Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA

Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA

WAŻNI OCHRONIARZE

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących: Przeczytaj wszystkie instrukcje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

 1. Podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów lub gałek.
 3. Jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
 4. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie należy umieszczać żadnej części kuchenki elektrycznej w wodzie lub innym płynie.
 5. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
 6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.
 7. Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może spowodować zagrożenie lub obrażenia.
 8. Zachowaj co najmniej cztery cale przestrzeni ze wszystkich stron/tyłu kuchenki, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
 9. Odłącz z gniazdka, gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem.
 10. Aby odłączyć, przekręć pokrętło do pozycji STOP, a następnie odłącz wtyczkę urządzenia. Zawsze trzymaj za obudowę wtyczki, nigdy nie próbuj wyjmować wtyczki, ciągnąc za przewód.
 11. Nie przykrywaj TACY ani żadnej części piekarnika folią metalową. Może to spowodować przegrzanie piekarnika.
 12. Nie czyścić za pomocą metalowych druciaków. Kawałki mogą odłamać podkładkę i dotknąć części elektrycznych, stwarzając ryzyko porażenia prądem.
 13. Żywności o dużych rozmiarach lub metalowych przyborów nie wolno wkładać do piekarnika elektrycznego, ponieważ może to spowodować pożar lub ryzyko porażenia prądem.
 14. Pożar może wystąpić, jeśli piekarnik jest przykryty lub dotyka materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, zasłony, ściany itp. podczas pracy. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na kuchence podczas pracy.
 15. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania pojemników wykonanych z innych materiałów niż metal lub szkło.
 16. Nie umieszczaj w kuchence żadnego z następujących materiałów: kartonu, plastiku, papieru ani niczego podobnego.
 17. Nie przechowuj w tym piekarniku żadnych materiałów innych niż zalecane przez producenta, gdy nie jest używany.
 18. Zawsze noś ochronne, izolowane rękawice kuchenne podczas wkładania lub wyjmowania przedmiotów z gorącego piekarnika.
 19. To urządzenie posiada drzwi z hartowanego szkła bezpiecznego. Szkło jest mocniejsze niż zwykłe szkło i bardziej odporne na stłuczenie. Szkło hartowane może pęknąć, ale kawałki nie będą miały ostrych krawędzi. Unikaj zarysowań powierzchni drzwi lub wyszczerbionych krawędzi.
 20. Nie używaj na zewnątrz i nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
 21. To urządzenie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
 22. Temperatura drzwi lub powierzchni zewnętrznej może być wyższa podczas pracy urządzenia.
 23. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.
 24. Nie kładź przyborów kuchennych ani naczyń do pieczenia na szklanych drzwiach.
 25. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 26. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 27. Maksymalna waga umieszczona na tacce na żywność/ruszcie nie może przekraczać 3.0 kg. UWAGA: Spróbuj rozłożyć żywność równomiernie na całej długości rusztu.
 28. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
 29. OSTRZEŻENIE: Powierzchnie inne niż powierzchnie funkcjonalne mogą wytwarzać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie postrzegane przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z OSTROŻNIE.
 30. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 31. Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.

PRZESTROGA: POWIERZCHNIE URZĄDZENIA SĄ GORĄCE PO UŻYCIU. ZAWSZE noś ochronne, izolowane rękawice kuchenne, gdy nie wychodzisz z gorącego piekarnika Ching lub gorących naczyń i żywności, lub podczas umieszczania lub wyjmowania rusztów, patelni lub naczyń do pieczenia.

Przed użyciem piekarnika elektrycznego

Przed pierwszym użyciem konwekcyjnego piekarnika elektrycznego należy:

 1. Całkowicie rozpakuj urządzenie.
 2. Usuń wszystkie stojaki i patelnie. Umyj ruszty i patelnie w gorącej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
 3. Dokładnie wysusz wszystkie akcesoria i ponownie zamontuj w piekarniku. Podłącz piekarnik do odpowiedniego gniazdka elektrycznego i możesz używać swojego nowego piekarnika elektrycznego.
 4. Po ponownym złożeniu piekarnika zalecamy uruchomienie go w temperaturze MAX przez około 15 minut w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby wyeliminować wszelkie pozostałości oleju produkcyjnego, pewna emisja dymu jest normalna.

PRODUKT SKOŃCZONYVIEW

Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — ponad produktview

Please familiarize your self with the following oven functions and accessories prior to first use:

 • Stojak z drutu: Do opiekania, pieczenia i ogólnego gotowania w naczyniach żaroodpornych i standardowych patelniach.
 • Taca na żywność: Do stosowania przy pieczeniu i pieczeniu mięsa, drobiu, ryb i różnych innych produktów spożywczych.
 • Widelec do rożna: Służy do pieczenia różnych mięs i drobiu.
 • Uchwyt tacy na żywność: Pozwalają podnieść tacę na żywność i drucianą podstawkę.
 • Uchwyt rożna: Pozwalają na podniesienie rożna z rożna.
 • Pokrętło termostatu: wybierz żądaną temperaturę od niskiej 90°C – 250°C (niska temperatura otoczenia)
 • Pokrętło timera: obrócić pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), a piekarnik pozostanie WŁĄCZONY, aż do ręcznego wyłączenia. Aby aktywować timer, obróć w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) dla interwałów minutowych – 60 minutowych. Pod koniec zaprogramowanego czasu zabrzmi dzwonek.
 • Pokrętło funkcyjne: Istnieją dwa pokrętła funkcyjne umożliwiające wybór jednego lub obu, górnego i dolnego elementu grzejnego oraz; wybór funkcji wentylatora konwekcyjnego i silnika rożna.
 • Lampka kontrolna (zasilanie): świeci się, gdy piekarnik jest włączony.

Pokrętło funkcji 1; zawiera ustawienia WYŁ., Górny element włączony, Górny i dolny element włączony oraz Dolny element włączony.

Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — pokrętło funkcji

Pokrętło funkcji 2; zawiera ustawienia WYŁ., wł. funkcji rożna, wł. funkcji rożna i wł. wentylatora konwekcji i wł.

Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — pokrętło funkcji

Pokrętło termostatu; zawiera ustawienia wyłączenia i płynną regulację temperatury piekarnika od 90 do 250 stopni C.

Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — Pokrętło termostatu

pokrętło TIMERA; Kontroluje czas trwania piekarnika. Zawiera ustawienia „włączone” pozwalające na ciągłą pracę, WYŁĄCZENIE i regulację zmienną do 60 minut.

Kensington TO8709E-SA Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego — pokrętło TIMER

UWAGA: Przed uruchomieniem upewnij się, że piekarnik znajduje się na płaskiej, stabilnej powierzchni i jest wolny od elementów zewnętrznych, w tym ścian / szafek. Piekarnik powinien być umieszczony tak, aby wokół niego było wolne miejsce, ponieważ zewnętrzne powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. FUNKCJA
  Ta funkcja jest idealna do pieczenia chleba, pizzy i ogólnie drobiu.
  Działanie
  1. Potrawę, która ma być ugotowana, położyć na ruszcie/tacce na żywność. Włóż ruszt/blachę do środkowej prowadnicy podtrzymującej piekarnika.
  2. Przekręć pokrętło funkcji na Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — pokrętło funkcji
  3. Ustaw pokrętło termostatu na żądaną temperaturę.
  4. Ustaw pokrętło timera na żądany czas gotowania.
  5. Aby sprawdzić lub wyjąć jedzenie, użyj uchwytu, aby pomóc włożyć i wyjąć jedzenie.
  6. Po zakończeniu opiekania zabrzmi dzwonek, a 5JNFS LOPC automatycznie powróci do pozycji wyłączonej. Całkowicie otwórz drzwi i natychmiast wyjmij jedzenie, w przeciwnym razie ciepło pozostałe w piekarniku będzie nadal opiekać i wysuszać tosty.
   UWAGA: Gotowane jedzenie, metalowy stojak i drzwi mogą być bardzo gorące, należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
 2. FUNKCJA Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — pokrętło funkcji
  Ta funkcja jest idealna do gotowania skrzydełek z kurczaka, udek z kurczaka i innych mięs.
  Działanie
  1. Potrawę, która ma być ugotowana, położyć na ruszcie/tacce na żywność. Włóż ruszt/blachę do środkowej prowadnicy podtrzymującej piekarnika.
  2. Przekręć pokrętło funkcji na Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — pokrętło funkcji
  3. Ustaw pokrętło termostatu na żądaną temperaturę.
  4. Ustaw pokrętło timera na żądany czas gotowania.
  5. Aby sprawdzić lub wyjąć jedzenie, użyj uchwytu, aby pomóc włożyć i wyjąć jedzenie.
  6. Po zakończeniu opiekania zabrzmi dzwonek, a 5JNFS LOPC automatycznie powróci do pozycji wyłączonej. Całkowicie otwórz drzwi i natychmiast wyjmij jedzenie, w przeciwnym razie ciepło pozostałe w piekarniku będzie nadal opiekać i wysuszać tosty.
   UWAGA: Gotowane jedzenie, metalowy stojak i drzwi mogą być bardzo gorące, należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
 3.  FUNKCJA Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — funkcja
  Ta funkcja jest idealna do gotowania całych kurczaków i ogólnie drobiu. Uwaga: Wszystkie czasy opiekania dotyczą mięs w temperaturze lodówki. Mięso mrożone może trwać znacznie dłużej. Dlatego bardzo zalecane jest użycie termometru do mięsa. Widelec Rotisserie użyj zaostrzonego końca rożna w widelec, upewniając się, że punkty widelca są skierowane w tym samym kierunku co zaostrzony koniec rożna, przesuń w kierunku kwadratu rożna i zabezpiecz śrubą skrzydełkową. Umieść jedzenie do ugotowania na rożnie, przepuszczając rożnie bezpośrednio przez środek jedzenia. Umieść drugi fort na drugim końcu pieczeni lub drobiu. Sprawdź, czy jedzenie jest galopowane na rożnie. Włóż ostry koniec rożna do gniazda napędu, znajdującego się po prawej stronie ściany piekarnika. Upewnij się, że kwadratowy koniec rożna spoczywa na wsporniku rożna, znajdującym się po lewej stronie ściany piekarnika.
  Działanie

(1) Umieść potrawę, która ma być ugotowana na widelcu rożna. Włóż widelec do podstawy rożna piekarnika.
(2) Przekręć pokrętło funkcji na Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego Kensington TO8709E-SA — funkcja
(3) Ustaw pokrętło termostatu na żądaną temperaturę.
(4) Ustaw pokrętło timera na żądany czas gotowania.
(5) Aby sprawdzić lub wyjąć jedzenie, użyj uchwytu, aby pomóc włożyć i wyjąć jedzenie.
(6) Po zakończeniu opiekania zabrzmi dzwonek, a pokrętło timera automatycznie wróci do pozycji wyłączonej. Całkowicie otworzyć drzwi i wyjąć jedzenie za pomocą uchwytu.
UWAGA: Gotowane jedzenie, metalowy widelec i drzwiczki mogą być bardzo gorące, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

UWAGA: Aby uchronić się przed porażeniem prądem, NIE WOLNO ZANURZAĆ KUCHENKI W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH. Aby zapewnić najlepszą wydajność i długą żywotność, piekarnik tostera należy regularnie czyścić. Regularne czyszczenie zmniejszy również ryzyko pożaru.
Krok 1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Pozwól mu ostygnąć.
Krok 2. Wyjmij zdejmowany stojak, tackę, wyciągając ją z piekarnika. Wyczyść je damp, ściereczka z mydłem. Upewnij się, że używasz tylko łagodnej wody z mydłem.
Krok 3. Aby wyczyścić wnętrze piekarnika, przetrzyj ściany piekarnika, spód piekarnika i szklane drzwi środkiem adamp, ściereczka z mydłem.
Powtórz z suchą, czystą szmatką.
Krok 4. Wytrzyj na zewnątrz piekarnika adamp płótno.
UWAGA: NIE UŻYWAĆ ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI METALOWYCH GĄBEK DO SZOROWANIA. Upewnij się, że używasz tylko łagodnej wody z mydłem. Ścierne środki czyszczące, szczotki do szorowania i chemiczne środki czyszczące uszkodzą powłokę tego urządzenia. Kawałki mogą odłamać się i dotknąć części elektrycznych, co grozi porażeniem prądem.
Krok 5. Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia i wyschnięcia przed przechowywaniem. W przypadku przechowywania piekarnika przez dłuższy czas upewnij się, że piekarnik jest czysty i wolny od resztek jedzenia. Przechowuj piekarnik w suchym miejscu, np. na stole, blacie lub półce w szafce. Poza zalecanym czyszczeniem nie powinna być konieczna dalsza konserwacja przez użytkownika. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

MAGAZYNOWANIE

Odłącz urządzenie, pozwól mu ostygnąć i wyczyść przed przechowywaniem. Przechowuj piekarnik elektryczny w pudełku w czystym, suchym miejscu. Nigdy nie przechowuj urządzenia, gdy jest gorące lub nadal podłączone. Nigdy nie owijaj ciasno przewodu wokół urządzenia. Nie należy naciskać na przewód w miejscu, w którym wchodzi on do urządzenia, ponieważ może to spowodować strzępienie i pękanie przewodu.

DANE TECHNICZNE:

Kensington TO8709E-SA Electric Oven Instruction Manual - SPECIFICATION

Kensington TO8709E-SA Instrukcja obsługi piekarnika elektrycznego — Logo Kensington

GWARANCJA
Jesteśmy dumni z tego, że produkujemy gamę wysokiej jakości urządzeń gospodarstwa domowego, które są zarówno wyposażone w funkcje, jak i całkowicie niezawodne. Jesteśmy tak pewni naszych produktów, że wspieramy je 3-letnią gwarancją.
Teraz ty też możesz się zrelaksować, wiedząc, że jesteś objęty ochroną.

Infolinia dla klientów NZ: 0800 422 274
Ten Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją, jeśli dołączony jest dowód zakupu.

Dokumenty / Zasoby

Piekarnik elektryczny Kensington TO8709E-SA [pdf] Instrukcja obsługi
TO8709E-SA Electric Oven, TO8709E-SA, Electric Oven

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.