INGSIGUG NS-PA3UVG Instrukcja obsługi przejściówki USB na VGA
INGSIGUG NS-PA3UVG Przejściówka z USB na VGA

ZAWARTOŚĆ PACZKI

 • Przejściówka z USB 3.0 na VGA
 • Przewodnik szybkiej instalacji

ROZWIĄZANIA

 • Prosty sposób na podłączenie komputera do wyświetlacza VGA
 • Odbija lub rozszerza ekran na drugi monitor, aby zapewnić lepsze prezentacje i wielozadaniowość
 • Obsługuje rozdzielczości do 2048 × 1152 przy 60 Hz dla wysokiej jakości wideo
 • Instalacja sterownika online pozwala na łatwą konfigurację

WYMAGANIA SYSTEMOWE

 • Komputer z dostępnym portem USB 3.0 lub 2.0
 • Okna 10
 • macOS X 10.12 lub nowszy
 • PROCESOR: Dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 2.8 GHz;
  RAM: 2 GB lub więcej

INSTALACJA STEROWNIKA

Okna 10
Automatyczna instalacja sterownika Windows 10

 1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
 2. Za pomocą kabla VGA (brak w zestawie) podłącz monitor do portu VGA adaptera VGA, a następnie włącz monitor.
 3. Podłącz adapter do portu USB 3.0 w komputerze. Sterownik instaluje się automatycznie.
  INSTALACJA STEROWNIKAJeśli sterownik nie zainstaluje się automatycznie, zobacz „Ręczna instalacja sterownika Windows”.

Windows
Ręczna instalacja sterownika Windows

 1. Iść do www.insigniaproducts.com.
 2. Wyszukaj NS-PA3UVG, a następnie wybierz kartę Wsparcie i pobieranie.
 3. W obszarze Sterowniki, oprogramowanie układowe i oprogramowanie kliknij Files, aby pobrać sterownik.
 4. Otwórz pobrany folder .zip, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik.
 5. Mac OS
  Jeśli sterownik nie zainstaluje się automatycznie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
  Ręczna instalacja sterownika macOS
  Odłącz przejściówkę USB na VGA i upewnij się, że wcześniej odinstalowałeś poprzedni sterownik
  instalacja nowej wersji sterownika.
  1 Idź do www.insigniaproducts.com.
  2 Wyszukaj NS-PA3UVG, a następnie rozwiń Overview Sekcja.
  3 W sekcji Podręczniki i przewodniki kliknij łącze w sekcji Oprogramowanie układowe, sterowniki i oprogramowanie (ZIP).
  4 Aby załadować sterowniki do komputera Mac, kliknij Insignia-xx-xx…dmg.
  5 Wybierz odpowiednią wersję sterownika (np. 10.15-1x-xxx.pkg) i kliknij ją, aby zainstalować wideo USB
  sterownik ekranu.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik urządzenia.
  1. A. Wpisz hasło, a następnie kliknij Zainstaluj oprogramowanie. Zostanie otwarte zaktualizowane rozszerzenie systemu.
  2. B. Kliknij Uruchom ponownie. Twój Mac uruchomi się ponownie.
  3. C. Po ponownym uruchomieniu Maca podłącz adapter do Maca. Pojawi się POWIADOMIENIA WYŚWIETLACZA USB. Kliknij Dopuszczać.
   Uwaga: macOS wymaga zgody użytkownika przed załadowaniem nowych rozszerzeń innych firm. Zatwierdź wiadomości uwierzytelniające, gdy pojawią się w poniższych krokach lub przechodząc do Preferencje systemowe > Bezpieczeństwo i prywatność.
  4. D. Pojawi się okno Urządzenie wyświetlające USB. Kliknij Aktywuj sterownik wyświetlacza USB. Pojawi się okno Zablokowane rozszerzenie systemu.
  5. E. Kliknij Otwórz Preferencje bezpieczeństwa. Pojawi się okno Bezpieczeństwo i prywatność.
  6. F. Kliknij Dopuszczać. Pojawi się komunikat Nagrywanie ekranu.
  7. G. Kliknij Otwórz preferencje systemowe. Otworzy się okno Bezpieczeństwo i prywatność.
  8. H. Kliknij APLIKACJA DJTVirualDisplayAgent do nagrywania zawartości ekranu.
   Uwaga: Jeśli nie widzisz powyższego ekranu podręcznego Bezpieczeństwo i prywatność podczas pierwszej instalacji sterownika, przejdź do Preferencje systemowe > Bezpieczeństwo i zabezpieczenia > Nagrywanie ekranu, aby upewnić się, że ten sterownik został zainstalowany.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Mój komputer nie wykrywa adaptera

 • Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone bezpiecznie i prawidłowo.
 • Upewnij się, że kable nie są uszkodzone.
 • Spróbuj podłączyć do innego portu USB.
 • Upewnij się, że sterownik jest zainstalowany (jeśli jest wymagany).

Sterownik nie został zainstalowany w moim systemie

 • Upewnij się, że karta i kabel sieciowy nie są uszkodzone.
 • Aby sprawdzić instalację urządzenia, przejdź do
  Windows: Panel sterowania>Menedżer urządzeń>Karty graficzne. Poszukaj ciągu, takiego jak Insignia USB3.0 Display Adapter.
  Mac: kliknij ikonę Apple (Ikona Apple), następnie kliknij Informacje o tym komputerze Mac> Raport systemowy> Sprzęt — USB.
  Poszukaj napisu takiego jak Stacja adaptera wyświetlacza Insignia USB3.0.
 • Tymczasowo wyłącz zaporę i oprogramowanie antywirusowe na wypadek, gdyby uniemożliwiają instalację sterownika.
 • Upewnij się, że Twój system jest zgodny ze sterownikiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe.

Mój wyświetlacz nie rozszerza się ani nie odzwierciedla ekranu mojego komputera.

 • Zmień ustawienia wyświetlania na komputerze.

Mój wyświetlacz nic nie pokazuje.

 • Odłącz i ponownie podłącz kartę graficzną

PRAWNE

Informacje FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15B przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 dokumentu
Zasady FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
ICES-003
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003;
Mieszkańcy Kalifornii
UWAGA: Nowotwory i szkody rozrodcze –
www.p65warnings.ca.gov

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Odwiedzić www.insigniaproducts.com dla szczegółów.

KONTAKT Z INSIGNIA:

Aby uzyskać obsługę klienta, zadzwoń pod numer 877-467-4289
(Stany Zjednoczone i Kanada)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i jej spółek zależnych.
Dystrybucja przez Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2022 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logo

Dokumenty / Zasoby

INGSIGUG NS-PA3UVG Przejściówka z USB na VGA [pdf] Podręcznik użytkownika
NS-PA3UVG, NS-PA3UVG-C, przejściówka z USB na VGA, przejściówka z USB, VGA

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.