BAR 2.1 GŁĘBOKI BASJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdź objętość liniitage Przed użyciem
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar i subwoofer) został zaprojektowany do użytku z prądem przemiennym 100-240 V, 50/60 Hz. Połączenie z linią voltagInne niż te, do których produkt jest przeznaczony, mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i pożaru oraz mogą uszkodzić urządzenie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące voltage wymagania dla konkretnego modelu lub o objętości liniitage w Twojej okolicy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klienta przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ściennego.

Nie używaj przedłużaczy
Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego z urządzeniem. Nie zalecamy używania przedłużaczy z tym produktem. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy układać przewodów zasilających pod dywanami lub dywanami ani umieszczać na nich ciężkich przedmiotów. Uszkodzone przewody zasilające powinny zostać natychmiast wymienione przez autoryzowane centrum serwisowe na przewód zgodny ze specyfikacjami fabrycznymi.

Delikatnie obchodź się z przewodem zasilającym
Odłączając przewód zasilający od gniazdka sieciowego, zawsze ciągnij za wtyczkę; nigdy nie ciągnij za przewód. Jeśli nie zamierzasz używać tego głośnika przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Nie otwieraj obudowy
Wewnątrz tego produktu nie ma elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Otwarcie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym, a wszelkie modyfikacje produktu spowodują utratę gwarancji. Jeśli woda przypadkowo dostanie się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od źródła prądu zmiennego i skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup głośnika JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar i subwoofer), który został zaprojektowany, aby zapewnić niezwykłe wrażenia dźwiękowe w Twoim systemie rozrywki domowej. Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji, która opisuje produkt i zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfiguracji i rozpoczęcia pracy.

Aby w pełni wykorzystać funkcje i wsparcie produktu, w przyszłości może być konieczna aktualizacja oprogramowania produktu za pośrednictwem złącza USB. Zapoznaj się z częścią dotyczącą aktualizacji oprogramowania w tej instrukcji, aby upewnić się, że posiadany produkt ma najnowsze oprogramowanie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące listwy dźwiękowej, instalacji lub obsługi, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klienta albo odwiedź naszą webstrona www: www.jbl.com.

CO JEST W PUDEŁKU

Ostrożnie rozpakuj pudełko i upewnij się, że dołączone są następujące części. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje, nie używaj jej i skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klienta.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — subwoofer
Soundbar Subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — pilot zdalnego JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — przewód zasilający
Pilot (z 2 bateriami AAA)

Kabel zasilający*
* Typ przewodu zasilającego i wtyczki zależy od regionu.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowe posiadacze soundbarów — kabel HDMI JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy Soundbar Właściciele — zestaw montażowy
kabel HDMI Zestaw do montażu na ścianie
JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — informacje o produkcie
Ilość informacji o produkcie i szablon do montażu na ścianie

PRODUKT SKOŃCZONYVIEW

3.1 soundbar

SterownikiJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — KONIEC PRODUKTUVIEW

1. Power (Moc)

 • Włącz lub w tryb czuwania

2. - / + (głośność)

 • Zmniejsz lub zwiększ głośność
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby stale zmniejszać lub zwiększać głośność
 • Naciśnij oba przyciski razem, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 (Źródło)

 • Wybierz źródło dźwięku: TV (domyślnie), Bluetooth lub HDMI IN

4. Wyświetlacz stanu
ZłączaJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — złącza

 1. MOC
  • Podłącz do zasilania
 2. OPTYCZNY
  • Podłącz do wyjścia optycznego w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym
 3. USB
  • Złącze USB do aktualizacji oprogramowania
  • Podłącz do urządzenia pamięci masowej USB w celu odtwarzania dźwięku (tylko dla wersji amerykańskiej)
 4. HDMI IN
  • Podłącz do wyjścia HDMI w urządzeniu cyfrowym
 5. Wyjście HDMI (TV ARC)
  • Podłącz do wejścia HDMI ARC w telewizorze
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS Właściciele 21-kanałowych soundbarów — subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona
  • Wskaźnik stanu połączenia
  Ο Jednolity biały Połączony z soundbarem
  ikona Miga na biało Tryb parowania
  Komunikator SMS stanu alarmów MATelec FPC-30120 - ikona 3 Lity bursztyn Tryb czuwania

  2. MOC
  • Podłącz do zasilania

3.3 Zdalne sterowanieJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — pilot zdalnego sterowania
 1. Power
  • Włączanie lub przełączanie w stan czuwania
 2.  TV
  • Wybierz źródło TV
 3. Tryb Bluetooth (Bluetooth)
  • Wybierz źródło Bluetooth
  • Naciśnij i przytrzymaj, aby podłączyć inne urządzenie Bluetooth
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 1
  • Wybierz poziom basów dla subwoofera: niski, średni lub wysoki
 5. HDMI
  • Wybierz źródło HDMI IN
 6.  + / -
  • Zwiększ lub zmniejsz głośność
  • Naciśnij i przytrzymaj, aby w sposób ciągły zwiększać lub zmniejszać głośność
 7. Wycisz telewizor (Niemy)
  • Wycisz / wyłącz wyciszenie

MIEJSCE

4.1 Umieszczenie na biurku

Umieść soundbar i subwoofer na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Upewnij się, że subwoofer znajduje się w odległości co najmniej 3 stóp (1 m) od listwy dźwiękowej i 4” (10 cm) od ściany.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — umieszczenie na biurku

UWAGI:
- Przewód zasilający powinien być prawidłowo podłączony do zasilania.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze listwy dźwiękowej lub subwoofera.
- Upewnij się, że odległość między subwooferem a soundbarem jest mniejsza niż 20 stóp (6 m).

4.2 Montaż na ścianieJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowe posiadacze soundbarów — montaż
 1. Przygotowanie:
  a) Przy minimalnej odległości 2 ”(50 mm) od telewizora, przyklej dostarczony szablon do montażu ściennego do ściany za pomocą taśm samoprzylepnych.
  b) Za pomocą końcówki długopisu zaznacz położenie uchwytu śruby.
  Usuń szablon.
  c) W zaznaczonym miejscu wywierć otwór 4 mm / 0.16 ”. Rozmiar śrub przedstawia Rysunek 1.
 2. Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie.
 3. Dokręć śrubę z tyłu listwy dźwiękowej.
 4. Zamontuj listwę dźwiękową.

UWAGI:
- Upewnij się, że ściana wytrzyma ciężar listwy dźwiękowej.
- Instalować tylko na pionowej ścianie.
- Unikaj miejsc o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
- Przed montażem na ścianie upewnij się, że można prawidłowo podłączyć kable między listwą dźwiękową a urządzeniami zewnętrznymi.
- Przed zamontowaniem na ścianie upewnij się, że listwa dźwiękowa jest odłączona od zasilania. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

CONNECT

Podłączenie telewizora 5.1

Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą dostarczonego kabla HDMI lub kabla optycznego (do nabycia osobno).
Za pomocą dostarczonego kabla HDMI Połączenie HDMI obsługuje cyfrowy dźwięk i obraz za pomocą jednego połączenia. Połączenie HDMI to najlepsza opcja dla soundbara.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy posiadacze soundbarów — dostarczony kabel HDMI

 

 1. Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą dostarczonego kabla HDMI.
 2. W telewizorze sprawdź, czy włączono HDMI-CEC i HDMI ARC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

UWAGI:
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC nie jest gwarantowana.
− Skontaktuj się z producentem telewizora, jeśli masz problemy z kompatybilnością HDMI-CEC telewizora.

Przez kabel optycznyJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowe posiadacze soundbarów — kabel optyczny

 • Podłącz listwę dźwiękową do telewizora za pomocą kabla optycznego (sprzedawany oddzielnie).
5.2 Podłączanie urządzeń cyfrowych
 1. Upewnij się, że telewizor został podłączony do listwy dźwiękowej za pomocą połączenia HDMI ARC (patrz „Za pomocą dostarczonego kabla HDMI” w części „Podłączenie telewizora” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Użyj kabla HDMI (wersja 1.4 lub nowsza), aby podłączyć listwę dźwiękową do urządzeń cyfrowych, takich jak dekoder, odtwarzacz DVD/Blu-ray lub konsola do gier.
 3. Na urządzeniu cyfrowym sprawdź, czy włączono HDMI-CEC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia cyfrowego.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — urządzenie cyfrowe

UWAGI:
- Skontaktuj się z producentem urządzenia cyfrowego, jeśli masz problemy ze zgodnością HDMI-CEC urządzenia cyfrowego.

5.3 Połączenie Bluetooth

Przez Bluetooth połącz soundbar ze swoimi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfon, tablet lub laptop.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — połączenie Bluetooth

Podłącz urządzenie Bluetooth

 1. Naciśnij przyciskPower aby włączyć (patrz „Włączanie / Automatyczne czuwanie / Automatyczne budzenie” w rozdziale „ODTWARZANIE”).
 2. Aby wybrać źródło Bluetooth, naciśnijJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 na listwie dźwiękowej lubIkona Bluetooth na pilocie.
  → „PAROWANIE BT”: Gotowy do parowania BT
 3. W urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth i wyszukaj „JBL Bar 2.1” w ciągu trzech minut.
  → Nazwa urządzenia jest wyświetlana, jeśli Twoje urządzenie ma nazwę w
  Język angielski. Słychać sygnał potwierdzający.

Aby ponownie połączyć ostatnio sparowane urządzenie
Twoje urządzenie Bluetooth pozostaje jako sparowane, gdy soundbar przejdzie w tryb gotowości. Następnym razem, gdy przełączysz się na źródło Bluetooth, soundbar ponownie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Aby połączyć się z innym urządzeniem BluetoothJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — podłącz

 1. W źródle Bluetooth naciśnij i przytrzymajJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 na listwie dźwiękowej lubIkona Bluetooth na pilocie aż „PAROWANIE BT” jest wyświetlany.
  → Wcześniej sparowane urządzenie zostanie usunięte z listwy dźwiękowej.
  → Listwa dźwiękowa przejdzie w tryb parowania Bluetooth.
 2. Wykonaj krok 3 w sekcji „Podłącz urządzenie Bluetooth”.
  • Jeśli urządzenie było kiedykolwiek sparowane z soundbarem, najpierw rozparuj „JBL Bar 2.1” na urządzeniu.

UWAGI:
- Połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość między soundbarem a urządzeniem Bluetooth przekroczy 33 stopy (10 m).
- Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia radiowe. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe urządzenia LAN, należy trzymać z dala od soundbara.

GRAĆ

6.1 Włączanie / Automatyczne czuwanie / Automatyczne budzenieJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — PLAY

Włączać

 1. Podłącz głośnik soundbar i subwoofer do zasilania za pomocą dostarczonych przewodów zasilających.
 2.  Na listwie dźwiękowej naciśnijPower włączyć.
  "DZIEŃ DOBRY" jest wyświetlany.
  → Subwoofer zostanie automatycznie podłączony do soundbara.
  Połączony:JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona zmieni kolor na biały.

UWAGI:
- Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.
- Przed włączeniem listwy dźwiękowej upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia (patrz „Podłączanie telewizora” i „Podłączanie urządzenia cyfrowego” w rozdziale „Podłączanie”).

Automatyczne czuwanie 
Jeśli listwa dźwiękowa jest nieaktywna przez ponad 10 minut, automatycznie przełączy się w tryb gotowości. "CZEKAJ" jest wyświetlany. Subwoofer przechodzi również w stan czuwania iJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona zamienia się w stały bursztyn.
Gdy następnym razem włączysz listwę dźwiękową, powróci ona do ostatnio wybranego źródła.

Automatyczne budzenie
W trybie czuwania soundbar wybudzi się automatycznie, gdy

 • soundbar jest podłączony do telewizora przez złącze HDMI ARC, a telewizor jest włączony;
 • listwa dźwiękowa jest podłączona do telewizora za pomocą kabla optycznego i sygnały audio są wykrywane z kabla optycznego.
6.2 Odtwarzaj ze źródła TV

Po podłączeniu listwy dźwiękowej można odtwarzać dźwięk z telewizora z głośników listwy dźwiękowej. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — Odtwarzaj z

 1. Upewnij się, że telewizor obsługuje głośniki zewnętrzne, a wbudowane głośniki telewizora są wyłączone. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 2. Upewnij się, że listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do telewizora (patrz „Podłączanie telewizora” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 3. Aby wybrać źródło TV, naciśnijJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 na soundbarze lub telewizorze na pilocie.
  "TELEWIZJA": Wybrano źródło TV.
  • W ustawieniach fabrycznych źródło TV jest wybrane domyślnie.

UWAGI:
- Jeśli listwa dźwiękowa jest podłączona do telewizora zarówno za pomocą kabla HDMI, jak i kabla optycznego, do podłączenia telewizora zostanie wybrany kabel HDMI.

6.2.1 Konfiguracja pilota do telewizora.

Aby używać pilota telewizora zarówno do telewizora, jak i do listwy dźwiękowej, sprawdź, czy telewizor obsługuje HDMI-CEC. Jeśli Twój telewizor nie obsługuje HDMI-CEC, wykonaj czynności opisane w sekcji „Uczenie się pilota telewizora”.

HDMI-CEC
Jeśli telewizor obsługuje HDMI-CEC, włącz funkcje zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi telewizora. Możesz kontrolować głośność +/-, wyciszania/wyłączania wyciszenia oraz włączania/przechodzenia w stan czuwania na soundbarze za pomocą pilota do telewizora.

Nauka pilota do telewizora

 1. Na listwie dźwiękowej naciśnij i przytrzymajJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 i + do "UCZENIE SIĘ" jest wyświetlany.
  → Wchodzisz w tryb uczenia pilota telewizora.
 2. W ciągu 15 sekund wykonaj następujące czynności na listwie dźwiękowej i pilocie telewizora:
  a) Na listwie dźwiękowej: naciśnij jednocześnie jeden z następujących przycisków +, -, + i – (w celu włączenia/wyłączenia wyciszenia) i.
  b) Na pilocie telewizora: naciśnij żądany przycisk.
  → „CZEKAĆ" jest wyświetlany na listwie dźwiękowej.
  "GOTOWE": Funkcji przycisku listwy dźwiękowej uczy się za pomocą przycisku pilota telewizora.
 3. Powtórz krok 2, aby zakończyć naukę przycisków.
 4. Aby wyjść z trybu uczenia pilota telewizora, naciśnij i przytrzymajJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 i + na listwie dźwiękowej do „EXIT LEARNING” jest wyświetlany.
  → Listwa dźwiękowa powraca do ostatnio wybranego źródła.
6.3 Odtwarzaj ze źródła HDMI IN

Po podłączeniu listwy dźwiękowej, jak pokazano na poniższym schemacie, urządzenie cyfrowe może odtwarzać wideo na telewizorze i dźwięk z głośników listwy dźwiękowej.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów - rys

 1. Upewnij się, że listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do telewizora i urządzenia cyfrowego (patrz „Podłączenie telewizora” i „Podłączenie urządzenia cyfrowego” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Włącz urządzenie cyfrowe.
  → Telewizor i listwa dźwiękowa wychodzą z trybu gotowości i automatycznie przełączają się na źródło wejściowe.
  • Aby wybrać źródło HDMI IN w soundbarze, naciśnijJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 na listwie dźwiękowej lub HDMI na pilocie.
 3. Przełącz telewizor w tryb gotowości.
  → Listwa dźwiękowa i urządzenie źródłowe zostaną przełączone w tryb gotowości.

UWAGI:
- Pełna kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC nie jest gwarantowana.

6.4 Odtwarzaj ze źródła Bluetooth

Poprzez Bluetooth możesz przesyłać strumieniowo dźwięk z urządzenia Bluetooth do listwy dźwiękowej.

 1. Sprawdź, czy listwa dźwiękowa została prawidłowo podłączona do urządzenia Bluetooth (patrz „Połączenie Bluetooth” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 2. Aby wybrać źródło Bluetooth, naciśnij na listwie dźwiękowej lub na pilocie.
 3. Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu Bluetooth.
 4. Dostosuj głośność listwy dźwiękowej lub urządzenia Bluetooth.

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Regulacja basów

 1. Sprawdź, czy soundbar i subwoofer są prawidłowo podłączone (patrz rozdział „INSTALACJA”).
 2. Na pilocie naciśnijJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 1 kilkakrotnie, aby przełączać się między poziomami basów.
  → Wyświetla się „LOW”, „MID” i „HIGH”.

Synchronizacja dźwięku 
Dzięki funkcji synchronizacji dźwięku możesz zsynchronizować dźwięk i obraz, aby upewnić się, że nie słychać żadnych opóźnień w treści wideo.

 1. Na pilocie naciśnij i przytrzymaj TV aż do „SYNCHRONIZACJA” jest wyświetlany.
 2. W ciągu pięciu sekund naciśnij + lub – na pilocie, aby dostosować opóźnienie dźwięku i dopasować do wideo.
  → Wyświetli się synchronizacja dźwięku.

Tryb inteligentny 
Przy domyślnym trybie inteligentnym możesz oglądać programy telewizyjne z bogatymi efektami dźwiękowymi. W przypadku programów telewizyjnych, takich jak wiadomości i prognozy pogody, można zredukować efekty dźwiękowe, wyłączając tryb inteligentny i przełączając się na model standardowy. Tryb inteligentny: ustawienia EQ i dźwięk przestrzenny JBL są stosowane w celu uzyskania bogatych efektów dźwiękowych.
Tryb standardowy: zaprogramowane ustawienia EQ są stosowane do standardowych efektów dźwiękowych.
Aby wyłączyć tryb inteligentny, wykonaj następujące czynności:

 • Na pilocie naciśnij i przytrzymajWycisz telewizor aż do "PRZEŁĄCZNIK" jest wyświetlany. naciśnij +.
  „WYŁĄCZ TRYB INTELIGENTNY”: Tryb inteligentny jest wyłączony.
  → Następnym razem, gdy włączysz listwę dźwiękową, tryb inteligentny zostanie ponownie włączony automatycznie.

PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE

Przywracając domyślne ustawienia zdefiniowane w fabrykach. usuniesz wszystkie spersonalizowane ustawienia z listwy dźwiękowej.
• Na listwie dźwiękowej naciśnij i przytrzymajPower dlaJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 więcej niż 10 sekund.
"RESETOWANIE" jest wyświetlany.
→ Soundbar włączy się, a następnie przejdzie w tryb czuwania.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zapewnić optymalną wydajność produktu i jak najlepsze wrażenia użytkownika, firma JBL może w przyszłości oferować aktualizacje oprogramowania systemu soundbar. Proszę odwiedź www.jbl.com lub skontaktuj się z call center JBL, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania aktualizacji files.

 1. Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania, naciśnij i przytrzymaj i – na listwie dźwiękowej, aż zostanie wyświetlona wersja oprogramowania.
 2. Sprawdź, czy zapisałeś aktualizację oprogramowania file do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie USB do listwy dźwiękowej.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
 3. Aby przejść do trybu aktualizacji oprogramowania, naciśnij i przytrzymajPower i - na listwie dźwiękowej przez ponad 10 sekund.
  „AKTUALIZACJA”: trwa aktualizacja oprogramowania.
  "GOTOWE": aktualizacja oprogramowania zakończona. Słychać dźwięk potwierdzający.
  → Listwa dźwiękowa powraca do ostatnio wybranego źródła.

UWAGI:
- Pozostaw głośnik soundbar włączony i podłącz urządzenie pamięci masowej USB przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania.
- „NIEUDANE” jest wyświetlany, jeśli aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie ponownie lub wróć do poprzedniej wersji.

PONOWNIE PODŁĄCZ SUBWOOFER

Soundbar i subwoofer są sparowane w fabrykach. Po włączeniu są one sparowane i połączone automatycznie. W niektórych szczególnych przypadkach może być konieczne ponowne ich sparowanie.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — CONNECT THE

Aby ponownie wejść w tryb parowania subwoofera

 1. Na subwooferze naciśnij i przytrzymajJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona aż doJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona miga na biało.
 2. Aby przejść do trybu parowania subwoofera na soundbarze, naciśnij i przytrzymaj JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 1na pilocie, aż „SUBWOOFER SPK” jest wyświetlany. Naciśnij – na pilocie.
  „SUBWOOFER PODŁĄCZONY”: Subwoofer jest podłączony.

UWAGI:
- Subwoofer wyjdzie z trybu parowania po trzech minutach, jeśli parowanie i połączenie nie zostaną zakończone.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanałowy właściciele soundbarów — ikona zmienia kolor z migającego białego na stały bursztynowy.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Ogólna specyfikacja:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (jednostka soundbar), Bar 2.1 Deep Bass SUB (jednostka subwoofera)
 • Zasilanie: 103 – 240 V AC, – 50/60 Hz
 • Całkowita moc wyjściowa głośników (maks. OTHD 1%): 300 W
 • Moc wyjściowa (maks. OTHD 1%): 2 x 50 W (soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Przetwornik: 4 x przetworniki wyścigowe • 2 x 1″ głośnik wysokotonowy (Soundbar); 6.5″ (subwoofer)
 • Moc w trybie czuwania soundbara i subwoofera: <0.5 W.
 • Temperatura robocza: 0 ° C - 45 ° C

Specyfikacja wideo:

 • Wejście wideo HDMI: 1
 • Wyjście wideo HDMI (z kanałem zwrotnym audio): 1
 • Wersja HDMI: 1.4

Specyfikacja audio:

 • Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz
 • Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth, USB (odtwarzanie USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji USB jest tylko do celów serwisowych)

Specyfikacja USB (odtwarzanie dźwięku dotyczy tylko wersji amerykańskiej):

 • Port USB: typ A.
 • Parametry USB: 5 V DC / 0.5 A.
 • Wspieranie mnie w formacie: mp3, sposób
 • Kodek MPS: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3. MPEG 5 Layer 3
 • MP3ampczęstotliwość ling: 16 – 48 kHz
 • Szybkość transmisji MPS: 80 – 320 kb/s
 • WAVampszybkość le: 16 – 48 kHz
 • Szybkość transmisji WAV: do 3003 kb / s

Specyfikacja sieci bezprzewodowej:

 • Wersja Bluetooth: 4.2
 • Zaawansowany Bluetoothfile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. moc nadawcza: <10 dBm (EIRP)
 • Typ modulacji: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • Zakres częstotliwości 5G Wireless: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G maks. moc nadawcza: <9 dBm (EIRP)
 • Typ modulacji: n/4 DOPSK

Wymiary

 • Wymiary (VV x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28″ x 35″ (soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm)/8.9" x 8.9" x 14.6"- (Głośnik niskotonowy)
 • Waga: 2.16 kg (soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Wymiary opakowania (szer. X wys. X gł.): 1045 x 310 x 405 mm
 • Waga opakowania (brutto): 10.4 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Jeśli masz problemy z używaniem tego produktu, sprawdź poniższe punkty, zanim zażądasz usług.

System
Urządzenie nie włącza się.

 • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do zasilania i listwy dźwiękowej.

Listwa dźwiękowa nie reaguje na naciskanie przycisków.

 • Przywróć ustawienia fabryczne listwy dźwiękowej (patrz
  -PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH”.

Dźwięk
Brak dźwięku z listwy dźwiękowej

 • Upewnij się, że listwa dźwiękowa nie jest wyciszona.
 • Wybierz prawidłowe źródło wejścia audio na pilocie.
 • Podłącz listwę dźwiękową do telewizora lub innych urządzeń
 • Przywróć listwę dźwiękową do ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymującPower aJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 2 i e na soundbarze przez ponad 10

Zniekształcony dźwięk lub echo

 • Jeśli odtwarzasz dźwięk z telewizora za pośrednictwem listwy dźwiękowej, upewnij się, że telewizor jest wyciszony lub wbudowany głośnik telewizora jest wyłączony.

Dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane.

 • Włącz funkcję synchronizacji dźwięku, aby zsynchronizować dźwięk i obraz (patrz -Synchronizacja dźwięku w -USTAWIENIA DŹWIĘKU).

Wideo
Zniekształcone obrazy przesyłane strumieniowo przez Apple TV

 • Apple TV 4K format wymaga HDMI V2.0 i nie jest obsługiwany przez ten produkt. W rezultacie może wystąpić zniekształcony obraz lub czarny ekran telewizora.

Bluetooth
Nie można połączyć urządzenia z listwą dźwiękową.

 • Sprawdź, czy masz włączony Bluetooth w urządzeniu.
 • Jeśli listwa dźwiękowa została wyblakła z innym urządzeniem Bluetooth, zresetuj Bluetooth (patrz Aby połączyć się z innym urządzeniem” w sekcji -Połączenie Bluetooth” w rozdziale „POŁĄCZ”).
 • Jeśli urządzenie Bluetooth było kiedykolwiek sparowane z listwą dźwiękową, zresetuj Bluetooth na listwie dźwiękowej, rozłącz listwę dźwiękową z urządzeniem Bluetooth, a następnie ponownie sparuj urządzenie Bluetooth z listwą dźwiękową (patrz -Aby połączyć się z innym urządzeniem” w sekcji „Połączenie Bluetooth” w -rozdział POŁĄCZ).

Słaba jakość dźwięku z podłączonego urządzenia Bluetooth

 • Słaby odbiór Bluetooth. Przesuń urządzenie źródłowe bliżej listwy dźwiękowej. lub usuń wszelkie przeszkody między urządzeniem źródłowym a listwą dźwiękową.

Podłączone urządzenie Bluetooth stale łączy się i rozłącza.

 • Odbiór Bluetooth jest słaby. Przesuń urządzenie źródłowe bliżej listwy dźwiękowej lub usuń przeszkodę między urządzeniem źródłowym a listwą dźwiękową.
  Remote control
  Pilot nie działa.
 • Sprawdź, czy baterie nie są wyczerpane. Jeśli tak, wymień je na nowe.
 • Zmniejsz odległość i kąt między pilotem a jednostką główną.

TRADEMARKS

Logo Bluetooth®
znak słowny i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez firmę HARMAN International Industries, Incorporated jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 3
Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów — ikona 4
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

POWIADOMIENIE O LICENCJI OPEN SOURCE

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source na licencji GPL. Dla Twojej wygody kod źródłowy i odpowiednie instrukcje kompilacji są również dostępne pod adresem  http://www.jbl.com/opensource.html.
Zapraszamy do kontaktu:
Harman Deutschland GmbH
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Niemcy lub OpenSourceWsparcie@Harman.com jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące oprogramowania open source w produkcie.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Właściciele soundbarów – rys. 1

HARMAN International Industries,
Zarejestrowane 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, Kalifornia 91329
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
JBL jest znakiem towarowym firmy HARMAN International Industries, Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Funkcje, specyfikacje i wygląd są
może ulec zmianie bez powiadomienia.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenty / Zasoby

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1-kanałowy soundbar [pdf] Instrukcja obsługi
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1-kanałowy soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1-kanałowy soundbar

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *