do kroku 7.
 3. Select CONNECT to automatically connect the oven to the mobile app. Download the KitchenAid® app, signup and select “Add Appliance” in the app. Follow the instructions in the app to scan the QR code from the appliance screen.
 4. To manually connect the oven to the KitchenAid® app, select your home network from the list, touch ADD A NETWORK to manually enter your home network, or touch CONNECT WITH WPS to connect to your network via WPS.
  Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło Wi-Fi.
 5. A message will appear when the oven has successfully connected to the Wi-Fi network. Touch OK.
 6. Dotknij WYŁ, a następnie OK, aby ręcznie ustawić godzinę i datę
  OR
  dotknij WŁĄCZ, a następnie dotknij OK, aby ustawić zegar automatycznie przez sieć Wi-Fi. Przejdź do kroku 9.
 7. Dotknij klawiatury numerycznej, aby ustawić godzinę. Wybierz AM, PM lub 24-GODZINNY. Dotknij OK.
 8. Select if Daylight Savings Time is active. Touch OK
 9. Wybierz format wyświetlania daty. Dotknij OK.
 10. Dotknij klawiatur numerycznych, aby ustawić aktualną datę. Dotknij OK.
 11. Wybierz, czy chcesz wyświetlać zegar, gdy piekarnik nie pracuje.
 12. Kliknij GOTOWE.
Ekrany wyświetlania

Ekran zegara
The Clock screen displays the time and date when the oven is not in use.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-05

 • A. Ikony stanu
 • B. Pasek stanu
 • C. Minutnik kuchenny
 • D. Control lock
 • E. Menu główne
 • F. Menu ustawień

Blokada sterowania
Dotknij i przytrzymaj, aby zablokować sterowanie. Tylko ikona blokady sterowania zareaguje, gdy sterowanie jest zablokowane.

Menu główne
Touch to set an oven function or access Recipe Guide mode.

Minutnik
Pokazuje aktualny minutnik kuchenny. Dotknij, aby ustawić lub zmienić minutnik kuchenny.

Menu ustawień
Touch to access oven settings and information.

Pasek stanu
Displays current oven status, such as Demo mode or Locked.

Ikony stanu

Wskazuje problem z połączeniem bezprzewodowym.

Wskazuje, że zdalne włączanie jest aktywne.

Wskazuje, że do piekarnika podłączone są +zasilane załączniki.

Ekran ustawiania funkcji
After selecting an oven function, the Function Set screens have a variety of options to customize the cycle. Not all options are available on all oven functions. Options may change with oven updates. Touch the option in the menu on the left to change the setting.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-06

 • Funkcja
 • B. Oven temperature set
 • C. Cook time set
 • D. Favorite

Nie pokazany:
Cook’s Assistant Mode Doneness

Flip Reminder
When Timer Ends Add Delay

Szybkie podgrzewanie
Mode Selection Target temperature set Grill temperature set

Funkcjonować
Shows the current oven function and selected oven cavity.

Cook’s Assistant Mode
Set to Auto to use the Cook’s Assistant. Set to Manual to set the time and temperature manually.

Oven temperature set
Touch to set the oven temperature. The allowed range will be displayed.

Szybkie podgrzewanie
Touch to select Rapid Preheat. This feature should be used only with one oven rack.

Target temperature set
For Temperature Probe cooking: Touch to set a target temperature for the temperature probe. The oven will turn off when the set temperature is reached.

Wybór trybu
For Temperature Probe cooking: Touch to select which cooking method will be used.

Cook Time Set (optional)
Dotknij, aby ustawić czas działania funkcji.

When Timer Ends (optional)
Available if a Cook Time is set. Touch to change what the oven does when the set cook time ends.

 • Hold Temperature: The oven temperature stays at the set temperature after the cook time ends.
 • Turn Off: The oven turns off when the set cook time ends.
 • Keep Warm: The oven temperature is reduced to 170°F (77°C) after the set cook time ends.

Add Delay (optional)
Available if a Cook Time is set. Touch to set what time of day the oven begins to preheat. Requires the Clock to be set correctly.

Ulubiony (opcjonalnie)
Touch to set the selected settings as a Favorite function. Touch again to unfavorite. Favorite oven settings can be accessed from the Home menu.

Wypieczenie
Touch to set the desired doneness of the food type.

Flip Reminder
Touch to set the flip reminder on or off.

Grill Temperature Set
Touch to select the heat level of the grill.

Ekran stanu
While the oven is in use, the display will show a timeline with information about the current oven function(s). If one of the cavities is not in use, a button to use that cavity will appear.

 • KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-07A. Oven timeline – lower
 • B. Oven function – lower
 • C. Oven temperature – lower
 • D. Oven timeline – upper
 • E. Oven function – upper
 • F. Oven temperature – upper
 • G. Oven timeline – lower
 • H. Oven function – lower
 • I. Oven temperature – lower
 • J. Oven timeline – upper
 • K. Oven function – upper
 • L. Oven temperature – upper

Moja lista
Tap the star to add the current cook settings as a favorite.

Minutnik
Dotknij, aby ustawić minutnik kuchenny lub zmodyfikować istniejący.

Funkcja piekarnika
Shows the current oven function for the indicated cavity.

Temperatura piekarnika
Shows the current oven temperature for the indicated cavity.

Oven timeline
Shows where the oven is in the cooking process and when it will finish. If a cook time has not been set, Set Timer appears to set a cook time if desired.

Minutnik piekarnika
Shows the remaining cook time (if set). Start timer If a delay has been set, this appears. Touch START TIMER to immediately begin the set cook time.

Uruchom minutnik
If a delay has been set, this appears. Touch START TIMER to immediately begin the set cook time.

Pora dnia
Pokazuje aktualną porę dnia.

Tryby gotowania
The oven has a variety of cooking modes to achieve the best results every time. The cooking modes can be accessed by touching the Home icon and then selecting the desired oven or a previously saved Favorite recipe.

Kuchenka mikrofalowaKitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-08KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-09

Minutnik
The Kitchen Timer keypad will set a timer that is independent of oven functions. The Kitchen Timer can be set in hours, minutes, and seconds, up to 99 hours.
UWAGA: The Kitchen Timer does not start or stop the oven.

 1. Dotknij MINUTNIK KUCHENNY.
 2. Touch HR:MIN or MIN:SEC.
 3. Dotknij klawiatur numerycznych, aby ustawić czas.
  UWAGA: Touching HR:MIN or MIN:SEC after the time has been entered will clear the timer.
 4. Dotknij przycisku Start na wyświetlaczu, aby uruchomić minutnik.
 5. To change the Kitchen Timer while it is running, touch KITCHEN TIMER or touch the timer countdown in the status bar, touch the number keypads to set the new length of time, and then touch UPDATE.
 6. Po upływie ustawionego czasu zostanie odtworzony dźwięk i pojawi się rozwijane powiadomienie. Dotknij OK, aby odrzucić powiadomienie.
 7. Touch BACK while setting the kitchen timer to cancel the kitchen timer.
  To cancel a running timer, touch KITCHEN TIMER and then the Cancel button on the display. If a Cancel keypad is touched, the respective oven will turn off.

Dźwięki/Dźwięki
Dźwięki są sygnałami dźwiękowymi, wskazującymi na:

 • Prawidłowy dotyk klawiatury
 • Wprowadzono funkcję.
 • Oven is preheated.
 • Nieprawidłowy dotyk klawiatury
 • Koniec cyklu gotowania
 • When timer reaches zero
  Includes using the Kitchen Timer for functions other than cooking.
 • Pierwsze uruchomienie grzałki piekarnika w trybie gotowania
 • + Podłączone zasilane załączniki
 • +Zasilane załączniki odłączone
 • Kontrola jest zablokowana
 • Kontrola jest odblokowana
Blokada sterowania

The Control Lock shuts down the control panel keypads to avoid unintended use of the oven(s)/microwave oven. The Control Lock will remain set after a power failure if it was set before the power failure occurs. When the control is locked, only the Control Lock keypad will function.
Blokada sterowania jest wstępnie odblokowana, ale można ją zablokować.
Aby aktywować blokadę sterowania:

 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę blokady sterowania.
 2. Na szarym pasku stanu u góry ekranu pojawi się odliczanie. Ikona blokady sterowania zmieni kolor na czerwony, a pasek stanu wyświetli „ZABLOKOWANE”, gdy sterowanie jest zablokowane.

Aby wyłączyć blokadę sterowania:

 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę blokady sterowania.
 2. A countdown will appear in the gray Status bar at the top of the screen. The Control Lock icon will no longer be red and the Status bar will be blank when the control is unlocked

Ustawienia

The Settings icon allows you access to functions and customization options for your oven. These options allow you to set the clock, change the oven/microwave oven temperature between Fahrenheit and Celsius, turn the audible signals and prompts on and off, adjust the oven calibration, change the language, and more. Many of these options are set during the Welcome Guide. The Sabbath mode is also set using the Settings menu.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-10KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-11KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-13

*Domyślne ustawienia są określane w Przewodniku powitalnym.

KORZYSTANIE Z PIEKARNIKA
Zapachy i dym są normalne, gdy piekarnik jest używany po raz pierwszy lub gdy jest mocno zabrudzony.
Podczas użytkowania piekarnika elementy grzejne nie pozostaną włączone, ale będą się włączać i wyłączać podczas pracy piekarnika.

WAŻNE: Zdrowie niektórych ptaków jest niezwykle wrażliwe na wydzielane opary. Narażenie na opary może spowodować śmierć niektórych ptaków. Ptaki należy zawsze przenosić do innego zamkniętego i dobrze wentylowanego pomieszczenia.

Łączność Wi-Fi
Your oven has built-in Wi-Fi connectivity, but for it to work, you will have to help it join your home wireless network. For information about setting up the connectivity, turning it on and off, receiving important notifications, and taking advantage of available features, refer to the Internet Connectivity Guide section in your Owner’s Manual.
Once the setup process has been completed for the Wi-Fi, you will have access to features that will give you new freedom in cooking. Your available features may vary depending on firmware updates.

ViewING

 • Cooking Timers
 • Blokada sterowania
 • Minutniki kuchenne
 • Temperature Probe Status
 • Remote Start Status Control
 • Turn Oven Off
 • Adjust Oven Light
 • Blokada sterowania piekarnikiem
 • Start Oven Controls
 • Adjust Cooking Settings Remote Notifications

Once the Wi-Fi connectivity has been established, you have the ability to receive status notifications via push notification. The notifications that can be received are:

 • Oven Cycle Interruptions
 • Podgrzewanie zakończone
 • Cook Timer Completion
 • Cooking Temperature Change
 • Preheat Cooking Temperature Progress
 • Temperature Probe Temperature Change
 • Temperature Probe Temperature Reached
 • Cooking Mode Change
 • Control Lock Status Change
 • Kitchen Timer Complete
 • Kitchen Timer Change
 • Self-Clean Complete

UWAGA: Requires Wi-Fi and an account creation. App features and functionality subject to change. Subject to Terms of Service available at www.kichenaid.com/connect . Mogą obowiązywać opłaty za transmisję danych.

szabasowe pieczenie
The Sabbath Bake sets the oven(s) to remain on in a bake setting until turned off. A timed Sabbath Bake can also be set to keep the oven on for only part of the Sabbath.

When the Sabbath Bake is set, only the Cancel keypads will work. For Combo ovens, the microwave will be disabled. When the oven door is opened or closed, the oven light will not turn on or off, and the heating elements will not turn on or off immediately.
If a power failure occurs when the Sabbath Bake is set, the oven (s) will return to Sabbath Mode (no heating elements) when power is restored.

Ustawić:

 1. Kliknij ikonę Ustawienia.
 2. Touch SABBATH BAKE.
 3. Touch the appropriate oven button on the display.
 4. Use the number keypads to set the temperature for the selected oven other than the default temperature shown.
 5. (Optional: For Timed Sabbath Bake) Use the number keypads to set the length of time for the selected oven to remain on, up to 72 hours.
 6. (On some models) To set the other oven, touch the button for the other oven on the display.
 7. Use the number keypads to set the temperature for the selected oven.
 8. (Optional: For Timed Sabbath Bake) Use the number keypads to set the length of time for the selected oven to remain on, up to 72 hours.
 9. Review the oven settings. The oven temperature can be adjusted after Sabbath Bake has begun. On double oven models, both ovens must be programed before you start the Sabbath Bake. If everything is correct, touch CONFIRM or STARTand then YES.
 10. To change the temperature while Sabbath Bake is running, touch the -25° (-5°) or +25° (+5°) button for the appropriate oven for every 25°F (5°C) change. The display will not show any change.

When the stop time is reached or CANCEL is touched, the heating elements will automatically turn off. The oven will switch from Sabbath Bake to Sabbath Mode, with all oven functions, lights, clock, and messages disabled. Touch CANCEL again to end Sabbath Mode.
UWAGA: The oven can be set to Sabbath Mode without running a Bake cycle. See the “Settings” section for more information.

Pozycje na półkach i naczyniach do pieczenia
Use the following illustration and charts as guides.
Rack Positions – Upper And Lower Oven

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-14

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-15KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-16Naczynia żaroodporne
To cook food evenly, hot air must be able to circulate. For best results, allow 2″ (5 cm) of space around bakeware and oven walls. Use the following chart as a guide. KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-17

SatinGlide™ Roll-Out Extension Racks

The SatinGlide™ roll-out extension rack allows easy access to position and remove food in the oven. It can be used in rack positions 1 through 6.
The SatinGlide™ Roll-Out Extension Rack for Smart Oven+ Attachments has a curve to support the +Powered Attachments and allowing easy access to position and remove food in the oven and on the +Powered Attachments. It can be used in rack position 1.

Otwarta pozycja

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-18

 • A. SatinGlide™ roll-out extension rack for Smart Oven+ Attachments
 • B. Przesuwana półka

Pozycja zamknięta i zaangażowana KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-19

 

 • A. SatinGlide™ roll-out extension rack for Smart Oven+ Attachments
 • B. Przesuwana półka

To Remove SatinGlide™™ Roll-Out Extension Rack:

 1. Remove all objects from the roll-out extension rack before removing the rack.
 2. Całkowicie wsuń stelaż, aby był zamknięty i zaczepiony o wysuwaną półkę.
 3. Za pomocą dwóch rąk podnieś przednią krawędź stelaża i wsuń wysuwaną półkę do tylnej ściany piekarnika, tak aby przednia krawędź wysuwanej półki przylegała do prowadnic stelaża. Przednia krawędź regału i wysuwana półka powinny znajdować się wyżej niż tylna krawędź.KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-20
  • A. Przesuwana półka
  • B. Prowadnica stojaka
  • C. SatinGlide™ roll-out extension rack
 4. Wyciągnij stelaż i wysuwaną półkę.

To Replace SatinGlide™™ Roll-Out Extension Racks:

 1. Dwiema rękami chwyć przód zamkniętego stojaka i wysuwaną półkę. Zamknięty stelaż i wysuwaną półkę umieścić na prowadnicy stelaża.
 2. Using 2 hands, lift up on the front edge of the rack and the sliding shelf together.
 3. Slowly push the rack and the sliding shelf to the back of the oven until the back edge of the rack pulls over the end of the rack guide.

To avoid damage to the sliding shelves, do not place more than 25 lbs (11.4 kg) on the SatinGlide™ roll-out extension rack or 35 lbs (15.9 kg) on the roll-out rack for powered attachments.
Do not clean the SatinGlide™ roll-out extension racks in a dishwasher. It may remove the rack’s lubricant and affect their ability to slide.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ogólne czyszczenie” w Podręczniku użytkownika.

Naczynia żaroodporne
Materiał do pieczenia wpływa na wyniki pieczenia. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta i używaj rozmiaru pieczenia zalecanego w przepisie. Użyj poniższej tabeli jako przewodnika.

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens-21

Podgrzewanie i temperatura piekarnika

Podgrzewanie
When beginning a Bake or Convect Bake cycle, the oven begins preheating after Start is touched. The oven will take approximately 12 to 17 minutes to reach 350°F (177°C) with all of the oven racks provided with your oven inside the oven cavity. Higher temperatures will take longer to preheat. Factors that impact preheat times include room temperature, oven temperature, and the number of racks. Unused oven racks can be removed prior to preheating your oven to help reduce preheat time. The preheat cycle rapidly increases the oven temperature. The actual oven temperature will go above your set temperature to offset the heat lost when your oven door is opened to insert food. This ensures that when you place your food in the oven, the oven will begin at the proper temperature. Insert your food when the preheat tone sounds. Do not open the door during preheat until the tone sounds.

Temperatura piekarnika
Podczas użytkowania elementy piekarnika będą się włączać i wyłączać zgodnie z potrzebami, aby utrzymać stałą temperaturę. W związku z tym cyklem mogą w dowolnym momencie lekko się nagrzać lub ochłodzić. Otwarcie drzwiczek piekarnika podczas użytkowania spowoduje uwolnienie gorącego powietrza i ochłodzenie piekarnika, co może mieć wpływ na czas i wydajność gotowania. Zaleca się używanie oświetlenia piekarnika do monitorowania postępu gotowania.

Pieczenie i pieczenie
WAŻNE: The convection fan and convection element may operate during the Bake function to enhance performance and heat distribution.
Podczas pieczenia lub smażenia elementy pieczenia i opiekania będą włączać się i wyłączać w odstępach czasu, aby utrzymać temperaturę piekarnika.
If the oven door is opened during baking or roasting, the heating elements (bake and broil) will turn off approximately 30 seconds after the door is opened. They will turn on again approximately 30 seconds after the door is closed.

Pieczenie
Pieczenie wykorzystuje bezpośrednie promieniowanie cieplne do gotowania żywności.
The element cycles on and off in intervals to maintain the oven temperature.

WAŻNE: Zamknij drzwiczki, aby zapewnić odpowiednią temperaturę pieczenia.
If the oven door is opened during broiling, the broil element will turn off in approximately 30 seconds. When the oven door is closed, the element will come back on approximately 30 seconds later.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj patelni i rusztu do brojlerów. Ma za zadanie odprowadzać soki i zapobiegać rozpryskiwaniu i dymieniu.
  If you would like to purchase a Broiler Pan Kit, it may be ordered. See the Quick Start Guide for contact information.
 • Dla prawidłowego odwodnienia nie przykrywaj kratki folią. Dno brojlera może być wyłożone folią aluminiową dla łatwiejszego czyszczenia.
 • Odetnij nadmiar tłuszczu, aby zmniejszyć rozpryskiwanie. Odetnij pozostały tłuszcz na krawędziach, aby uniknąć curling.
 • Wyciągnij ruszt piekarnika do pozycji zatrzymania przed obracaniem lub wyjmowaniem żywności. Użyj szczypiec do obracania jedzenia, aby uniknąć utraty soków. Nie ma potrzeby obracania bardzo cienkich kawałków ryb, drobiu lub mięsa.
 • Po upieczeniu wyjmij patelnię z piekarnika podczas wyjmowania jedzenia. Pozostawione w rozgrzanym piekarniku kapy będą się piec na patelni, co utrudnia czyszczenie.

Cook’s Assistant Option
The Cook’s Assistant Option is an automated cooking option that invites you to explore the many capabilities of the oven, including the attachments, convection baking, and sensor cooking with the temperature probe. When used with attachments, this option automatically controls the oven system for foods commonly prepared on each one, including a wide selection of steaks and chops, chicken and fish, pizza and vegetable items.
When selecting a cooking mode with the Cook’s Assistant option for the first time, the Cook’s Assistant Option will automatically optimize the time and temperature of the recipe for the desired results.

To manually enter the set time and temperature, touch COOK’S ASSISTANT and then select Manual. The oven will not change the set time or temperature and will default to manual cooking mode for all cooking modes.
To return to Cook’s Assistant Option conversions, touch COOK’S ASSISTANT OPTIONS and then select Auto. The oven will automatically adjust the set time and/or temperature for better cooking results and will default to Cook’s Assistant Option for all cooking modes with this option.

Konwekcja
In a convection oven, the fan-circulated hot air distributes heat more evenly. This movement of hot air helps maintain a consistent temperature throughout the oven, cooking foods more evenly, while sealing in moisture.
Podczas pieczenia konwekcyjnego lub pieczenia elementy pieczenia, opiekania i konwekcji włączają się i wyłączają w odstępach czasu, podczas gdy wentylator wymusza cyrkulację gorącego powietrza. Podczas pieczenia konwekcyjnego elementy pieczenia i konwekcji włączają się i wyłączają.
Jeśli drzwiczki piekarnika zostaną otwarte podczas pieczenia konwekcyjnego, wentylator natychmiast się wyłączy. Włączy się ponownie po zamknięciu drzwi piekarnika.
The convection cooking modes take advantage of the Cook’s Assistant Option. See the “Cook’s Assistant Option” section for more information. If manually setting the oven, most foods, using convect baking mode, can be cooked by lowering cooking temperatures 25°F (14°C). The cooking time, can be shortened significantly when using Convect Roast, especially for large turkeys and roasts.

 • Ważne jest, aby nie przykrywać żywności pokrywką lub folią aluminiową, aby powierzchnie pozostawały wystawione na działanie cyrkulującego powietrza, umożliwiając przyrumienianie i chrupanie.
 • Ogranicz straty ciepła do minimum, otwierając drzwi piekarnika tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zaleca się używanie oświetlenia piekarnika do monitorowania postępów.
 • Wybierz arkusze ciastek bez boków i patelnie do pieczenia z dolnymi bokami, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół potrawy.
 • Wypieki należy przetestować pod kątem wysmażenia na kilka minut przed upływem minimalnego czasu pieczenia, np. za pomocą wykałaczki.
 • Użyj termometru do mięsa lub sondy temperatury, aby określić wysmażenie mięs i drobiu. Sprawdź temperaturę wieprzowiny i drobiu w 2 lub 3 miejscach.

Chleb próbny
Wyrastanie chleba przygotowuje ciasto do wypieku poprzez aktywację drożdży. Zaleca się dwukrotne sprawdzenie, chyba że przepis stanowi inaczej.

Do dowodu
Before first proofing, place dough in a lightly greased bowl and cover loosely with waxed paper or plastic wrap coated with shortening. Place on rack 2. See the “Rack and Bakeware Positions” section for diagram. Close door.

 1. Touch the Home icon. Select the desired oven.
 2. Touch PROOF.
 3. The oven temperature is set at 100°F (38°C). The cook time can be set, if desired.
 4. Dotknij START.
  Let dough rise until nearly doubled in size, and then check at 20 to 25 minutes. Proofing time may vary depending on dough type and quantity.
 5. Touch CANCEL for the selected oven when finished proofing. Before second proofing, shape dough, place in baking pan(s) and cover loosely. Follow same placement, and control steps above. Before baking, remove waxed paper or plastic wrap.

Sonda temperatury
The temperature probe accurately measures the internal temperature of meat, poultry and casseroles with liquid and should be used in determining the doneness of meat and poultry.
Zawsze odłączaj i wyjmuj czujnik temperatury z piekarnika podczas wyjmowania żywności.
The temperature probe cooking mode takes advantage of the Cook’s Assistant Option. See the “Cook’s Assistant Option” section for more information.

To Use Cook’s Assistant with Temperature Probe Cook:
Before using, insert the temperature probe into the food item. (For meats, the temperature probe tip should be located in the center of the thickest part of the meat and not into the fat or touching a bone). Place food in oven and connect the temperature probe to the jack. Keep temperature probe as far away from heat source as possible. Close oven door.

 1. The oven will ask if you want to use Probe Cook. Touch YES and go to Step 2. If you want to set up the cycle before attaching the temperature probe, touch the Home icon, select the desired oven, and then touch PROBE.
 2. If Auto is not already displayed, touch MANUAL for the Cook’s Assistant option and select Auto.
 3. Select the desired food category.
 4. Touch DONENESS or CUT OF MEAT and select the food type.
 5. Touch TEMPERATURE to change the oven temperature.
 6. Touch WHEN TIMER ENDS and select what the oven should do at the end of the cook time.
  • Turn Off (default): The oven turns off when the set cook time ends.
  • Keep Warm: The oven temperature is reduced to 170°F (77°C) after the set cook time ends.
 7. Dotknij START.
 8. When the set temperature probe temperature is reached, the When Timer Ends behavior will begin.
 9. Touch CANCEL for the selected oven or open the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.
 10. Always unplug and remove the temperature probe from the oven when removing food. The temperature probe symbol will remain lit in the display until the temperature probe is unplugged.

To Use Temperature Probe Cook:
Before using, insert the temperature probe into the food item. (For meats, the temperature probe tip should be located in the center of the thickest part of the meat and not into the fat or touching a bone). Place food in oven and connect the temperature probe to the jack. Keep temperature probe as far away from heat source as possible. Close oven door.

UWAGA: The temperature probe must be inserted into the food item before the mode is selected.

 1. The oven will ask if you want to use Probe Cook. Touch YES and go to Step 2. If you want to set up the cycle before attaching the temperature probe, touch the Home icon, select the desired oven, and then touch PROBE.
 2. If Manual is not already displayed, touch AUTO and select Manual.
 3. Touch PROBE TEMP to set the target temperature for the temperature probe.
 4. Touch MODE SELECTION and select Bake, Convect Bake, Convect Roast, or Grill.
  • Piec: Run a standard baking cycle until the food item reaches the target temperature.
  • Convect Bake: Run a convection baking cycle until the food item reaches the target temperature.
  • Convect Roast: Run a convection roast cycle until the food item reaches the target temperature (best for large cuts of meat or whole poultry).
  • Grill: Run a grill cycle on the +Powered Grill Attachment until the food item reaches the target temperature.
 5. Touch TEMPERATURE to change the oven temperature.
 6. Touch WHEN TIMER ENDS and select what the oven should do at the end of the cook time.
  • Turn Off (default): The oven turns off when the set cook time ends.
  • Utrzymuj ciepło: The oven temperature is reduced to 170°F (77°C) after the set cook time ends.
 7. Dotknij START.
  When the set temperature probe temperature is reached, the When Timer Ends behavior will begin.
 8. Touch CANCEL for the selected oven or open the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.
 9. Always unplug and remove the temperature probe from the oven when removing food. The temperature probe symbol will remain lit in the display until the temperature probe is unplugged.

Recipe Guide Mode
The Recipe Guide mode is designed to instruct and inspire your culinary creations. It provides a variety of recipes which work well with your +Powered Attachments as well as optimizes the oven settings for perfect results.
Each recipe has step-by-step instructions on how to prepare and cook the food. Additional recipes may be added with software updates or optional +Powered Attachment purchases.
Following the advice in Recipe Guide mode can take the uncertainty out of new recipes.

Smart Oven+ Powered Attachments
The +Powered Attachments are designed to introduce new ways of using your oven. See the “Cook’s Assistant Option” section for more information. Each attachment fits in to the SatinGlide™ Roll-Out Extension Rack for Smart Oven+ Attachments and plugs into the hub at the rear of the oven. See the Smart Oven+ Powered Attachments User Instructions for more detailed information on these tools.

Ulubione
Any customized cooking mode can be starred as a favorite by selecting Favorite on the Function Set Menu. The oven will prompt you to create a name for your settings. Starred Favorites will be displayed on the Home menu. To use a Favorite, select the desired Favorite and then touch START.
To remove a starred Favorite, select the Favorite, then touch FAVORITE. The oven will ask if you want to delete this favorite. Touch YES to remove the star. This favorite will be removed from the Home menu.

Czas gotowania
Cook Time allows the oven(s) to be set to cook for a set length of time and turn off, hold warm, or maintain the oven temperature automatically. A Delayed Cook Time allows the oven(s) to be set to turn on at a certain time of day, cook for a set length of time, and/ or shut off automatically. Delayed Cook Time should not be used for food such as breads and cakes because they may not bake properly.

To Set a Cook Time

 1. Select a cooking function.
  Touch the number keypads to enter a temperature other than the one displayed.
  Timed Cooking may also be used with the Bread Proof function, but the temperature is not adjustable.
 2. Touch “–:–”.
 3. Touch the number keypads to enter the length of time to cook. Choose HR:MIN or MIN:SEC.
 4. Touch WHEN TIMER ENDS and select what the oven should do at the end of the cook time.
  Hold Temperature: The oven temperature stays at the set temperature after the set cook time ends.
  • Turn Off: The oven turns off when the set cook time ends.
  • Keep Warm: The oven temperature is reduced to 170°F (77°C) after the set cook time ends.
 5. Dotknij START.
  The cook time countdown will appear on the oven display. The timer will not begin counting down until the oven is finished preheating. The start time and stop time will be displayed on the oven timeline after the oven has finished preheating. When the stop time is reached, the When Timer Ends behavior will begin.
 6. Touch CANCEL for the selected oven, or open and close the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.

To Set a Delayed Cook Time
Before setting, make sure the clock is set to the correct time of day. See the “Settings” section.

 1. Select a cooking function. Delayed Cook Time cannot be used with the Powered Attachments or Keep Warm function. Touch the number keypads to enter a temperature other than the one displayed.
  Timed Cooking may also be used with the Bread Proof function, but the temperature is not adjustable.
 2. Touch “–:–”.
 3. Touch the number keypads to enter the length of time to cook. Choose HR:MIN or MIN:SEC.
 4. Touch WHEN TIMER ENDS and select what the oven should do at the end of the cook time.
  • Hold Temperature: The oven temperature stays at the set temperature after the set cook time ends.
  • Turn Off: The oven turns off when the set cook time ends.
  • Keep Warm: The oven temperature is reduced to 170°F (77°C) after the set cook time ends.
 5. Touch DELAY STARTand set the time of day the oven should turn on. Touch SUMMARY to see when the oven will turn on and off.
 6. Dotknij START.
  The timeline will appear in the display, and the oven will begin preheating at the appropriate time. The cook time countdown will appear on the oven display. The timer will not begin counting down until the oven is finished preheating. The start time and stop time will be displayed on the oven timeline after the oven has finished preheating.
  When the stop time is reached, the When Timer Ends behavior will begin.
 7. Touch CANCEL for the selected oven, or open and close the oven door to clear the display and/or stop reminder tones.

Dokumenty / Zasoby

KitchenAid W11622963 Built-In Electric Ovens [pdf] Podręcznik użytkownika
W11622963 Built-In Electric Ovens, W11622963, Built-In Electric Ovens, Electric Ovens, Ovens

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *